Skip to content

Möt oss på Docrates: Intervju med koordinerande sköterska Michaela

12.5.2023 Kategorier: Artiklar
Karriärberättelse
En allvarlig sjukdom orsakar ofta förvirring, osäkerhet och rädsla. På Docrates Cancersjukhus är en av den koordinerande sjuksköterskans viktigaste uppgifter att stödja patienten under den svåra sjukdomen – att vara patientens följeslagare från början till slutet av vårdförloppet.

Den koordinerande sjuksköterskan Michaela Vorselman har arbetat på Docrates i 3,5 år.
– När jag började hos Docrates arbetade jag i tidsbokningen. Det var ett perfekt ställe att börja på, för där lärde jag mig snabbt vilka tjänster som erbjöds i huset och lärde känna de anställda. I tidsbokningen får man den första kontakten med patienten, och där går man noggrant igenom patientens situation. Tidsbokningens professionella sjuksköterskor hänvisar patienten vidare till mottagningar eller undersökningar. När jag sedan gick över till rollen som koordinerande sjuksköterska hade jag redan stor kunskap om hela cancersjukhuset, personalen och tjänsterna, säger Michaela.

Michaela arbetar i Docrates internationella team, som främst ansvarar för att samordna vården av utländska patienter.

– Vi kommer till jobbet på morgonen, kastar tio bollar i luften och håller dem där hela arbetsdagen, sammanfattar Michaela den koordinerande sjuksköterskans mångsidiga och fartfyllda arbetsdag.

– Vi tar hand om kontinuiteten under patientens hela vårdförlopp.

En mångsidig expert och följeslagare

Arbetet som koordinerande sjuksköterska kräver mångsidig kompetens, eftersom nästan alla praktiska patientfrågor hanteras av den koordinerande sjuksköterskan. Den koordinerande sjuksköterskan säkerställer att undersökningar, behandlingar och mottagningsbesök har bokats och förts in i kalendern, och ser till att remisserna och behandlingsplanen är uppdaterade.

– Vi träffar alltid patienten efter läkarbesöket, gör en kostnadsberäkning och bokar nödvändiga behandlingspaket och undersökningar, säger Michaela när hon räknar upp den koordinerande sjuksköterskans arbetsuppgifter.

– Vi vill göra patientens ärende så smidigt och enkelt som möjligt. Men framför allt är vi den förenande länken och den som följer med patienten som stöd. Vi är en konstant faktor under den svåra sjukdomen, tillägger hon.

– Familjemedlemmar eller andra nära anhöriga till patienten är också ofta med, och vi kontaktar även dem om patienten vill det. Många gånger är det lika viktigt att känna patientens anhöriga och stötta dem. På detta sätt skapar vi en trygg cirkel runt patienten som inkluderar de anhöriga, läkaren och den koordinerande sjuksköterskan, säger Michaela.

Kommunikationen fortsätter även på distans

Kommunikationen mellan den koordinerande sjuksköterskan och patienten är regelbunden och frekvent. Patienten kan vända sig till sin sjuksköterska med eventuella frågor och sjuksköterskan håller patienten informerad om alla praktiska saker som rör patientens vård. Kommunikationen sker både via telefon och via Kaiku Health, en digital tjänst för patientövervakning. Kaiku Health är en viktig kommunikationskanal, särskilt för kontakten med utländska patienter.

– På detta sätt fortsätter tillsynen och kommunikationen upprätthålls även när patienten är i sitt hemland, säger Michaela.

När det gäller utländska patienter är det extra viktigt att skapa en känsla av trygghet.

– När du är i ett annat land, långt från ditt eget hem och står inför en svår situation är det ännu viktigare att du har en egen välbekant sjuksköterska som ger dig stöd. En del av patienterna bor i Finland under långa behandlingsperioder och kontakten med den koordinerande sjuksköterskan är frekvent under denna tid.

– Eftersom jag träffar patienterna nästan varje dag i flera veckor fördjupas relationen. Vi pratar om livet i stort och små vardagliga saker. För många är sjukhuset och sjuksköterskan en fristad. Varje patient är dock en individ, och stöd finns tillgängligt enligt patientens egna behov. För vissa är det tillräckligt att alla praktiska saker löper smidigt, medan andra även behöver psykiskt stöd och trygghet, säger Michaela.

– Du måste kunna läsa patienterna och identifiera deras behov och hur de vill kommunicera, tillägger hon.

Självständigt samarbete

 Michaela säger att även om den koordinerande sjuksköterskans arbete är ganska självständigt, är hennes team ovärderligt:

– Det här skulle inte vara möjligt utan mitt utmärkta team och vårt välfungerande samarbete. Vi har lärt oss att känna igen varandras styrkor, och det multidisciplinära arbetssättet är viktigt inom teamet. Alla vet vem de ska be om hjälp om det behövs. Stödet från teamet är ovärderligt på många sätt.

Den koordinerande sjuksköterskan har också ett nära samarbete med läkarna.

– Det är oerhört viktigt att detta samarbete fungerar. Det ligger i patientens intresse att den behandlande läkaren och sjuksköterskan är uppdaterade om patientens situation, tillägger hon.

Hela känslospektrumet

Den koordinerande sjuksköterskan stödjer patienten från det första besöket och ser hela behandlingscykeln och hela känslospektrumet.

– Jag har redan lärt mig att känna igen hur vissa faser upprepar sig under sjukdomen. Nästan alla patienter går igenom samma faser. Man vänjer sig aldrig vid den första chocken, säger Michaela.

– Men efter den första ångesten infinner sig ofta känslan av acceptans. Och lättnaden är enorm varje gång en patient lämnar oss efter att ha fått behandling för sin sjukdom och möjligheten att leva vidare. Inte heller det vänjer man sig vid, man blir berörd varje gång, säger hon.

– Jag värdesätter förtroendet från mina patienter väldigt mycket. Jag gör allt jag kan för att vara värd det förtroendet, tillägger Michaela.

Saker går inte alltid som man planerar eller önskar, och det förekommer också jobbiga överraskningar.

– Nog blir man berörd av patienternas situation. Förhållandet till patienten är speciellt. Man har delat glädje och sorg, så självklart är ens egna känslor också inblandade. Men det är mänskligt, vi är också människor, säger Michaela.

“Lättnaden är enorm varje gång en patient lämnar oss efter att ha fått behandling för sin sjukdom och möjligheten att leva vidare.”

 

Läs mer

Patient berettelse: Hannu Nurmio – Målet är en normal vardag

Hannu "Tuomari Nurmio" visste att prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos äldre män. När diagnosen väl hade bekräftats hade han...

Läs mer

Tio steg på vårdvägen för tarmcancer – så här går det till efter testerna

Vårdvägen för tarmcancer är alltid individuell, och den planeras av Docrates erfarna cancerläkare tillsammans med dig. Via Docrates får du...

Docrates är först i Norden med att starta en ny typ av alfastrålbehandling

Docrates Cancersjukhus är först i Norden med att starta en ny experimentell alfastrålbehandling för patienter med spridd prostatacancer. Alfastrålbehandling kan...

Tidig upptäckt av tarmcancer förbättrar behandlingsprognosen avsevärt

Hur tidigt cancern upptäcks är avgörande för om tarmcancer kan botas. Upp till mer än 90 procent av de som...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)