Skip to content

Jorma Sormunen

Specialist i cancersjukdomar
Specialist i företagshälsovård
MD, MBA

Välkommen till min mottagning. Jag är specialistläkare inom cancersjukdomar och behandlar särskilt urologiska cancerformer, såsom prostatacancer, njur- och urinvägscancer och testikelcancer, samt lungcancer, hjärntumörer, hudcancer och bröstcancer.

Du kan söka dig till min mottagning med en cancerdiagnos eller på grund av misstänkt cancer eller en cancerutredning. Närstående är också välkomna. Jag strävar efter ett empatiskt, sakkunnigt och lugnt möte.

Om du så önskar kan du också boka en distansmottagning hos mig.

Språkkunskap

Finska, svenska, engelska, franska, spanska

Utbildning

MD, Tammerfors universitet 2019
Specialist i cancersjukdomar, Tammerfors universitet 2018
MBA, Wales universitet, Swansea Business School 2007
Specialist i företagshälsovård, University of Eastern Finland 2004
ML, University of Eastern Finland 1995

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, Specialist i cancersjukdomar 2020–
  • Tammerfors universitetssjukhus, Specialist i cancersjukdomar 2019
  • Tammerfors universitetssjukhus, ST-läkare, Cancersjukdomar 2015–2018
  • UCB, Belgien, Medicinsk chef 2011–2015
  • Merck Oy, Medicinsk chef 2008–2011
  • Schering-Plough, Medicinsk expert 2007–2008

Medlemskap och förtroendeuppdrag

European Society for Medical Oncology 2017–
American Society of Clinical Oncology 2012–
Finlands Läkarförbund 1988–
Duodecim 1988–

Vetenskaplig verksamhet

Jorma Sormunen har gjort akademisk forskning om arbetsrelaterade cancerformer sedan 2010. Han har varit särskilt intresserad av yrkesmässiga exponeringar och deras påverkan på förekomsten av prostatacancer och kolorektala cancer. Dessutom har han studerat effekterna av fysisk träning på cancer. På senare tid har Sormunen blivit intresserad av att studera aktiviteten hos cancerpatienter och dess effekter på cancerprognos. Utöver dessa är han intresserad av klinisk läkemedelsforskning, särskilt i behandlingen av urologiska cancer.

Jorma Sormunen publicerar årligen flera vetenskapliga artiklar. Dessutom leder han en forskning för en doktorsavhandling om prostatapatienternas livskvalitet. Avsikten är att avhandlingen granskas vid medicinska fakulteten vid Tammerfors universitet år 2023.

Biografi

Till Jorma Sormunens specialkunnande hör bland annat forskning, livsstilens effekter på cancer och cancerbehandling samt cancerpatienternas livskvalitet. Jorma Sormunen behandlar framför allt urologisk cancer, till exempel cancer i urinblåsa, prostata och njure. Dessutom sköter han patienter med bröstcancer och lungcancer. Han är även intresserad av andra cancerformer, inklusive ovanliga sådana.

Jorma Sormunen inledde sin läkarbana vid försvarsmakten, bland annat som fredsbevarare och chef för läkarkåren under ett drygt år i Libanon 1998–99. Jorma Sormunen fick behörighet att arbeta som specialistläkare inom företagshälsovården 2004. Strax därefter sökte han sig till läkemedelsindustrin, där han gjorde karriär i både Finland och Belgien i 10 år. Samtidigt avlade han även en MBA-examen vid universitetet i Wales.

Efter att han återvänt till Finland specialiserade han sig på cancersjukdomar vid Tammerfors universitetssjukhus. Jorma Sormunen doktorerade i ämnet motionens effekt på förekomsten av prostatacancer och tarmcancer 2018. Jormas opponent i Tammerfors var den legendariske professorn Pekka Puska.

Jorma Sormunen är mycket intresserad av forskningen. Han är i synnerhet intresserad av motionens effekt på cancer, på förekomsten och utvecklingen av cancer och på effekten av olika cancerbehandlingar. Livskvaliteten är även föremål för hans intresse inom det vetenskapliga arbetet. Jorma Sormunen är även en erfaren klinisk forskare och deltar i ett flertal faser av läkemedelsutveckling (faserna I–III). Jorma är en omtyckt föreläsare och han har föreläst om sina forskningar i både Finland och utomlands.

Jorma Sormunen hoppas på att alltid kunna vara positiv och stötta patienterna, vara en medmänniska. I fråga om cancerpatienter är det ibland nödvändigt att göra svåra val mellan livskvalitet och livslängd. I dessa fall har Jorma en klar ståndpunkt enligt vilken en god livskvalitet ibland är viktigare än antalet dagar.