Susan Ramadan

Specialist i cancersjukdomar

Specialisering

Strålbehandling, speciellt stereotaktisk strålbehandling av lungor

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Utbildning

Specialist i cancersjukdomar, Åbo universitet 2012
ML, Tammerfors universitet 2005

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, Specialist i cancersjukdomar 2021-
  • Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS), Specialist i strålbehandling 2007-2020

Tjänster

Strålbehandling, läkemedelsbehandling av cancer

Vetenskaplig verksamhet

Påbörjar doktorsavhandling på Åbo universitet

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Medlem i Finska Melanomföreningen (Suomen Melanoomaryhmä)
Sekreterare i Finska Melanomföreningen (Suomen Melanoomaryhmä) 2011-2015