Tälle sivulle on koottu erilaisia lomakkeita (mm. esitietolomake, tietosuoja-/suostumuslomake), joita saatat tarvita etenkin tullessasi vastaanotolle ensimmäistä kertaa. Klikkaa alla olevia linkkejä avataksesi lomakkeet tulostettavassa muodossa.

Lomakkeilla kerätään henkilötietoja. Lue sairaalamme potilasrekisterin tietosuojaseloste.

Lomakkeet

Lomake

Esitietolomake

Esitietolomakkeella kartoitetaan terveyteenne ja sairauksiinne liittyviä tietoja, joilla voi olla merkitystä syövän riskitekijöiden arvioinnissa sekä hoitonne suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lomake

Tietosuojalomake

Tietosuojalomakkeella annatte suostumuksenne potilastietojenne tallentamiseen, hankkimiseen ja luovuttamiseen.