Finländsk AI ger cancerpatienter bättre vård

Kategorier: Web nyheter
8.2.2019 | MVision i Helsingfors har utvecklat artificiell intelligens specialiserad på planering av strålbehandlingar. Programvaran togs i bruk i januari på två finländska sjukhus.

Strålbehandling är en viktig del av cancerbehandlingen som helhet. För varje patient som får strålbehandling görs en detaljerad plan för var och hur strålbehandlingen ska ges. Behandlingsplanen påverkas bland annat av tumörens storlek och läge samt eventuella metastaser. Hittills har läkare definierat det område som en strålbehandling ska riktas mot genom att rita ut det på tredimensionella bilder av patienten. Det kan vara fråga om hundratals bilder och tiotals strukturer med frisk vävnad och vävnad som ska behandlas som ska ritas in på dem, och arbetet är därför krävande och känsligt för misstag. I MVisions nya AI-programvara har man matat in bildinformation från hundratals patienter, från vilken det kan skapas automatiska strukturer för frisk vävnad och områden som kräver behandling, som sedan granskas och godkänns av en läkare.

– Artificiell intelligens i planeringen av strålbehandling är till nytta för cancerpatienter över hela världen, berättar MVisions verkställande direktör Mahmudul Hasan.

– Den 23 januari inleddes dosplanering med hjälp av vår AI-programvara på cancerkliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) och på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors. Inledningsvis används AI-programvaran för behandling av prostatacancerpatienter, men inom kort kommer den också att kunna användas för cancer i huvud och hals samt bröstcancer.

– Artificiell intelligens möjliggör ännu mer individualiserad vård för cancerpatienter. När programvaran tar hand om det grundläggande arbetet med planeringen av strålbehandlingen kan läkaren koncentrera sig på de specifika behov som anknyter till patientens situation, t ex beaktandet av cancerns spridning och aggressivitet, i strålbehandlingsplanen, berättar docent och sjukhusfysiker Timo Kiljunen på Docrates Cancersjukhus.

Även tiden som går åt till planering av strålbehandling minskar betydligt

– Den artificiella intelligensen tidsbesparar läkarens arbete och möjliggör en konsekvent och jämn kvalitet på vårdplaneringen, inte bara för enskilda läkare. Snabb planering av strålbehandling för ett stort antal patienter kan ha stor betydelse med tanke på vårdköerna, säger professor Heikki Minn, överläkare på Åucs cancerklinik.

 width=
Överläkare Heikki Minn på Åucs cancerklinik kontrollerar gränserna för den friska vävnaden inför en strålbehandling.

Helsingforsföretaget siktar nu på den internationella marknaden.

– I många europeiska länder råder stor brist på kompetent sjukhuspersonal, samtidigt som cancersjukdomarna ökar. Med hjälp av vår artificiella intelligens kan läkarbristen minskas, samtidigt som man kan säkerställa strålbehandlingsprogram av hög och jämn kvalitet för alla patienter. Detta påverkar även vårdköerna, berättar Hasan. Bl a skrev The Guardian nyligen om långa vårdköer i Storbritannien.

För närvarande utgör fastställandet av det område som ska behandlas den största källan till misstag vid strålbehandlingar.* En programvara som baserar sig på artificiell intelligens ger en jämn kvalitet och minskar risken för mänskliga misstag. Den artificiella intelligensen lär sig också hela tiden att rita upp strukturer bättre och snabbare. Slutresultatet måste alltid granskas av en läkare, som kan justera planen vid behov. När planen för det område som ska behandlas är klar gör en fysiker eller dosplanerare upp en dosplan för strålbehandlingen.

– I framtiden kommer vi antagligen att använda AI i dosplaneringen inför strålbehandlingar och till och med inom cancerdiagnostik, till exempel för inriktning av magnetstyrd biopsi, berättar Timo Kiljunen.

Huvudbilden: Sjukhusfysiker Timo Kiljunen på Docrates Cancersjukhus arbetar med dosplaneringen för en strålbehandling.

*Segedin 2016: Segedin B, Petric P. Uncertainties in target volume delineation in radiotherapy – are they relevant and what can we do about them? Radiol Oncol. 2016 May 9;50(3):254-62.

Tilläggsuppgifter:

Professor Heikki Minn, överläkare, cancerkliniken, Åucs, heikki.minn@tyks.fi
Docent Jani Keyriläinen, biträdande fysiker, Åucs, jani.keyrilainen@tyks.fi
Docent Timo Kiljunen, sjukhusfysiker, Docrates Cancersjukhus, timo.kiljunen@docrates.com
Mahmudul Hasan, MVision, mhasan@mvision.ai

MVision är ett finländskt företag specialiserat på utveckling av artificiell intelligens för användning inom medicinsk avbildning. MVision grundades 2017 och till finansiärerna hör bland andra Business Finland och Icebreaker.vc. Företaget söker nya anställda för att stödja internationaliseringen. MVision samarbetar med Åbo, Kuopio och Uleåborgs universitetscentralsjukhus, Docrates Cancersjukhus, North Estonia Medical Centre i Estland samt Singapores nationella cancercenter. www.mvision.ai

Åucs cancerklinik – Åbo universitetscentralsjukhus, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. www.vsshp.fi

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus specialiserat på cancersjukdomar. Sjukhuset betjänar cancerpatienter under hela vårdkedjan från cancerdiagnostik till uppföljning.

 

 

Läs mer

/

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Läs mer
/

Cancern tar inte sommalov

17.6.2023 | Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är...

Läs mer
/

Docrates expanderar och bygger ut sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Varför återkommer bröstcancer och hur behandlar man ett återfall?

Vid slutet av bröstcancerbehandlingen kan man ha många olika känslor – många är glada över att behandlingen snart är över,...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)