Skip to content

Susan Ramadan

Specialist i cancersjukdomar

Jag behandlar särskilt patienter med lungcancer, hjärntumör, prostatacancer och bröstcancer. Dessutom är jag specialiserad på strålbehandling och läkemedelsbehandling vid cancer.

Du kan komma till min mottagning både med en cancerdiagnos och misstänkt cancer. Jag tar också gärna emot uppföljningspatienter.

Jag vill ge mina patienter tid och möjlighet att ha en öppen diskussion om olika behandlingsalternativ. Jag ger mina patienter en grundlig förklaring av deras situation. I patientarbetet är det viktigt för mig att skapa ett lugnt och mänskligt möte.

Du kan också boka en tid för distansmottagning hos mig, och dina närstående är välkomna att följa med till mottagningen.

Språkkunskap

Finska, svenska, engelska

Utbildning

Specialist i cancersjukdomar, Åbo universitet 2012
ML, Tammerfors universitet 2005

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, specialist i cancersjukdomar 2021–
  • Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS), specialist i strålbehandling 2007–2020

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Medlem i Finska Melanomföreningen (Suomen Melanoomaryhmä)
Sekreterare i Finska Melanomföreningen (Suomen Melanoomaryhmä) 2011–2015

Vetenskaplig verksamhet

Påbörjar doktorsavhandling på Åbo universitet

Biografi

Susan Ramadan har arbetat som specialist i onkologi på Docrates Cancersjukhus sedan 2021. Tidigare arbetade Susan som specialiserande läkare inom strålbehandling och sedermera som specialist inom strålbehandling på ÅUCS 2007–2020. Till Susans specialkompetens hör bland annat strålbehandling av cancersjukdomar, i synnerhet stereotaktisk behandling av patienter med lungcancer. Hos Docrates sköter Susan patienter som får strålbehandling, patienter med bröstcancer, lungcancer, mesoteliom samt prostatacancer.

Det var slumpen som förde Susan in på onkologi. Det stod klart för henne redan från början att hon vill jobba med svårt sjuka människor och som läkare erbjuda patienter i en svår livssituation all den hjälp och allt det stöd som står till buds.

I cancervården är mötet med patienten särskilt betydelsefullt. Det viktigaste för Susan i mötet med patienten är att lyssna på patienten, beakta patientens eventuella rädslor och önskemål. Susan anser det även vara viktigt att hon som läkare kan ge patienten saklig information och en grundlig förklaring på patientens situation. Hon understrycker även en öppen diskussion om olika behandlingsalternativ. Susan hoppas att hon kan erbjuda sina patienter ett lugnt och humant bemötande och inge hopp i svåra situationer.

Hos Docrates uppskattar Susan att det finns tid för patienten. Även ur läkarens synvinkel är det viktigt att det inte sker fördröjningar. Då patienten skyndsamt kan undersökas, kan vården snabbt sättas in och patienten behöver inte vänta och vara rädd. Susan uppskattar även högt sina kolleger och sjukhusets hela personal som med empati och värme möter sina patienter. Susan anser det även vara viktigt att hon får arbeta i en miljö där verksamheten kontinuerligt utvecklas och där man är intresserad av de nyaste behandlingsformerna. Hos Docrates kan hon även själv påverka sitt arbete. Dessa förhållanden möjliggör även att patienten får all den hjälp hen behöver.

Som cancerläkare anser Susan att det mest belönande är att kunna ge patienten all den tid som behövs och följaktligen även den bästa möjliga vården. I en lång patientrelation framhävs förtroendet och att skapa en förtrolig stämning upplever Susan även vara belönande. Även lyckade behandlingar och önskade vårdresultat gör arbetet betydelsefullt.

Yrkeskompetensen upprätthåller Susan genom att bland annat läsa aktuell litteratur och facktidskrifter. Förutom sin specialkompetens är hon intresserad av bland annat radiologi och ögonsjukdomar. Från sitt ansvarsfulla arbete kopplar Susan av med handarbete, vänner och utomhusaktiviteter. Även musik ligger henne varmt om hjärtat.