Docrates Cancersjukhus fyller 15 år – alltid ett steg före cancern

Kategorier: Nyheter
24.11.2022 | Privata Docrates Cancersjukhus firar sitt 15-årsjubileum i år. Docrates Cancersjukhus är känt för banbrytande cancervård och snabba behandlingsvägar. Cancersjukhuset tar emot cirka 1 500 nya patienter från upp till 50 olika länder varje år.

Docrates tjänster har utvecklats med stormsteg sedan starten. De första cancerbehandlingarna på sjukhuset genomfördes i oktober 2007. Sjukhuset har ända från början haft som mål att erbjuda patienterna de senaste cancerbehandlingarna. Förutom cellgifter, strålbehandling och kirurgi använder Docrates de senaste immunonkologiska läkemedlen, läkemedel som väljs ut på grundval av genetiska mutationer och radioisotopbehandlingar baserade på individuella patientöverväganden.

Under årens lopp har sjukhuset investerat i den nya generationens teknik och avbildningsutrustning som är utformade för att bemöta behoven hos cancerdiagnosticering och individuell vård.

– Genom teknik och aktiv användning av genetisk och molekylär kunskap har Docrates möjlighet att utnyttja precisionsdiagnosticering och upptäcka nya behandlingsinriktningar som fortfarande väntar på att införas på andra håll. Vårt cancersjukhus använder till exempel en PET-TT- och magnetavbildningsutrustning på tre tesla som representerar världens mest avancerade teknik och gör det möjligt för oss att ställa noggrannare diagnoser och därmed utarbeta mer individuella vårdplaner, säger Ilpo Tolonen, vd för Docrates Cancersjukhus.

92 procent av patienterna är mycket nöjda med den vård och service de fått på Docrates. Måttet på kundlojalitet enligt kundfeedback låg på NPS-värdet 90 procent för år 2021.

Viktiga milstolpar inom cancerbehandling

Viktiga milstolpar i införandet av de senaste behandlingsformerna på sjukhuset är bland annat den första immunterapin för bröstcancerpatienter i Finland år 2015 och strålbehandling för avancerad prostatacancer, som infördes år 2017. Radionuklidterapi gör det möjligt att effektivt förstöra metastaser som har spridit sig utanför skelettet och in i benvävnaden utan allvarliga biverkningar.

Docrates använder också de senaste behandlingarna för spridd bröstcancer, t.ex. trastuzumab-deruxtekan och sacituzumabgovitekan, som ökar den förväntade livslängden för personer med spridd bröstcancer. Vårdmetoderna lindrar också symptomen och gör det möjligt att erbjuda vård för allt fler människor.

Personalen är engagerad i att hjälpa och stödja våra patienter

Docrates har redan nästan 100 toppspecialister som är engagerade i att ta hand om patienterna i linje med sjukhusets värdegrund om medmänsklighet. Sjukhuset är internationellt engagerat och betjänar sina kunder på upp till nio olika språk. Varje patient har en egen läkare och ett eget vårdteam som är tillgängliga och närvarande under varje fas av vårdförloppet och ger all tillgänglig information och stöd i den nya livssituationen.ILPO TOLONEN DOCRATES

– År efter år har vi utvecklat vårt sjukhus genom expansion, rekrytering av ett stort antal av de bästa specialisterna, de senaste utrustningsinvesteringarna och läkemedelsbehandlingarna. Det är viktigt för oss att våra patienter inte behöver vänta när det finns misstankar om cancer eller när diagnosen har fastställts, utan att de får komma till grundliga undersökningar och vård utan dröjsmål. Uppföljningen efter vården fortsätter med en regelbunden nättjänst som mäter livskvalitet. Genom att inleda vården utan dröjsmål vill vi minimera inte bara risken för aggressiv cancerspridning, utan också det mänskliga lidande som väntan orsakar. Vi har omfattande modeller för tidig upptäckt av cancer och användningen av dem har ökat avsevärt under åren, säger Tolonen.

Mer information:
Anna-Sofia Malmi, marknadsförings- och kommunikationsdirektör
Tel +358 50 4690 114, anna-sofia.malmi@docrates.com

Docrates Cancersjukhus nyckeltal

  • Nästan 80 toppspecialister
  • Började sin verksamhet 2007
  • Öppnades sjukhuset 2009
  • Omsättning på 22,9 million i 2021
  • Patienter från över 60 olika länder
  • Betjänar våra kunder på upp till 9 olika språk

Läs mer

/

Intern strålbehandling är en effektiv behandlingsform för metastaserad prostatacancer

14.3.2023 |Docrates Cancersjukhus undersökte effekten av 177Lu-PSMA-behandlingar med ett 4 veckors behandlingsintervall för patienter med spridd kastrationsresistent prostatacancer under ledning...

Läs mer
/

Ny trend inom den privata cancervården i Finland: antalet försäkringspatienter har mer än tredubblats på fem år

9.3.2023 | Försäkringsbolagen representerade år 2022 närmare 30 procent av de finska patienternas omsättning hos Docrates Cancersjukhus, medan andelen fyra...

Läs mer
/

Coronavirus – Information och instruktioner

14.3.2023 | I och med att coronapandemin lindrats har vi avstått från de mest robusta skyddsåtgärderna. På denna sida hittar...

Läs mer
/

Funderingar kring kring cancer? Docrates finns alltid nära till hands!

Docrates är ett finskt cancer cancersjukhus i Helsingfors. Vi erbjuder skräddarsydd behandling med de mest avancerade metoderna, utan väntetid. Diagnostisering...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)