Lauri Taipale

ML
Specialist i kirurgi och urologi

Specialisering

Prostatacancer, HDR-brachyterapi, BPH, green light laser

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Utbildning

Specialist i urologi, Helsingfors universitet 2004
Specialist i kirurgi, Helsingfors universitet 2001
ML, Uleåborgs universitet 1995

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, Specialist 2014-
  • HUCS Urologiska polikliniken, Specialist 2012-
  • Diacor, Specialist 2002-
  • Lojo sjukhus, Specialist/Avdelningsläkare 2004-2012
  • Hyvinge sjukhus, Specialist 2006-2011

Tjänster

Läkarmottagning, HDR-brachyterapi, Ultraljudundersökningar för prostatan, Prostatabiopsi