Johanna Mäenpää

Specialist i gynekologiska cancersjukdomar
Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar
MKD, ML, Docent, Professor

Specialisering

Gynekologisk cancer

Tjänster

Kemoterapi och selektiva läkemedel (till exempel bevacizumab och PARP-inhibitorer).

Språkkunskap

Finska, svenska, engelska

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Utbildning

Professor i kvinnorsjukdomar och förlossningar, 2010
Docent i kvinnorsjukdomar och förlossningar 1996
Docent i gynekologisk cancersjukdomar 1987
Specialist i gynekologisk cancersjukdomar 1986
MKD 1985

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, Specialist i gynekologisk cancersjukdomar 2020-
  • Tammerfors universitet och Tammerfors universitetssjukhus, Professor och Överläkare 2010-2020
  • Tammerfors universitetssjukhus, Avdelningsöverläkare 1999-2010
  • Tammerfors universitetssjukhus, Avdelningsläkare 1995-1999
  • Texas universitet, Health Science Center, San Antonio, TX, Biträdande professor 1992-1994

Vetenskaplig verksamhet

Utveckling av läkemedelsbehandling mot äggstockscancer
HPV-testning för screening av livmoderhalscancer
Utveckling av gynekologisk canceroperation
Utveckling av gynekologisk cancerdiagnostik

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Nordic förening för gynekologisk cancersjukdomar (NSGO), Klinisk prövningsenhet, Biträdande chefen 2018-
Nordic förening för gynekologisk cancersjukdomar (NSGO), President 2015-2018
The Finnish Society of Obstetrics and Gynaecology, Ordförande 2011-2012