Skip to content

Olga Maslennikova

Specialist i cancersjukdomar

Jag är specialistläkare inom cancersjukdomar och behandlar särskilt njur- och sköldkörtelcancer, lymfom, cancer i mag-tarmkanalen, bröstcancer och huvud- och halscancer. Jag har specialkompetens inom läkemedelsbehandlingar vid cancer.

På min mottagning vill jag skapa en trygg och öppen atmosfär. Det är viktigt för mig att ge patienten tid att få all information och allt stöd hen behöver. Du kan också ta med dig en närstående.

Du kan även boka en distansmottagning hos mig. Jag talar flytande finska, ryska och engelska.

Språkkunskap

Finska, engelska, ryska

Utbildning

Specialistläkare inom cancersjukdomar, Tammerfors universitet, 2017

Medicine licentiat, Tartu universitet, 2011

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, specialistläkare 2021–
  • Egentliga Tavastlands Centralsjukhus, specialistläkare inom cancersjukdomar 2018–2021
  • Birkalands cancerförening, forskarläkare/specialistläkare 2017–2019 (deltid)
  • Läkare under specialistutbildning (internmedicin, cancersjukdomar) 2013–2014, TAYS klinik för cancersjukdomar
  • Hälsovårdscentralläkare 2011–2012

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Medlem i Finsk Förening för Onkologi

Vetenskaplig verksamhet

Jag medverkade som klinisk forskare i forskning i läkemedelsbehandling av cancer under 2017–2019.

Biografi

Olga Maslennikova, specialistläkare inom cancersjukdomar, har en gedigen klinisk erfarenhet av läkemedelsbehandling av cancersjukdomar och allmän onkologi samt inre medicin. Olgas specialkompetens omfattar bland annat läkemedelsbehandling av cancersjukdomar samt njurcancer, sköldkörtelcancer och behandling av cancer i bukområdet.

Olga har över tio års mångsidig erfarenhet som läkare. Efter sin examen har hon arbetat först som hälsovårdscentralläkare och därefter som läkare med inriktning på internmedicin och cancersjukdomar vid TAYS cancerklinik. Inom Birkalands cancerförening arbetade Olga som specialist- och forskarläkare med screening, som årligen genomfördes på friska kvinnor som på grund av ärftlighet har hög risk att insjukna i bröstcancer. Olga började hos Docrates år 2021 efter att ha arbetat som specialistläkare inom cancersjukdomar vid Päijänne-Tavastlands Centralsjukhus åren 2018–2021.

Specialiseringen inom cancersjukdomar innebar för Olga en möjlighet att på nära håll få följa den snabba utvecklingen av cancerbehandlingar och att hela tiden få lära sig nytt. Olga upplevde cancersjukdomar som en specialitet som hela tiden erbjuder nya utmaningar.

För Olga är det givande i hennes arbete som cancerläkare när hon får respons av sina patienter och får uppleva att hon kan hjälpa patienterna. På mottagningen är det viktigt för Olga att hon kan ge patienten både tid och rätt samt aktuell information. Samtalen med patienten gör patienten lugnare och gör det lättare att leva igenom en svår situation. Som läkare vill Olga skapa en trygg och öppen stämning på mottagningen för att patienten ska få all den information och allt det stöd han eller hon behöver.

I sitt arbete hos Docrates har Olga möjlighet att se cancerbehandlingarnas utveckling på bästa möjliga plats och kan framför allt börja använda de senaste behandlingsformerna även med en snabb tidtabell. Olga värdesätter det faktum att en läkare hos Docrates har tid för patienten och möjlighet att sätta sig in i varje patients situation. På så sätt kan man göra upp en individuell behandlingsplan för varje patient och även ta hänsyn till patientens egna önskemål.