Skip to content

Docrates expanderar och bygger ut sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 Kategorier: Nyheter
Cancervård
31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i den över 800 kvadratmeter stora fastigheten har påbörjats och enligt planerna ska lokalerna vara färdiga i slutet av september.

Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att utöka verksamheten i Finland. Omsättningen och antalet kunder har ökat år efter år, och expansionen är viktig för att cancersjukhuset ska kunna hålla sitt kundlöfte om en en snabb och individualiserad cancerdiagnos och behandling.

– Mer utrymme kommer att skapas i utbyggnaden, särskilt för diagnostik, inklusive nya faciliteter för patologi och kirurgiska ingrepp vid tarmcancer. Lokalerna på cancersjukhuset har redan från början utformats särskilt för behandling av cancerpatienter. Vi vill fortsätta att investera i detta och har involverat vår personal redan i planeringsfasen. På så sätt kommer vi med säkerhet att få mycket funktionella och praktiska utrymmen för individuell cancervård för oss alla, säger Harri Puurunen, grundare och utvecklingschef för Docrates Cancersjukhus.

Samtidigt som sjukhuset utökar sina lokaler söker det också nya experter, till exempel specialläkare inom onkologi.

– I takt med att efterfrågan ökar rekryterar vi mer personal. Förra året ökade vår omsättning med 14 procent, varav nästan 30 procent kom från våra utländska kunder. Tillväxten har bland annat drivits av en åldrande och välmående befolkning och ökat på grund av sjukförsäkringar. Utländska kunder har hittat oss, framför allt från Sverige, säger Ilpo Tolonen, VD för Docrates.

Docrates har varit verksamt i Busholmen, Helsingfors, Finland i över 15 år

– Vi har varit verksamma i Finland i över 15 år. Vi har många utländska patienter varje år. I framtiden kommer vi i allt högre grad att rikta vår verksamhet utomlands, till exempel till Sverige. Sedan 2019 har vi haft ett eget rådgivningscenter i Stockholm för svenska patienter, säger Tolonen.

Mer information:

Ilpo Tolonen, Verkställande direktör, Docrates Cancersjukhus
tfn 050 500 1880, ilpo.tolonen@docrates.com

Anna-Sofia Malmi, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Docrates
tfn +358 50 4690 114, anna-sofia.malmi@docrates.com

Mediebilder från vår bildbank >

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)