Skip to content

Kari Syvänen

Urologian erikoislääkäri
LT, urologian dosentti, FEBU

Olen valmistunut urologian erikoislääkäriksi vuonna 2012 ja työni pääpaino on ollut urologisten syöpien hoidossa. Urologin toimenkuvaan kuuluvat erityisesti urologisten syöpien diagnostiikka, hoito yhteistyössä onkologien kanssa ja hoidon jälkeinen seuranta.

Hoidan sekä mies-, että naispotilaita. Vastaanotolleni voit tulla epäillessäsi urologisen syövän mahdollisuutta, kysymään toista mielipidettä hoitosuunnitelmasta, tai syövän hoidon jälkeistä seurantaa varten. Tutkimustyöni kautta olen perehtynyt erityisesti eturauhassyövän diagnostiikkaan ja edenneen eturauhassyövän uusiin lääkehoitoihin. Hoidan myös hyvänlaatuisia urologisia sairauksia.

Varaan aikaa asioihisi perehtymiseen jo ennen vastaanottoa ja tavoitteenani on, että vastaanottotilanne on rauhallinen ja kiireetön. Pyrin aina keskustelemaan potilaideni kanssa hankalia lääkäritermejä välttäen. Myös läheisesi ovat tervetulleita mukaan vastaanotolle niin halutessasi. Urologisten sairauksien luonteen vuoksi vastaanotot on helpointa toteuttaa paikan päällä täällä Helsingissä ainakin ensikäyntien osalta.

Varaa aika vastaanotolleni ajanvarauksestamme  p. 010 773 2000.

Kielitaito

Suomi, englanti, ruotsi

Koulutus

Urologian dosentti, Turun yliopisto, 13.2.2020
Lääketieteen tohtori, Turun yliopisto, 16.10.2012
Urologian erikoislääkäri, Turun yliopisto, 31.1.2012
Lääketieteen lisensiaatti, Turun yliopisto, 25.5.2004

Työhistoria

 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea), koordinoiva ylilääkäri, 1.9.2023– (jatkuu)
 • Turun yliopistollinen keskussairaala, osastonylilääkäri, 25.2.2019–31.8.2023 (virkavapaalla)
 • Turun yliopistollinen keskussairaala, urologian erikoislääkäri, 31.1.2012–25.2.2019
 • Potilasvakuutuskeskus, ulkopuolinen asiantuntijalääkäri, 1.1.2019– (jatkuu)
 • Turun yliopistollinen keskussairaala, urologiaan erikoistuva lääkäri, 6.7.2009–31.1.2012
 • Mehiläinen, Turku, yksityislääkäri, 1.4.2011–31.12.2022
 • Pihlajalinna, Turku, yksityislääkäri, 1.1.2019– (jatkuu)
 • Porin kaupungin sairaala, Pori, erikoistuva lääkäri, kirurgia, 1.9.2007–31.12.2007
 • Satakunnan keskussairaala, Pori, erikoistuva lääkäri, kirurgia, 4.9.2006–5.7.2009
 • Loimaan aluesairaala, erikoistuva lääkäri, kirurgia, 3.5.2004–4.7.2004
 • Loimaan terveyskeskus, Terveyskeskuslääkäri, 1.8.2005–13.8.2006

Tieteellinen toiminta

 • Tutkimustyön pääpaino ollut urologisiin syöpiin liittyvissä kliinisissä tutkimuksissa.
 • Akateemisten tutkimusten painopiste ollut erityisesti magneettikuvauksen käytössä eturauhassyövän diagnostiikassa.
 • Lääketeollisuuden rahoittamissa tutkimuksissa mukana vuodesta 2013 alkaen. Tutkimuksista suurin osa keskittynyt etäispesäkkeisen eturauhassyövän uusien lääkehoitojen kehittämiseen. Lisäksi yksittäisiä tutkimuksia munuaisten ja virtsarakon syövän lääkehoitoihin liittyen.
 • 30 vertaisarvioitua alkuperäisjulkaisua
 •  5 vertaisarvioitua katsausartikkelia
 • Lisäksi kirjoittajana mukana Duodecimin Kirurgian oppikirjan urologisia syöpiä koskevissa kappaleissa. Tuottanut myös potilaille suunnattua informaatiota Terveyskylän ”miestaloon” kivespussin hyvänlaatuisista sairauksista, sekä ”syöpätaloon” kivessyövästä.
 • Väitöskirjaohjaajana tutkimuksessa: Magneettitutkimuksen merkitys eturauhassyövän diagnostiikassa ja leikkauksen suunnittelussa sekä eturauhassyövän diagnostiikkaan liittyvät infektiokomplikaatiot ja niiden ehkäisy (Turun yliopisto, 2020).