Skip to content

Docrates Cancersjukhus fyller 15 år – alltid ett steg före cancern

24.11.2022 Kategorier: Pressmeddelanden
24.11.2022 | Privata Docrates Cancersjukhus firar sitt 15-årsjubileum i år. Docrates Cancersjukhus är känt för banbrytande cancervård och snabba behandlingsvägar. Cancersjukhuset tar emot cirka 1 500 nya patienter från upp till 50 olika länder varje år.

Docrates tjänster har utvecklats med stormsteg sedan starten. De första cancerbehandlingarna på sjukhuset genomfördes i oktober 2007. Sjukhuset har ända från början haft som mål att erbjuda patienterna de senaste cancerbehandlingarna. Förutom cellgifter, strålbehandling och kirurgi använder Docrates de senaste immunonkologiska läkemedlen, läkemedel som väljs ut på grundval av genetiska mutationer och radioisotopbehandlingar baserade på individuella patientöverväganden.

Under årens lopp har sjukhuset investerat i den nya generationens teknik och avbildningsutrustning som är utformade för att bemöta behoven hos cancerdiagnosticering och individuell vård.

– Genom teknik och aktiv användning av genetisk och molekylär kunskap har Docrates möjlighet att utnyttja precisionsdiagnosticering och upptäcka nya behandlingsinriktningar som fortfarande väntar på att införas på andra håll. Vårt cancersjukhus använder till exempel en PET-TT- och magnetavbildningsutrustning på tre tesla som representerar världens mest avancerade teknik och gör det möjligt för oss att ställa noggrannare diagnoser och därmed utarbeta mer individuella vårdplaner, säger Ilpo Tolonen, vd för Docrates Cancersjukhus.

92 procent av patienterna är mycket nöjda med den vård och service de fått på Docrates. Måttet på kundlojalitet enligt kundfeedback låg på NPS-värdet 90 procent för år 2021.

Viktiga milstolpar inom cancerbehandling

Viktiga milstolpar i införandet av de senaste behandlingsformerna på sjukhuset är bland annat den första immunterapin för bröstcancerpatienter i Finland år 2015 och strålbehandling för avancerad prostatacancer, som infördes år 2017. Radionuklidterapi gör det möjligt att effektivt förstöra metastaser som har spridit sig utanför skelettet och in i benvävnaden utan allvarliga biverkningar.

Docrates använder också de senaste behandlingarna för spridd bröstcancer, t.ex. trastuzumab-deruxtekan och sacituzumabgovitekan, som ökar den förväntade livslängden för personer med spridd bröstcancer. Vårdmetoderna lindrar också symptomen och gör det möjligt att erbjuda vård för allt fler människor.

Personalen är engagerad i att hjälpa och stödja våra patienter

Docrates har redan nästan 100 toppspecialister som är engagerade i att ta hand om patienterna i linje med sjukhusets värdegrund om medmänsklighet. Sjukhuset är internationellt engagerat och betjänar sina kunder på upp till nio olika språk. Varje patient har en egen läkare och ett eget vårdteam som är tillgängliga och närvarande under varje fas av vårdförloppet och ger all tillgänglig information och stöd i den nya livssituationen.ILPO TOLONEN DOCRATES

– År efter år har vi utvecklat vårt sjukhus genom expansion, rekrytering av ett stort antal av de bästa specialisterna, de senaste utrustningsinvesteringarna och läkemedelsbehandlingarna. Det är viktigt för oss att våra patienter inte behöver vänta när det finns misstankar om cancer eller när diagnosen har fastställts, utan att de får komma till grundliga undersökningar och vård utan dröjsmål. Uppföljningen efter vården fortsätter med en regelbunden nättjänst som mäter livskvalitet. Genom att inleda vården utan dröjsmål vill vi minimera inte bara risken för aggressiv cancerspridning, utan också det mänskliga lidande som väntan orsakar. Vi har omfattande modeller för tidig upptäckt av cancer och användningen av dem har ökat avsevärt under åren, säger Tolonen.

Mer information:
Anna-Sofia Malmi, marknadsförings- och kommunikationsdirektör
Tel +358 50 4690 114, anna-sofia.malmi@docrates.com

Docrates Cancersjukhus nyckeltal

  • Nästan 80 toppspecialister
  • Började sin verksamhet 2007
  • Öppnades sjukhuset 2009
  • Omsättning på 22,9 million i 2021
  • Patienter från över 60 olika länder
  • Betjänar våra kunder på upp till 9 olika språk

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)