Päivi Hietanen, syöpätautien erikoislääkäri ja psykoterapeutti

Päivi Hietanen aloittaa vastaanotot Docrateella

Päivi Hietanen aloittaa 1.6.2015 alkaen vastaanotot Docrates Syöpäsairaalassa. Päivi Hietanen on syöpätautien dosentti, erityisosaamisalueenaan rintasyöpä. Tämän lisäksi hän on myös erityistason yksilöpsykoterapeutti.

Päivi siirtyy Docrateelle, jotta pystyy ylläpitämään läheistä yhteyttä syöpäpotilaisiin ja syöpäpotilaita hoitaviin kollegoihin. Docrates Syöpäsairaalan johtava ylilääkäri Tom Wiklundin mukaan kesäkuun alusta lähtien Päivi Hietanen ottaa vastaan rintasyövän sairastaneita seurantaan sekä kaikkia syöpään sairastuneita psyykkisen tuen tarpeessa olevia potilaita lyhytaikaiseen kriisiterapiaan. Hänen kanssaan voi keskustella myös rintasyöpähoidoista, niiden todennäköisistä hyödyistä ja haittavaikutuksista.

”Päivi tuo Docrateelle arvokasta uutta osaamista ja vahvistaa näin sairaalamme moniammatillista syövänhoitotiimiämme. Hänellä on pitkäaikaista tutkimus- ja käytännön kokemusta rintasyövän seurannasta ja syöpäpotilaiden psyykkisestä tuesta. Hän on jo aiemmin vastaanottanut ja hoitanut kriisiterapeuttisin keinoin sekä syöpäpotilaita että heidän omaisiaan, joita vakava sairaus myös kuormittaa”, toteaa Tom Wiklund.