Rintasyopa

Menetänkö rintani? Säästävä syöpäleikkaus säilyttää rinnat ja itsetunnon

Rintasyövän hoidossa ensimmäinen askel on useimmiten leikkaus, mikä herättää potilaassa usein monenlaisia kysymyksiä ja tunteita. Diagnoosin äskettäin saanut nainen saattaa pyytää kirurgia poistamaan koko rinnan syövän pelossa. Toinen taas pohtii naiseutensa menettämistä mahdollisen rinnanpoiston myötä. Keskustelu asiantuntevan lääkärin kanssa on tässä vaiheessa paikallaan. Kun leikkaussuunnitelma tehdään potilasta kuunnellen ja lääkärin vahvaan kokemukseen perustuen, on lopputulos yleensä toivotunlainen. Osallistuminen hoitopäätöksen tekoon myös auttaa potilasta elämänhallinnan tunteen säilyttämisessä uudessa tilanteessa.

Tavoitteena säilytetty naiseus ja hyvä elämänlaatu myös hoitojen jälkeen

Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Jari Viinikainen

Yksityisessä Docrates Syöpäsairaalassa rintasyöpäkirurgina toimiva Jari Viinikainen kertoo keskustelevansa jokaisen potilaan kanssa eri hoitovaihtoehdoista, niiden riskeistä, haitoista ja hyödyistä. ­ – Jokainen rintasyöpäleikkaus suunnitellaan Docrateella yksilöllisesti riippuen mm. kasvaimen ominaisuuksista ja naisen toiveista sekä elämäntilanteesta.

Vuosien saatossa rintasyövän leikkausmenetelmät ovat kehittyneet ja plastiikkakirurgia on tullut osaksi rintasyöpäleikkauksia. Nykyään leikkauksen lopputulos voidaankin saada varsin eheäksi niin sanotulla onkoplastisella leikkauksella. – Rintoja säästävään operaatioon pyrimme aina kun se on lääketieteellisesti mahdollista ja potilas niin toivoo, kertoo Viinikainen.  Säästävässä leikkauksessa rintasyöpäkasvain poistetaan ja leikkauksen lopuksi rinnan muoto korjataan plastiikkakirurgisia leikkausmenetelmiä hyödyntäen. Joskus parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi voidaan toista rintaa esimerkiksi pienentää hyvän symmetrian saavuttamiseksi. Uusintaleikkauksia tai myöhäiskorjauksia tarvitaan kokemuksemme mukaan säästävien leikkausten jälkeen hyvin harvoin.

– Yhä useammin rintasyöpä voidaan hoitaa turvallisesti poistamatta koko rintaa. Hyödyntämällä syöpä- ja plastiikkakirurgian leikkaustekniikoita päästään myös toiminnallisesti ja esteettisesti hyvään lopputulokseen, millä on usein suuri merkitys potilaan naiseudelle ja henkiselle hyvinvoinnille, tietää Jari Viinikainen.

Jos potilaalla on rintasyövän toteamisvaiheessa rintaimplantit, niiden säästäminen arvioidaan tapauskohtaisesti lääkärin kanssa. Jos rinnan säästäminen taas ei ole mahdollista esimerkiksi kasvaimen koon takia, harkitaan jo tässä vaiheessa, voidaanko jo samassa leikkauksessa rakentaa uusi rinta joko potilaan omista kudoksista tai implanttia käyttäen.

Rinta voidaan luoda uudelleen myös myöhemmin, kun muut syöpähoidot ovat jo turvallisesti takana. Rinnan korjausmateriaalina voidaan käyttää omaa kudosta, rasvansiirtoa tai keinomateriaalia.

Rintoja ei kannata poistaa turhaan

Rintojen kokopoistoa tulee harkita tarkkaan. Jari Viinikainen kertoo, että joskus potilas saattaa yliarvioida rinnan poiston vaikutusta rintasyövästä paranemiseen tai uusiutumisriskiin. Oma mielipide asiaan saattaa myös muuttua hoitojen aikana tai niiden jälkeen.

– On melko tavallista, että potilas ei ensimmäisellä vastaanotolla pidä rinnan säilyttämistä tärkeänä seikkana. Kyse on siinä vaiheessa selviytymisestä, kertoo Viinikainen. – Monet potilaat kertovat kuitenkin myöhemmin hoitojen jälkeen tyytyväisyytensä säästävään leikkaukseen ja hyvään esteettiseen lopputulokseen.  He kokevat säästävän leikkauksen elämänlaadun kannalta merkittävänä esimerkiksi siksi, ettei ulkopuolinen pysty siistin leikkausjäljen vuoksi huomaamaan, että rintoihin on tehty syöpäleikkaus.

Täsmälääkkeet ja tukipalvelut lopullisen parantumisen tukena

Leikkauksen jälkeen tehdään leikkauslöydöksestä riippuen tarvittaessa vielä lisätutkimuksia, kuten tietokonekerroskuvaus ja luuston isotooppitutkimus. Mikäli leviämistä muihin elimiin ei todeta, pyritään suurimmalla osalla potilaista sairauden uusiutumisen riskiä pienentämään antamalla leikkauksen jälkeen joko hormonaalista estohoitoa, solunsalpaajahoitoa ja sädehoitoa, tai näiden yhdistelmiä.

– Sädehoito ehkäisee tehokkaasti syövän paikallista uusiutumista ja parantaa myös eloonjäämisennustetta. Se on useimmiten välttämätön etenkin rintaa säästävän leikkauksen jälkeen, kuvailee Docrates Syöpäsairaalan johtava ylilääkäri, onkologi Tom Wiklund. Syövän yksilöllisistä ominaispiirteistä riippuen rintasyövän uusiutumisen riskiä voidaan usein pienentää lääkehoidolla merkittävästi. Useimmiten käytetään solunsalpaajien ja hormonihoitojen yhdistelmää, mutta joissakin tilanteissa pelkkä hormonihoito riittää, kun taas toisissa tapauksissa hoitoon liitetään vuoden mittainen biologinen täsmälääkehoito. Myös hormoni- ja solunsalpaajahoitoja räätälöidään yksilöllisesti potilaan arvoja kuullen.

Syöpään sairastuneelle on elämänlaadun kannalta keskeistä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen terveydentilaan ja hyvinvointiin. Rintasyöpähoitojen aikana ja jälkeen toipumista tukevia hoitoja ovat esimerkiksi lymfa- ja fysioterapia, ravitsemusterapia ja psykoterapia.

Docrates Syöpäsairaalassa rintasyöpätiimi on potilaan tukena koko hoitopolun ajan.
Ota yhteyttä rintasyöpähoitajaamme Helena Juutiseen, ja kysy lisää.
Puh. 010 773 2000.

Katso video, jolla rintasyöpäkirurgi Jari Viinikainen kertoo säästävästä rintasyöpäleikkauksesta.