Skip to content

Merja Kallio

Neurologian erikoislääkäri
LKT

Olen neurologian erikoislääkäri ja hoidan aivokasvainpotilaita. Erityisosaamistani ovat syöpäpotilaiden neurologiset oireet, neuro-onkologia sekä neurokognitio.

Vastaanotolleni ovat tervetulleita niin aivokasvainpotilaat kuin syöpäpotilaat, joilla on neurologisia ongelmia. Voit ottaa myös läheisesi mukaan.

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Koulutus

Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto 1993
Neurologian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto 1987
Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto 1977

 

Biografia

Merja Kallion erityisosaaminen ja kiinnostuksen kohde ovat aivokasvainten hoito ja niiden aiheuttamat oireet, oireiden hoito, kuntoutus ja sosiaalilääketieteelliset näkökulmat; lisäksi syöpäpotilaiden neurologiset ongelmat.  

Koska hän on ollut mukana aivokasvainpotilaiden seurannassa jo yli 30 vuotta, ovat aivokasvainten hoitomuodot ja niiden sivuvaikutukset tulleet tutuiksi. 1990-luvulla hän oli mukana aloittamassa ja toteuttamassa BNCT (boori-neutroni-kaappaus) kokeellisen sädehoidon projektia. 

Väitöskirjan hän on tehnyt siitä, miten aivokasvaimet ilmenevät väestössä eli aivokasvainten epidemiologiasta. Väitöskirjan teon aikoihin hän aloitti aivokasvainpotilaiden seurantapoliklinikan HYKS Neurologian klinikalla Meilahdessa. Poliklinikalla oli vuosien saatossa satoja aivokasvainpotilaita seurannassa, v. 2017 noin 400. Vastaanottotyön lisäksi hän osallistui viikoittaisiin moniammatillisiin keskushermostokasvainkokouksiin sekä erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin. 

Seurantapoliklinikalla kasvaimeen liittyvien aivovaurioiden oireiden kirjo tulee hyvin esille. Neuropsykologien kanssa tehty yhteistyö on johtanut erityiskiinnostukseen- ja osaamiseen kliinisestä neurokognitiosta. Tämä tarkoittaa nk. korkeampaa aivotoimintaa kuten toiminnan ohjausta, muistia ja vireystilan säätelyä jne.  

Suoritettuaan USA:n lääkäreiden laillistamistentit 2000-luvun alussa Kallio oli vuoden MD Andersson Syöpäkeksuksessa, Houstonissa, Texasissa nk. neuro-onkologian kliinisenä fellow:na eli suppeaan erikoisalaan erikoistuvana vuosina 2006-2007.  Siinä yhteydessä alkoi tutustuminen syöpäpotilaiden, siis muiden kuin aivokasvainpotilaiden, neurologisiin ongelmiin, joka oli merkittävä potilasryhmä neuro-onkologina fellow’lle. Vuosina 2016-2017 hän oli runsaan vuoden Validia Kuntoutus Oy:ssä aivovammakuntoutuslääkärinä. Tällöin syveni myös sosiaalilääketieteellinen ja kuntoutuksellisiin näkökohtiin perehtyminen liittyen aivovaurioihin. 

Potilastyön lisäksi Kallio luennoi ja kouluttaa jonkin verran sekä on ollut tekemässä aivokasvainpotilaiden (oligodendrogliooma.com) tiedotusnettisivustoa.