Lasten hematologian erikoislääkäri Mervi Taskinen aloitti vastaanotot Docrateella

Docrateen  lääkäritiimiä vahvistaa helmikuun alusta lähtien  lasten hematologian erikoislääkäri Mervi Taskinen, jonka erikoisosaaminen on lasten syöpien diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa. Docrateella hän ottaa vastaan mm. lapsena tai nuorena syövän sairastaneita.

Mervi omaa pitkän kokemuksen lasten hematologina sairaalatyössä. Käytännön työssään sairaalassa hän on hoitanut kaikkia lasten syöpäsairauksia. Erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat olleet leukemian hoito, kantasolusiirrot, immuunivajaussairaudet (erityisesti histiosytoosit) sekä lapsuudessa saatujen syöpähoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Mervi on osallistunut aktiivisesti vuosien ajan lasten akuutin lymfoblastileukemian (ALL) hoidon kehittämiseen myös kansainvälisellä tasolla ja omaan laajat yhteydet lasten leukemiahoidon sekä kantasolusiirtohoidon osalta muihin toimijoihin kansainvälisestikin.