Skip to content

Leila Vaalavirta

Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling
MD, docent

Jag är specialistläkare inom cancersjukdomar och strålbehandling, och min specialkompetens omfattar bl.a. strålbehandlingar och isotopbehandlingar samt läkemedelsbehandlingar vid och uppföljning av bröstcancer och lungcancer.

På min mottagning strävar jag efter ett empatiskt och lugnt möte med patienten. Du är välkommen till min mottagning för att diskutera din situation med en cancerdiagnos eller misstänkt cancer. Närstående är också välkomna att följa med.

Språkkunskap

Finska, svenska, engelska, tyska

Utbildning

Docent i cancersjukdomar och strålbehandling, Tammerfors universitet 2015
Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling, Helsingfors universitet 2003
MD, Tammerfors universitet 1995
ML, Tammerfors universitet 1994

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, specialistläkare inom cancersjukdomar och strålbehandling 2023
  • Kymmenedalens välfärdsområde, utbildnings- och forskningsöverläkare/onkologi 2020–2023
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, strålbehandlingsavdelningen, avdelningsöverläkare 2015–2020
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, specialistläkare 2014–2015
  • Docrates Cancersjukhus, överläkare inom strålbehandling 2011–2014
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, biträdande överläkare 2008–2010
  • Merck (MSD Finland), medicinsk sakkunnig 2008
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, specialistläkare 2003–2008
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, sjukhusläkare 1996–2003

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Permanent sakkunnig på Valvira 2020–
Medlem i Finsk förening för onkologi, medlem i Finlands bröstcancergrupp,
Medlem i ESTRO (European Society of Therapeutic Radiotherapy and Oncology)
Medlem i ASTRO (American Society of Radiation Oncology)

Vetenskaplig verksamhet

Jag skrev min doktorsavhandling om ett ämnesområde inom neurotoxikologi och beviljades titeln medicine doktor vid Tammerfors universitet år 1995. Jag arbetade som forskare inom läkemedelsindustrin åren 1994–1996. Sedan 1996 har jag verkat som klinisk forskare i en mängd läkemedelsbehandlings- och strålbehandlingsstudier för cancer (fas 1–3).

Biografi

När jag skrev min doktorsavhandling på 90-talet var jag gästforskare vid Tom Baker Cancer Center i Calgary i Kanada under en sommar, och följande sommar vid institutionen för experimentell fysik vid universitetet i Bremen i Tyskland. Efter min licentiatexamen arbetade jag som forskare inom läkemedelsindustrin i två år. Det var också startskottet för mitt intresse för cancersjukdomar, fysik, strålbehandling och läkemedelsutveckling, och efter att jag disputerade år 1995 valde jag cancersjukdomar och strålbehandling som mitt specialistområde – och jag har inte ångrat mitt beslut. Det har varit otroligt fint att följa med utvecklingen av olika cancerbehandlingar, och eftersom jag är orädd för utmaningar har det varit fantastiskt att verka inom ett specialområde där man faktiskt måste följa de senaste forskningsresultaten för att patienterna alltid ska få den vård som är den bästa möjliga för just dem. Min verksamhet som forskare och sakkunnig inom läkemedelsindustrin och efter specialistexamen inom kliniskt arbete på universitets- och centralsjukhus samt privata sjukhus i 20 års tid har skapat den yrkeskunskap och erfarenhet med vilka jag möter varje cancerpatient i mitt arbete.