Skip to content

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

16.5.2024 Kategorier: Pressmeddelanden
Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades den 16 maj 2024. Den starka utvecklingen av Docrates verksamhet och tillhandahållandet av högkvalitativa cancerbehandlingar till både finska och internationella kunder fortsätter även i framtiden. Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheten för att genomföras.

På Docrates Cancersjukhus får den cancersjuka individuell service under samma tak under hela behandlings- och uppföljningsperioden. I företagets verksamhet betonas cancerbehandlingarnas individualitet och snabbhet, kvalitet, utbildning och forskning. Docrates har ett sjukhus i Helsingfors där över 130 cancerspecialister tillhandahåller sina tjänster. Som privat cancersjukhus är Docrates föregångare i hela Europa och det enda i sitt slag i Norden.  Utöver Finland söker man sig årligen till tjänsterna från upp till 50 olika länder, till exempel från Sverige och Norge. Genom förvärvet blir Docrates nu en del av Mehiläinen.

“Det känns mycket bra att få fortsätta utveckla högkvalitativa cancervårdstjänster tillsammans med Docrates. Docrates har som föregångare inom cancerbehandlingar byggt ett unikt kompetenscenter enligt en utvärdering på både finsk och internationell nivå och vill upprätthålla de senaste undersöknings- och behandlingsmetoderna i sin verksamhet. På Mehiläinen vill vi betjäna våra kunder holistiskt och erbjuda en högkvalitativ vårdkedja även vid cancersjukdomar. Detta är nu möjligt för oss tack vare Docrates Cancersjukhus”, konstaterar Janne-Olli Järvenpää, VD för Mehiläinen Konserni Oy.

Vi är stolta över att under 15 år ha byggt upp och stött Docrates framgångssaga som ett internationellt toppsjukhus inom cancerbehandlingar. Pionjärarbetet har varit en fantastisk resa. För Docrates är nästa naturliga skede i verksamhetsutvecklingen en internationalisering. Vi är övertygade om att Mehiläinens starka inhemska traditioner och nuvarande internationella organisation erbjuder Docrates rätt hem för nästa tillväxtfas. Jag anser att Finland just nu behöver sådana öppningar som gör det möjligt för innovativa pionjärföretag att internationaliseras, växa och sysselsätta. Aava Terveyspalvelut-koncernen är en stark nationell aktör inom hälso- och sjukvården och i fortsättningen kommer vi att fokusera på att utveckla verksamheten för Lääkärikeskus Aava, Pikkujätti och Aisti Health”, säger Antti Aho, VD för Aava Terveyspalvelut Oy, Docrates tidigare största ägare.

“Genom sitt omfattande nätverk och sina resurser ger Mehiläinen Docrates möjlighet att erbjuda den senaste cancerdiagnostiken och -behandlingen till en allt större kundgrupp, både i Finland och i andra länder. Man planerar till exempel att öppna en ny klinik i Stockholm. Jag tror också att Docrates starka sätt att agera ”som människa vid sidan av människan” passar utmärkt ihop med Mehiläinens företagskultur, som värnar om finska traditioner”, säger Ilpo Tolonen, VD för Docrates.

Docrates och Mehiläinen fortsätter att tillsammans satsa på tjänsternas kvalitet, utbildning av experter och utvidgning av verksamheten. Målet är att Docrates ska fortsätta med sin starka forskningsverksamhet och erbjuda cancerbehandlingar baserade på den senaste undersökningen till sina kunder.

Mehiläinens omfattande servicenätverk kommer i framtiden att göra det ännu smidigare att få tillgång till tjänsterna. Mehiläinen gör det möjligt att erbjuda kunderna mer omfattande fysioterapi som stödjer rehabilitering, stöd för psykisk hälsa och andra terapiformer. Mehiläinens internationella organisation och kompetenser möjliggör bredare resurser för att utöka verksamheten även utanför Finland.

Docrates verksamhet fortsätter som vanligt på bolagets sjukhus i Gräsviken i Helsingfors. Anställda och yrkesutövare fortsätter efter att förvärvet har slutförts som gamla arbetstagare och yrkesutövare med sina tidigare avtal. Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheten för att genomföras.

Mer information:

Mehiläinen Konserni Oy, verkställande direktör Janne-Olli Järvenpää.
Kontakt via Laura Martinson, Mehiläinens kommunikation, tfn 040 1962 892, laura.martinsuo@mehilainen.fi

Docrates Cancersjukhus, VD Ilpo Tolonen, ilpo.tolonen@docrates.com, tfn 050 500 1880

Mehiläinen-koncernen är en välkänd och ansedd producent av privata social- och hälsotjänster, som erbjuder högklassiga och heltäckande tjänster i Finland och internationellt. 114-åriga Mehiläinen är en växande vägvisare som snabbt utvecklas inom sitt område. Företaget satsar på digitaliseringens möjligheter samt effektivitet och kvalitet i vården inom alla sina affärsområden. Mehiläinen betjänar årligen över 2,1 miljoner kunder och tjänsterna på de 840 verksamhetsställena produceras av sammanlagt mer än 37 000 anställda och yrkesutövare. Internationellt erbjuder Mehiläinen hälsotjänster i Sverige, Tyskland och Estland samt digitala programvarulösningar för hälso- och sjukvård genom dotterbolaget BeeHealthy.

Docrates Cancersjukhus är ett internationellt cancersjukhus i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter individuellt genom hela vårdkedjan, från cancerdiagnostik till uppföljning efter behandlingen. Efter diagnos och avbildning kan behandlingen planeras och påbörjas utan dröjsmål. Vårt unika koncept ger oss patienter från hela världen. Vi har behandlat patienter från över 60 länder. Tillsammans med vårt nätverk av toppkompetenta samarbetspartner erbjuder vi genuint individuell cancervård med hjälp av de senaste behandlingsmetoderna. Ett steg före – som människa vid sidan av människan. www.docrates.com.

 

Läs mer

Svenska patienters kundtjänst centraliseras till Helsingfors

Infopunkten för Docrates i Stockholm stänger i slutet av maj 2024. Från och med nu hanteras alla förfrågningar och tidsbokningar...

Läs mer

Kundmeddelande 21 Maj 2024

Docrates Cancersjukhus fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades den 16 maj 2024. Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheten för...

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)