Skip to content

Coronavirus – Information och instruktioner

2.3.2023 Kategorier: Nyheter
14.3.2023 | I och med att coronapandemin lindrats har vi avstått från de mest robusta skyddsåtgärderna. På denna sida hittar du våra aktuella instruktioner om coronaviruset.

Kom inte till vårt sjukhus med symptom eller om du har ett diagnostiserat coronavirus

Vänligen informera vår personal utan dröjsmål om du har symptom på luftvägssjukdom eller om du har fått diagnos på en coronavirussmitta före ditt besök på vårt sjukhus eller under din behandling.

Instruktionerna gäller även för närstående och ledsagare som möjligen följer med.

Jag har fått diagnos på coronavirussmitta, hur går det med behandlingen?

För att skydda våra patienter och personal ger vi i regel inte behandling till patienter med coronavirus, såvida inte cheföverläkaren fattar ett annat beslut om situationen så kräver. Bedömningen görs alltid individuellt med hänsyn till cancersituationen och behandlingsmetoderna samt patientens tillstånd.

Symptom ska aldrig döljas och du ska inte komma till sjukhuset om du har förkylningssymptom eller ett diagnostiserat coronavirus. Behandlingen av cancerpatienten kan tryggt fortsättas när patienten har återhämtat sig.

Vår cancerläkares mottagning kan också ordnas på distans.

Om du har några symptom, vänligen informera vår personal och kom överens om fortsatta åtgärder.

Behöver jag en mask?

För närvarande är det inte obligatoriskt att använda en mask på sjukhuset. Om du vill får du en mask från vår mottagning när du kommer till sjukhuset.

Om du vill att personalen ska använda en mask med dig, låt dem veta.

Paxlovid-coronamedicin för cancerpatienter

Cancerpatienter med coronavirus kan få Paxlovid-coronamedicin. Paxlovid förhindrar coronaviruset från att föröka sig i den smittade personens kropp. Medicineringen bör påbörjas så snart som möjligt efter att symptomen börjat, senast inom 5 dygn.

Läs mer

Svenska patienters kundtjänst centraliseras till Helsingfors

Infopunkten för Docrates i Stockholm stänger i slutet av maj 2024. Från och med nu hanteras alla förfrågningar och tidsbokningar...

Läs mer

Kundmeddelande 21 Maj 2024

Docrates Cancersjukhus fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades den 16 maj 2024. Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheten för...

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)