Effektiv behandling av spridd prostatacancer genom multiprofessionellt kunnande och flera olika behandlingsformer

Drygt 10 000 män får diagnosen prostatacancer varje år i Sverige. Majoriteten av patienterna som vid diagnosen drabbats av en lokal tumör tillfrisknar helt. Det är med andra ord avgörande att samtliga cancerfall upptäcks i ett tidigt skede. En metastaserad prostatacancertumör kan oftast inte botas helt och hållet, och livslång behandling av cancern är då nödvändig.

Prostatacancer brukar sprida sig till skelettet och lymfkörtlarna. Den primära behandlingsmetoden för metastaserad prostatacancer är alltid läkemedelsbehandling. Vanligtvis består den av hormonbehandlingar (s k kastrationsbehandling) och cytostatika. Även strålbehandling kan kompletteras till behandlingen med hjälp av specialtekniker, även om metastaserna är utspridda.

Cytostatika och hormonbehandlingar kan ge gott resultat under en lång tid, men förr eller senare kommer behandlingsformen att förlora sin effekt. Det har visat sig att i sådana situationer kan isotopbehandlingar med radioaktiva läkemedel vara ett effektivt och tryggt alternativ, om metastaserna finns enbart i skelettet. Tanken med isotopbehandlingarna är att rikta strålningskällan mot den omedelbara närheten av cancercellen, även i de fall där cancertumören har metastaserat utspritt och utbrett. Kliniska tester har visat att denna typ av behandling är effektiv, ger relativt få biverkningar och tolereras bra. Enskilda skelettmetastaser kan vid behov behandlas även med extern strålbehandling.

»Det finns anledning att behandla aggressiva prostatacancerfall mycket mer aktivt, effektivt och omfattande«

Docrates grundare, specialistläkare inom cancersjukdomar och strålbehandling Timo Joensuu, efterlyser kraftfullare ingrepp vid behandling av metastaserad prostatacancer.

Joensuu har, tillsammans med sina kolleger, följt drygt 50 prostatacancerpatienter och deras vårdresultat under 10 års tid. »Vid våra uppföljningar märkte vi flera olika variabler som har legat till grund för de utmärkta vårdresultaten som patienterna haft. För det första, till skillnad för den allmänna praxisen, tillsattes större doser av antiandrogenhormon till behandlingen. För det andra strävade vi efter en mer aggressiv strålbehandling av prostatan även i de fall där cancern hade spridit sig. För det tredje siktade vi på att minimera antalet cancerceller i skelettmetastaserna genom extern strålbehandling och/eller radioisotopbehandlingar. Och för det fjärde ville vi optimera behandlingstiden utifrån varje enskild patients sjukdomsförlopp. Därigenom var behandlingsplanen alltid individuell«, berättar Timo Joensuu om sina erfarenheter av behandlingarna på Docrates Cancersjukhus.

»Enligt vår vårdpolicy försöker vi alltid ge strålbehandling till samtliga patienter med metastaserad prostatacancer. Men strålbehandlingen ges inte bara till prostatan, utan också till bäckenområdet för alla patienter med förstorade lymfkörtlar, och nästan alltid till eventuella enskilda skelettmetastaser. Utöver detta ges cytostatika och radioisotopläkemedelsbehandlingar i ett tidigt skede enligt patienternas enskilda behov. Alla dessa åtgärder minskar cancercellbelastningen med hjälp av kroppens egna mekanismer«, säger Timo Joensuu.

»Majoriteten av våra patienter med metastaserad prostatacancer lever fortfarande 5 år efter behandlingsstarten, och den totala livslängdsprognosen idag är redan 8,35 år (median).« Resultaten visar med andra ord på betydande framsteg i behandlingen av spridd prostatacancer.

Timo Joensuu är expert inom prostatacancer och har specialiserat sig på ständig utveckling av strål- och läkemedelsbehandlingar. Han har erfarenhet av bland annat stereotaktiska strålbehandlingar sedan 15 år tillbaka, och är en pionjär inom att introducera de senaste behandlingsmetoderna. Docrates var till exempel först i Finland med att använda de mest avancerade strålbehandlingsteknikerna VMAT RapidArc, HDR-brakyterapi och behandling med lu-PSMA.