Skip to content

Docrates utökar verksamheten inom endoskopi

11.1.2024 Kategorier: Pressmeddelanden | Tiedotteet
Diagnostik Tarmcancer
För att möta det ökade behovet av endoskopitjänster inleder Docrates Cancersjukhus gastrointestinal endoskopiverksamhet för tidig upptäckt och diagnostik av cancer. Med start i början av 2024 kommer Docrates erbjuda endoskopiundersökningar av matstrupen, magsäcken och tjocktarmen i sjukhusets egna lokaler.

Endoskopiundersökningar är en viktig del av utredningen av symptom i matsmältningssystemet samt diagnostiken och behandlingen av tarmsjukdomar. Typiska situationer där endoskopiundersökningar behövs är till exempel misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom, celiaki, Helicobacter pylori-infektion eller tumör.

Endoskopiska ingrepp kommer att inledas i Docrates nya lokaler under januari. I samband med endoskopier har Docrates möjlighet till provtagning och andra småingrepp, såsom borttagning av polyper och behandling av hemorrojder.

Med hjälp av endoskopier kan tarm- och bukcancer upptäckas i ett tidigt skede

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen bland finländarna och antalet ökar hela tiden. Den västerländska livsstilen ökar risken för tarmcancer. Nära släktingar till en person med tarmcancer och personer med inflammatoriska tarmsjukdomar har en flerfaldig risk att insjukna i tarmcancer jämfört med resten av befolkningen. Avsaknaden av symptom eller otydliga symptom på tarmcancer kan göra att man dröjer med undersökningar och därmed diagnos och tillgång till vård. Tyvärr händer det ofta att tarmcancer inte hittas förrän i ett avancerat skede och då är prognosen sämre.

Symptom på tarmcancer kan vara till exempel förändringar i tarmfunktionen eller blod i avföringen. Om magbesvären är vaga är det alltid viktigt att undersöka orsaken, säger Heli Littunen, servicedirektör på Docrates Cancersjukhus.

Koloskopi, det vill säga endoskopi av tjocktarmen eller ändtarmen, är den bästa metoden för att upptäcka tarmcancer redan i dess förstadium. Gastroskopi är en viktig metod när läkaren misstänker en sjukdom i matstrupen, magen eller den första delen av tunntarmen.

– Endoskopi av tarmen kan avsevärt minska risken för tarmcancer. Femtio är en bra ålder för att överväga en koloskopi. Eftersom tarmcancer utvecklas långsamt kan redan en enda endoskopi ge långvarigt skydd. Tarmcancer kan lättare behandlas och oftare botas ju tidigare den upptäcks, säger Heli Littunen.

Ökad efterfrågan på endoskopi

Tarmcancerns rykte har varit dåligt, eftersom avancerad cancer är svår att bota. Under de senaste åren har Finland inlett en nationell screening av tarmcancer, vilket gör det möjligt att upptäcka cancerfall ännu tidigare.

– Den nationella tarmcancerscreeningen i Finland verkar ha ökat efterfrågan på endoskopiundersökningar. Vi vill svara på detta genom att ge våra kunder snabb tillgång till undersökningar. Om misstanke om cancer väcks i en endoskopi har våra patienter alltid möjlighet att utan dröjsmål besöka vår cancerläkares och gastrokirurgs mottagning. Det är fint att vi på detta sätt kan stärka vårt tjänsteutbud och hela vår vårdkedja när det gäller cancer i GI-kanalen, säger Heli Littunen.

– Vi har tillgång till den senaste utrustningen försedd med artificiell intelligens och erfaren personal. Ofta är patienterna oroliga och spända inför en endoskopi, men vi utför dessa undersökningar så behagligt och smidigt som möjligt. Våra nya lokaler i sjukhusutbyggnaden möjliggör också en återhämtning i lugn och ro efteråt. Även om du kan söka dig till endoskopiundersökningar utan remiss från en läkare, rekommenderar vi vanligtvis att du först besöker en läkarmottagning för att bedöma om en endoskopi är nödvändig, säger Littunen.

Följande symptom kan vara skäl till att boka en endoskopi:

  • Återkommande eller ihållande halsbränna
  • Otydlig bröstsmärta
  • Sväljsvårigheter
  • Anemi
  • Oklar viktnedgång och oförklarlig buksmärta
  • Förändring i tarmfunktionen, kronisk diarré, blod i avföringen eller rektalblödning

Mer information:
Heli Littunen, servicedirektör, Docrates Cancersjukhus
Tel +358 50 500 1886, heli.littunen@docrates.com

Ska du remittera en patient till oss eller vill du veta mer om patientremitteringen?
Tidsbokning, Docrates Cancersjukhus
Tel +358 10 773 2000, MÅN-TOR 8–18, FRE 8–16
Webbtidsbokning MyDocrates

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)