Mycket lovande resultat vid långtidsuppföljning av HDR-brakyterapi

Kategorier: Artiklar
Resultaten för långtidsuppföljningen av behandling med HDR-brakyterapi inuti vävnad vid behandling av prostatacancer, som presenterades på Urologernas Vinterdagar 2017 i Finland, är mycket lovande. På Docrates Cancersjukhus har behandlingarna redan getts i sex års tid och resultaten bekräftar behandlingens effektivitet och säkerhet.

HDR-brakyterapi inuti vävnaden används för behandling av prostatacancer. Över 1000 HDR-behandlingar har utförts på Docrates Cancersjukhus, och enligt långtidsuppföljningen är HDR-terapi som enda behandlingsform en säker och effektiv metod för patienter som har lokal prostatacancer med låg risk. Vid användning av HDR-brakyterapi som tilläggsbehandling i kombination med vanlig extern strålbehandling av prostatacancer med hög risk som har spritt sig lokalt, kan man samtidigt öka stråldosen och minimera risken för biverkningar. En hög stråldos är den viktigaste faktorn för bra effekt av behandlingen vid prostatacancer.

HDR-brakyterapi lämpar sig för alla typer av prostatacancer. Behandlingen är effektiv även vid återkommande prostatacancer.

HDR-brakyterapi skyddar frisk vävnad och ger bättre livskvalitet

HDR-brakyterapi är strålbehandling där en hög stråldos kan styras till endast prostatan, med millimeternoggrannhet till rätt område. Rädslor i samband med behandling av prostatacancer är ofta förknippade med livskvalitet, som t ex bevarande av erektionsförmågan samt urineringsbesvär och urinläckage. Undersökningen visade att de eventuella urinerings- och erektionsstörningar som förekom under behandlingstiden minskade betydligt 3–6 månader efter behandlingen. Den sexuella förmågan och blåsfunktionen, särskilt förmågan att hålla urinen, bevaras bättre än vid operation.
Under strålbehandlingen minskas de manliga könshormonernas effekter, eftersom det är känt att detta förbättrar strålbehandlingseffekten, särskilt vid de mest aggressiva formerna av prostatacancer. Hormonbehandlingen är dock kortvarig och den avslutas ett halvt till två år efter avslutad strålbehandling. Erektionsproblemen lindras därefter, och med läkemedelsbehandling av Viagratyp normaliseras sexlivet igen.

På Docrates Cancersjukhus utförs HDR-terapierna av specialistläkarna inom kirurgi och urologi Martti Ala-Opas och Lauri Taipale.

Martti Ala-Opas

 

Docent Martti Ala-Opas, specialistläkare inom kirurgi och urologi, som ledde undersökningen: “HDR-brakyterapi har befäst sin ställning som en behandlingsform för prostatacancer. Långtidsuppföljningens resultat är övertygande.”

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)