Skip to content

Tidig upptäckt av tarmcancer förbättrar behandlingsprognosen avsevärt

9.6.2024 Kategorier: Articles | Artiklar
Tarmcancer
Hur tidigt cancern upptäcks är avgörande för om tarmcancer kan botas. Upp till mer än 90 procent av de som diagnostiserats med cancer i ett tidigt skede tillfrisknar. Det finns effektiva sätt att upptäcka tarmtumörer i ett tidigt skede.

Tarmcancer och dess förstadier kan upptäckas redan när sjukdomen fortfarande är helt symtomfri. Tarmcancer utvecklas nästan alltid från en godartad polyp. En godartad polyp kan med tiden förändras till en elakartad cancertumör om den inte tas bort i tid.

Så här utvecklas tarmcancer

Tarmkanalen har en rörformad struktur som består av tre lager: slemhinnan, muskellagret och det yttre lagret. Tarmen är förbunden med resten av kroppen via lymf- och blodcirkulationssystemet.

Utvecklingen av en cancertumör i tarmen börjar med en polyp i tarmens innersta lager, slemhinnan. Tumören växer till en början lokalt på slemhinnan. Då kan cancercellerna ännu inte sprida sig till andra delar av kroppen. Om tumören fortsätter att växa kommer den gradvis att tränga igenom slemhinnan till muskellagret och vidare till det yttre lagret och eventuellt ännu längre till utsidan av tarmen. Från dessa lager utanför slemhinnan har cancercellerna möjlighet att sprida sig till andra delar av kroppen, oftast till lymfkörtlarna, levern och lungorna, via blodomloppet och lymfcirkulationen.

Tarmcancer börjar vanligtvis som en godartad polyp i slemhinnan som med tiden kan utvecklas till en elakartad cancertumör, om den inte tas bort. När cancern har spridit sig från slemhinnan till de djupare lagren i tarmen kan den också sprida sig till andra delar av kroppen.

 

FIT-test och koloskopi hjälper till att upptäcka förändringar i ett tidigt skede

Förekomsten av tarmtumörer, cancer och polyper kan fastställas med ett FIT-test som tas från avföringen. I avföringsprovet kan man med hjälp av testet hitta nedbrytningsprodukter från röda blodkroppar, vilket kan tyda på tarmförändringar. Ett positivt FIT-resultat kräver ytterligare undersökning i form av en koloskopi för att bekräfta, lokalisera och behandla eventuella fynd.

FIT-testet är ett enkelt och snabbt test som görs hemma. Det passar utmärkt för symtomfria personer som vill ta reda på sin risk för tarmcancer, till exempel om en nära släkting har sjukdomen. FIT-test finns tillgängliga hos ett fåtal privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster, men tolkningar av FIT-resultaten finns endast på några ställen. Till exempel erbjuder Docrates dessa.

Koloskopi, dvs. en endoskopisk undersökning av tjocktarmen, är nödvändig för att utreda symtom och sjukdomar i ändtarmen och tjocktarmen. Med hjälp av koloskopi kan man hitta polyper, tumörer, inflammationer, divertiklar (fickbildningar), sårbildning, kärlförändringar och förträngningar på slemhinnan. Vid koloskopin avlägsnas polyperna. Om godartade polyper tas bort i tid hinner de inte utvecklas till cancer. Koloskopi är den mest tillförlitliga undersökningen för att upptäcka tumörförändringar i tjocktarmen och ändtarmen.

Tarmcancer som upptäcks tidigt är lättare att behandla

Tidig diagnos av tarmcancer spelar en avgörande roll inte bara för tillfriskningsprognosen utan även för behovet av behandling.

Prognos vid tarmcancer

 • över 90 procent om tumören är lokal och ytlig.
 • 50–70 procent om tumören har spridit sig till tarmlagren, men inga metastaser påträffas.
 • 5–10 procent om metastaser upptäcks i andra delar av kroppen utöver modertumören i tarmen.

För att vara så säker som möjligt på att hitta tarmcancer eller dess förstadier är det viktigt att koloskopin utförs av en erfaren yrkesperson som rent tekniskt klarar av att utföra en omfattande endoskopisk undersökning och som kan hitta och identifiera förändringar i tarmens slemhinna. Hos Docrates erfarna specialister vet du att du är i goda och kompetenta händer. Undersökningar och behandlingar utförs av ett multidisciplinärt team med bland andra Jorma Heiskanen, specialistläkare inom gastroenterologisk kirurgi, och Tuomo Alanko, specialistläkare inom cancersjukdomar.

Docrates är specialiserat på tidig diagnos och behandling av tarmcancer

Om förändringar upptäcks i koloskopin framskrider vårdförloppet hos Docrates snabbt. Efter den endoskopiska undersökningen undersöks de tagna provbitarna samt görs en kartläggning av hur utbredd cancern är, en datortomografi och eventuellt en magnetkameraundersökning. Provsvaren kommer snabbt från laboratoriet, redan inom några dagar. Utifrån provsvaren upprättas en vårdplan och behandlingen organiseras snabbt.

Om tarmcancer konstateras används operation, strålbehandling och läkemedelsbehandling som behandlingsmetoder enligt en individuell vårdplan. Mer än 90 procent av ytlig, lokal tarmcancer kan botas med rätt behandling. Om modertumören har trängt igenom tarmlagren och metastaser hittas, minskar prognosen för att tillfriskna avsevärt. Efter behandlingar av tarmcancern görs en uppföljning i form av blodprover, endoskopiska undersökningar och bilddiagnostiska undersökningar. Regelbundna uppföljande undersökningar säkerställer att eventuella nya polyper upptäcks i tid och inte hinner utvecklas till cancertumörer.

Docrates – din tarmcancerspecialist

 • Koloskopier utförs endast av erfarna yrkespersoner.
 • Avancerad AI-baserad endoskopiutrustning används.
 • En smidig vårdväg: efter endoskopin görs en spridningskartläggning, en datortomografi, blodprover och eventuellt en magnetkameraundersökning som ligger till grund för vårdplanen.
 • Docrates onkologer är specialiserade på en övergripande behandling av cancer. De följer internationella vårdrekommendationer och använder bland annat molekylär diagnostik i planeringen av behandlingar.
 • Informationsflödet till patienten är smidigt. Ett eget vårdteam som du hela tiden kan kontakta via vår distansuppföljningstjänst ansvarar för vården.

Docrates har den senaste och mest avancerade endoskopiutrustningen i branschen med utmärkt bildkvalitet och upplösning. Docrates sakkunniga följer kontinuerligt utvecklingen inom cancerforskningen och erbjuder därför alltid de senaste behandlingsformerna.

Du kan påbörja dina undersökningar och behandlingar av tarmsjukdomar direkt hos Docrates eller byta till oss när som helst under din vårdväg. Kirurgiska behandlingar av tarmcancer utförs för närvarande inte av Docrates, men vi kan hjälpa dig vidare till operation på en annan expertenhet. Övriga undersökningar och behandlingar i vårdkedjan kan ordnas på Docrates.

 

 

Läs mer

Patient berettelse: Hannu Nurmio – Målet är en normal vardag

Hannu "Tuomari Nurmio" visste att prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos äldre män. När diagnosen väl hade bekräftats hade han...

Läs mer

Den tillfälliga störningen i datanätsanslutningarna har åtgärdats

Det har uppstått en tillfällig störning i Docrates Cancersjukhus datanätsanslutningar som nu har åtgärdats. Vi ber om ursäkt för eventuella...

Tio steg på vårdvägen för tarmcancer – så här går det till efter testerna

Vårdvägen för tarmcancer är alltid individuell, och den planeras av Docrates erfarna cancerläkare tillsammans med dig. Via Docrates får du...

Docrates är först i Norden med att starta en ny typ av alfastrålbehandling

Docrates Cancersjukhus är först i Norden med att starta en ny experimentell alfastrålbehandling för patienter med spridd prostatacancer. Alfastrålbehandling kan...

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)