Flere og flere kommer til kreftbehandling til Finland

I 2022 ga Docrates Cancer Center behandling til internasjonale pasienter fra over 40 land.

Ifølge den internasjonale Nordcan-statistikken (Association of the Nordic Cancer Registries) får en femtedel av alle menneskene i verden kreft en eller annen gang i livet, og en tredjedel i Finland. Det er forskjell på kreftforekomstene hos kvinner og menn.

I tiden 2016-2020 ble det gjennomsnittlig påvist nye kreftforekomster hos nesten 35 000 personer i året i Finland: 16 700 hos kvinner og 18 100 hos menn.

I samme periode ble det årlig påvist

  • over 60 000 krefttilfeller i Sverige,
  • og i Norge ble det på lik linje med Finland påvist nesten 35 000
  • og i Danmark nesten 44 000 tilfeller, mens kjønnsfordelingen var lik i hele Norden.

I 2022 kom det internasjonale pasienter fra over 40 land Docrates Cancer Center

I løpet av fjoråret 2022 var det nesten 300 nordiske kreftpasienter som oppsøkte Docrates for behandling. Fra 2019 har Docrates gitt behandling til 2 500 utenlandske pasienter fra over 60 land.

– De internasjonale pasientene som kommer til Docrates, kommer for å få de nyeste kreftbehandlingene og den siste diagnostikken som enda ikke har kommet til pasientenes egne hjemland. Noen ganger er det så lange køer for behandling i hjemlandet at man derfor prøver å få behandling andre steder. I Finland er også prisnivået på kreftbehandling svært konkurransedyktig sammenlignet med Europa eller USA, forteller ledende overlege på Docrates Cancer Center, Juha Kononen.

– Pasientenes frihet når det gjelder behandlingssted har bl.a. blitt større i forbindelse med EUs pasientdirektiv. Valget faller oftere og oftere på Finland akkurat fordi diagnostikken og de målrettede behandlingsmetodene bevist er av svært høy kvalitet. Ifølge CONCORD-3-studien, som måler 5-års-overlevelsesraten for ulike kreftformer over hele verden, ligger Finland som nummer tre i Europa når det gjelder behandling av prostata- og brystkreft samt hjernesvulster hos voksne, fortsetter Kononen.

Omsetningen knyttet til internasjonale pasienter i Finland ligger på nesten 10 millioner euro

De internasjonale pasientene på Docrates kommer som regel til behandling av prostata- eller brystkreft fra bl.a. Sverige, Norge, de baltiske landene, England, USA, Danmark, Sveits, Portugal, Spania, Belgia og Frankrike.

– Helsetjenester på et høyt internasjonalt nivå er Finlands sterke side som helsereisemål, og spesielt oppleves kreftbehandlingen som mer individuell her. Samarbeidet mellom kreftforskerne og legene skaper et grunnlag for en evidensbasert, flerfaglig og mer individuell behandling. Omsetningen fra pasientene som kommer til Finland fra utlandet for behandling og rehabilitering, er årlig på nesten 10 millioner euro. Det hadde vært potensiale til enda mer. Sammen med helsetjenesteaktørene ønsker vi å gjøre helseturismen til den finske tjenesteeksportens nye suksesshistorie, forteller daglig leder i foreningen Finnish medical tourism association Maarit Haavisto-Koskinen.

– Spesialistene på Docrates har høy internasjonal erfaring i arbeid med mange forskjellige kulturer. Spesialistenes bakgrunn er en hjelp når de skal møte pasientene, som noen ganger kommer fra svært forskjellige kulturer. Terskelen for å komme til Docrates blir lavere når de kan snakke sitt eget språk. Vi kan betjene pasientene våre på flere forskjellige språk. Det er også viktig for oss at alle spesialistene kan godt finsk. Vi ønsker å gi både finske og internasjonale pasienter en like god og personlig betjening. For oss er alle pasientene like viktige, forteller servicesjefen på Docrates Cancer Center, Heli Littunen.

I kundetilbakemeldingene fra de internasjonale pasientene på Docrates blir sykehusets trivsel, en aktiv og tjenestevillig betjening samt en enestående individuell behandlingsopplevelse ofte tatt frem. De ansatte på sykehuset er spesialister innen kreftbehandling og diagnostikk samt helse- og rehabiliteringstjenester.

4. februar 2023

FORSIDE

CONCORD-3-studien inneholder opplysningene til 37,5 millioner pasienter, som har fått kreftdiagnosen i perioden 2000–2014. Det er 71 land og regioner med i studien. (CONCORD-3: Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14. Lancet 2018; 391: 1023–75)

Mer informasjon:
Heli Littunen, servicesjef, Docrates Cancer Center
tlf. +358 50 500 1886, heli.littunen(at)docrates.com

Maarit Haavisto-Koskinen, daglig leder, Finnish medical tourism association
tlf. +358 40 669 11 48, maarit.haavisto-koskinen(at)terveysmatkailu.fi

Ler mer

/

Mikael, aggressiv prostatakreft: Nå skal jeg få mest mulig ut av hvert eneste øyeblikk

Les mer
/

Docrates Cancer Center – Individuelt tilpasset kreftbehandling

Les mer