Skip to content

Radionuklidterapi – en allt vanligare och mer effektiv behandlingsform för cancer

5.10.2018 Kategorier: Pressmeddelanden
Radionuklidterapi kan beskrivas som målsökande strålbehandling. Den grundar sig på radioaktiva markörsubstanser som på olika sätt tillförs patienten (exempelvis som injektion i blodet). Metoden utvecklades under 2000-talet, men redan på 1950-talet upptäckte man att radioaktiva substanser var effektiva vid behandling av vissa cancertyper. På Docrates Cancersjukhus i Helsingfors leds arbetet av Jukka Kemppainen, överläkare i nukleärmedicin och professor i radionuklidterapi.

Radionuklidterapi kallas också för molekylär strålbehandling eller isotopbehandling, och är en allt vanligare behandlingsform av olika sjukdomar. Behandlingen går ut på att en radioaktiv markörsubstans (isotop – olika former av samma grundämne) ges till patienten via dropp eller en drickbar vätska. Vilken markörsubstans som används beror på cancerns typ och individuella struktur. Jukka Kemppainen förklarar att de markörsubstanser som används för att diagnostisera exempelvis prostatacancer är fluorokolin, natriumflorid eller den nyaste markören PSMA.

– Substansen söker sig sedan via blodomloppet och ämnesomsättningen till cancervävnaden. Det kan vara till exempel cancerceller med ökad ämnesomsättning eller cancerceller med specifika strukturer som markörerna känner igen.

När substansen nått sitt mål utsöndrar den strålning. Strålningseffekten utnyttjas för både diagnostik och behandling. När cancercellerna har ”hittats” av substansen, kan cellerna avbildas av en PET-kamera (PET står för positronemissionstomografi och är en avbildningsteknik specifikt framtagen för isotopmärkta/radioaktiva preparat). Man gör också en datortomografi som ger en ytterst exakt bild av tumörens storlek, läge och eventuella spridning. Tack vare Docrates PET-DT-apparat – där bilderna från PET och datortomografin sammansmälter – kan man se förändringar och detaljer som inte är möjliga att upptäcka med andra metoder. PET-DT är ett avancerat verktyg och det krävs stor sakkunskap för att kunna utnyttja det optimalt.

– Med upp till 3-5 millimeters noggrannhet kan vi se var cancerceller finns i hela kroppen och beräkna volymen på dem. Att kunna avgöra cancerns exakta position är avgörande för behandlingens effektivitet, betonar han. Därför används PET-DT för att diagnostisera de allra flesta cancerpatienter på Docrates. Den kliniska nyttan med undersökningen utreds från fall till fall.

Hur går behandlingen med radionuklidterapi till?

Isotoperna avger strålning lokalt i det drabbade området, där cancercellerna blir attackerade och förstörda. Genom att låta de radioaktiva isotoperna samarbeta med cytostatika (celldödande läkemedel) blir strålningen mer effektiv.

– Strålningen och cytostatikan kan ha stora synergieffekter.

En av de cancertyper som allra oftast behandlas med radionuklidterapi är sköldkörtelcancer.

– Man kan också behandla så kallade neuroendokrina tumörer, som är vanligast i matsmältnings- och tarmkanalen, med gott resultat. Man kan oftast inte bota cancern helt, men så mycket som 98 procent av tumörerna kan försvinna – och man kan förlänga livet med flera år.

Ett annat viktigt behandlingsområde för radionuklidterapi är metastaserad skelettcancer. Den första behandlingen gjordes i Sverige för ett tiotal år sedan, och det är numera en global metod. Precis som med sköldkörtelcancer och neuroendokrina tumörer går metastaserad skelettcancer inte att bota helt, men den går ofta att hålla i schack och patienten kan få ett förlängt liv.

– Docrates kan behandla vilken cancer som helst. Inget annat cancersjukhus har samma spektrum av diagnostik, behandlingar och uppföljningar som dessutom har en sådan fysisk närhet mellan avdelningarna.

Docrates Cancersjukhus följer den utvecklingstrend som har funnits inom cancervården de senaste åren: att eftersträva en så noggrann diagnos som möjligt, så tidigt som möjligt. För att säkerställa en tidig och korrekt diagnos använder sig Docrates av expertpersonal, den senaste tekniken och de bästa maskinerna. Patienten får tid hos en specialistläkare inom bara några dagar.

 

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

 

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården. Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast.
Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från alla håll i världen. Patienter från över 60 länder har sökt vård hos oss. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper och vår internationella verksamhet växer starkt.
www.docrates.com.

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)