Skip to content

Satu Karjalainen-Klaver

Sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Voimavaravastaanotto tukee potilaan kuntoutumista ja keskeisessä roolissa on potilaan tai läheisen kokonaisvaltainen kohtaaminen, jossa huomioidaan kehon, mielen ja sielun tarpeet. Käsiteltäviä teemoja voivat olla mm. väsymys, pelko, ahdistus, unettomuus, energian puute, hoitojen jälkeinen tyhjyys, henkinen kasvu ja työhön sekä arkeen palaaminen.

Vastaanotoilla korostuu yksilöllisyyden kunnioittaminen, avoimuus sekä potilaan tai läheisen kohtaaminen hänen ehdoillaan, ihmisenä ihmisen rinnalla. Ratkaisukeskeisellä voimavaravastaanotolla keskitytään potilaan yksilölliseen tilanteeseen ja kartoitetaan jo olemassa olevia voimavaroja paremman ja toivotun tulevaisuuden luomiseksi.

Vastaanotolleni ovat tervetulleita potilaan lisäksi myös läheiset. Otan vastaan myös Docrateen ulkopuolisia potilaita. Kaikki vastaanottoajat ovat yksilöaikoja. Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni!

Varaa aika vastaanotolleni ajanvarauksestamme  p. 010 773 2000.

Kielitaito

Suomi, englanti, hollanti

Koulutus

  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Lyhytterapia Instituutti, Helsinki, 2022

  • ENB 237 ja N59 Higher education of Nursing studies

St.Georges University, Lontoo, UK 2000

  • Diakonissa-sairaanhoitaja

Oulun Ammattikorkeakoulu 1996

Muita lisäkoulutuksia mm. Amsterdamin yliopistollisen sairaalan (AMC) sisätautien syventävä koulutus 2003, useita erilaisia kansainvälisiä täydentävien hoitojen koulutuksia liittyen holistiseen hyvinvointiin ja trauman hoitoon. Mastery of Self meditaatio-opettajan koulutus vuosina 2011–2013.

Biografia

Kokonaisvaltaisesti ihmisenä ihmisen rinnalla.

Olen työskennellyt kansainvälisesti syövän hoidon parissa jo reilut 25 vuotta ja koen edelleen oppivani paljon alan kehittyessä jatkuvasti.

Omaksi erikoisosaamisekseni on vuosien varrella muodostunut potilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukeminen erilaisten keinojen avulla. Syövän ensisijaiset hoitomuodot, kuten leikkaus, lääke- ja sädehoito tulivat tutuiksi hoitajaurani alkuvaiheessa. Sittemmin kiinnostuin myös siitä, mitä potilas itse voi tehdä selvitäkseen mahdollisimman vähin sivuvaikutuksin hoidoista ja edesauttaakseen omaa hyvinvointiaan ja kuntoutumistaan.

Hollannissa työskennellessäni sain nähdä, kuinka ihminen pyrittiin kohtaamaan kokonaisuutena, jossa keho, mieli ja sielu ovat jokainen yhtä tärkeässä osassa. Näiden kolmen osa-alueen kohtaamisesta ja huomioon ottamisesta on tullut kantava pohja työskentelylleni. Hollannissa minulla oli myös mahdollisuus kehittää kokonaisvaltaisia tukihoitoja Amsterdamilaisessa Onze Lieve Vrouwe Gasthuis -sairaalassa ja Cancer Care Centerissä, jonka kanssa tein yhteistyötä meditaation opettajana.

Docrateen arvot ”ihmisenä ihmisen rinnalla” sopii ajatusmaailmaani täydellisesti, ja sitä pyrin toteuttamaan kaikissa kohtaamisissani. Ratkaisukeskeisellä voimavaravastaanotollani keskitytään potilaan yksilölliseen tilanteeseen ja kartoitetaan jo olemassa olevia voimavaroja paremman ja toivotun tulevaisuuden luomiseksi.

Työssäni yhdistän syöpätautien erikoissairaanhoitajan ammattitaitooni mm. seuraavia menetelmiä: ratkaisukeskeinen lyhytterapia, valmennus, meditaatio, erilaiset rentoutus- ja läsnäoloharjoitukset sekä traumanvapautusmenetelmät. Vastaanotolla käsiteltäviä teemoja ovat mm. väsymys, pelko, ahdistus, unettomuus, energian puute, hoitojen jälkeinen tyhjyys, henkinen kasvu, työhön/arkeen palaaminen.

Vastaanotolleni ovat tervetulleita potilaan lisäksi myös läheiset. Otan vastaan myös Docrateen ulkopuolisia potilaita. Kaikki vastaanottoajat ovat yksilöaikoja.

Palvelu kuuluu henkisen hyvinvoinnin palvelukokonaisuuteen eikä sovellu vakavan psyykkisen diagnoosin saaneille potilaille, joille suosittelemme psykoterapeutin tai psykologin vastaanottoa.Diakonissa sairaanhoitaja ja syöpätautien erikoissairaanhoitaja, koordinoiva hoitaja

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, meditaation opettaja