Coronavirus – Information och instruktioner

Kategorier: Artiklar | Nyheter
14.3.2023 | I och med att coronapandemin lindrats har vi avstått från de mest robusta skyddsåtgärderna. På denna sida hittar du våra aktuella instruktioner om coronaviruset.

Kom inte till vårt sjukhus med symptom eller om du har ett diagnostiserat coronavirus

Vänligen informera vår personal utan dröjsmål om du har symptom på luftvägssjukdom eller om du har fått diagnos på en coronavirussmitta före ditt besök på vårt sjukhus eller under din behandling.

Instruktionerna gäller även för närstående och ledsagare som möjligen följer med.

Jag har fått diagnos på coronavirussmitta, hur går det med behandlingen?

För att skydda våra patienter och personal ger vi i regel inte behandling till patienter med coronavirus, såvida inte cheföverläkaren fattar ett annat beslut om situationen så kräver. Bedömningen görs alltid individuellt med hänsyn till cancersituationen och behandlingsmetoderna samt patientens tillstånd.

Symptom ska aldrig döljas och du ska inte komma till sjukhuset om du har förkylningssymptom eller ett diagnostiserat coronavirus. Behandlingen av cancerpatienten kan tryggt fortsättas när patienten har återhämtat sig.

Vår cancerläkares mottagning kan också ordnas på distans.

Om du har några symptom, vänligen informera vår personal och kom överens om fortsatta åtgärder.

Behöver jag en mask?

För närvarande är det inte obligatoriskt att använda en mask på sjukhuset. Om du vill får du en mask från vår mottagning när du kommer till sjukhuset.

Om du vill att personalen ska använda en mask med dig, låt dem veta.

Paxlovid-coronamedicin för cancerpatienter

Cancerpatienter med coronavirus kan få Paxlovid-coronamedicin. Paxlovid förhindrar coronaviruset från att föröka sig i den smittade personens kropp. Medicineringen bör påbörjas så snart som möjligt efter att symptomen börjat, senast inom 5 dygn.

Läs mer

/

Docrates Cancersjukhus utökar sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Möt oss på Docrates: Intervju med koordinerande sköterska Michaela

En allvarlig sjukdom orsakar ofta förvirring, osäkerhet och rädsla. På Docrates Cancersjukhus är en av den koordinerande sjuksköterskans viktigaste uppgifter...

Läs mer
/

Undvik vårdköerna i Sverige – ansök enkelt om cancervård utomlands

Väntetiden mellan cancerdiagnos och behandling i Sverige är ofta lång. Många söker vård på Docrates Cancersjukhus i Finland för att...

Läs mer
/

Genombrott i diagnostiken av personer som haft cancer: Återkommande cancer kan avslöjas innan den börjar utvecklas

20.4.2023 | Vätskebiopsi som utnyttjar markörer som släpps ut i blodomloppet av cancerceller kan avslöja eventuell återkommande cancer och kvarvarande...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)