Skip to content

Lauri Taipale

ML
Specialist i kirurgi och urologi

Jag är specialistläkare inom kirurgi och urologi och behandlar urologiska symptom och sjukdomar. Min specialkompetens omfattar strålbehandlingar av prostata inuti vävnaden, dvs. HDR-brakyterapi, prostatabiopsi, ultraljudsundersökningar och behandling av prostatans godartade förstoring (TURP och GreenLight Laser).

På min mottagning strävar jag efter att skapa en konfidentiell vårdrelation och en lugn atmosfär. Det är viktigt för mig att diskussionerna och de faktiska behandlingarna löper i gott samförstånd med patienten.

Närstående är välkomna att följa med till min mottagning.

Språkkunskap

Finska, engelska

Utbildning

Specialist i urologi, Helsingfors universitet 2004
Specialist i kirurgi, Helsingfors universitet 2001
ML, Uleåborgs universitet 1995

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, specialist 2014–
  • HUCS Urologiska polikliniken, specialist 2012–
  • Diacor, specialist 2002–
  • Lojo sjukhus, specialist/avdelningsläkare 2004–2012
  • Hyvinge sjukhus, specialist 2006–2011

Biografi

Lauri Taipale är läkare i tredje generationen. Hän är specialist i kirurgi och urologi med specialkompetens inom vävnadsintern strålbehandling av prostatan dvs. HDR (High Dose Rate) -braky och vård av prostata benign tillväxt med laser-TURP -metoden.

Operationer och kirurgi har varit självklara val för Taipale, till urologi fick han en möjlighet via specialiseringen. Och Taipale har inte ångrat sig; urologi har varit intressant. Taipale har speciellt tyckt om att urologi är ett specialområde där kollegorna är väldigt homogena och arbetsuppgifterna vida allt från stora operationer till små polikliniska ingrepp.

I den operativa vården får man genast feedback – speciellt i urologi ser man resultaten väldigt snabbt, vilket Taipale anser vara givande.

Taipale har arbetat både på den offentliga och privata sektorn. Åren 2004-2012 arbetade han först som avdelningsöverläkare, sedan som avdelningsläkare i Lojo och urolog i Hyvinge. 2012 kom Taipale tillbaka till Helsingfors, HUCS och började senare arbeta inom strålbehandling av prostatacancer. Han har mottagning på Docrates Cancersjukhus 1 dag i veckan.

På Docrates utför Taipale vävnadsinterna HDR-brakyterapier. Brakyterapi är ett teamarbete där en urolog och fysiker medverkar samt anestesiläkare, specialistläkare inom cancersjukdomar, anestesisköterska och assisterande röntgen- och sjuksköterskor. Att göra beslut tillsammans med teamet och uppnå goda vårdresultat är det bästa i sitt arbete, tycker Taipale. Taipale tycker att det är glädjande och en stor ära att arbeta med Docrates-teamets experter. Docrates är en pionjär inom HDR-brakyterapi.

Urologi är ett snabbt växande specialområde. Under de senaste åren har tillväxten varit exponentiell och behandlingarna har utvecklats snabbt. Även läkarna har mycket nytt att lära sig. Vid sidan av sitt arbete medverkar Taipale i nationella och internationella kongresser. De viktigaste samarbetsparterna är Europeiska urologföreningen EAU (European Association of Urology), amerkinska urologföreningen AUA och den nationella Finska urologföreningen. Dessa föreningar erbjuder högklassig utbildning årligen. Taipale deltar även i kongresser och workshops som berör mindre helhetsområden. Han håller offentliga föreläsningar och också till sina kollegor inom andra specialistområden. På Docrates innehåller hans arbete även undervisning för läkarstudenter.

Taipale har en stark professionell identitet och han har en bra relation till patienterna. Cancervården är ofta väldigt komplex; situationen är dramatisk för patienten och redan under valet av behandlingsmetoden måste mycket genomgås. För att patienten ska förstå alla detaljer försöker Taipale avstå från medicinsk terminologi. Att bemöta personen och situation med ett lugn samt förklara allt på ett lättförståerligt sätt lägger grunden för en förtroendefull relation. Målsättningen är att diskussionerna om behandlingarna och själva vården/behandlingarna utförs i samförstånd med patienten.

Taipale tycker verkligen om sitt arbete. Det är på många sätt givande och han går nöjt till sitt arbete varje morgon oavsett att han som läkare ibland måste möta svåra situationer och människoöden. Hans ambition är att vara en bra läkare och alltid utvecklas vidare. Att arbeta med branschens experter är både motiverande och utvecklar sin egen kompetens. I karriären har han också mött många väldigt tacksamma patienter som sporrar honom vidare.

Taipales familj och gymträningshobby samt segling på sommaren är aktiviteter som tillför belåtenhet och medvind i livet. ”Om barnen längre vill följa med på gemensamma sommar seglatser”, skrattar han.