Matti Välimäki

Endokrinologi

Specialist i endokrinologi
MD, docent, Professor

Specialisering

Neuroendokriniska dvs. karsinoidtumörer samt tumör i hjärnhypofys, sköldskörtel, bisköldskörtel och binjure

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Tjänster

Matti Välimäki konsulteras av Docrates onkologer och läkare i nukleärmedicin vid behov inom neuroendokriniska tumörer samt tumör i hjärnhypofys, sköldskörtel, bisköldskörtel och binjure. Välimäki har ej mottagning på Docrates.