Skip to content

Effektiv behandling av spridd prostatacancer genom multiprofessionellt kunnande och flera olika behandlingsformer

18.7.2023 Kategorier: Nyheter
Prostatacancer
Drygt 10 000 män får diagnosen prostatacancer varje år i Sverige och 5 500 män i Finland. Majoriteten av patienterna som vid diagnosen drabbats av en lokal tumör tillfrisknar helt. Det är med andra ord avgörande att samtliga cancerfall upptäcks i ett tidigt skede. En metastaserad prostatacancertumör kan oftast inte botas helt och hållet, och livslång behandling av cancern är då nödvändig.

Prostatacancer brukar sprida sig till skelettet och lymfkörtlarna. Den primära behandlingsmetoden för metastaserad prostatacancer är alltid läkemedelsbehandling. Vanligtvis består den av hormonbehandlingar och cytostatika. Även strålbehandling kan kompletteras till behandlingen med hjälp av specialtekniker, även om metastaserna är utspridda.

Cytostatika och hormonbehandlingar kan ge gott resultat under en lång tid, men förr eller senare kommer behandlingsformen att förlora sin effekt. Det har visat sig att i sådana situationer kan isotopbehandlingar med radioaktiva läkemedel vara ett effektivt och tryggt alternativ, om metastaserna finns enbart i skelettet. Tanken med isotopbehandlingarna är att rikta strålningskällan mot den omedelbara närheten av cancercellen, även i de fall där cancertumören har metastaserat utspritt och utbrett. Kliniska tester har visat att denna typ av behandling är effektiv, ger relativt få biverkningar och tolereras bra. Enskilda skelettmetastaser kan vid behov behandlas även med extern strålbehandling.

Nya läkemedel ger nya möjligheter för behandling av metastaserad prostatacancer

En patient som har metastaser utanför skelettet, och efter en F-PSMA-PET-TT-undersökning har fått diagnosen prostatacancer, kan behandlas med de nya radioaktiva 177-lutetium-PSMA-behandlingar. I dessa fall kan strålningskällan riktas direkt mot cancercellernas yta. De nya behandlingarna ger en ytterligare möjlighet t ex för de prostatacancerpatienter vars cancer sprider sig trots läkemedelsbehandling, eller som upplever bieffekter av dessa. Behandlingar passar också för äldre patienter som har minskad tolerans för läkemedelsbehandlingar.

Som ett resultat av ett utvecklingsarbete med MAP Medical har behandlingar med 177-lutetium-PSMA påbörjats på Docrates i januari 2017. Men även tidigare, sedan juli 2016, har Docrates prostatacancerpatienter med metastaserad och växande cancertumör behandlats med läkemedlet. På den tiden importerades läkemedlet från utlandet eftersom det inte ännu var tillgängligt i Finland.

Behandlingsresultaten på de första patienterna som behandlats med det nya läkemedlet har varit utmärkta, och patienternas PSA-värde har sjunkit till omätbart låga värden. Behandlingar med 177-lutetium-PSMA har utförts på över 1000 patienter i världen hittills, och Docrates var först ut i Norden med att utföra dessa.

“Det finns anledning att behandla aggressiva prostatacancerfall mycket mer aktivt, effektivt och omfattande”

Docrates grundare, specialistläkare inom cancersjukdomar och strålbehandling Timo Joensuu, efterlyser kraftfullare ingrepp vid behandling av metastaserad prostatacancer. Joensuu har, tillsammans med sina kolleger, följt över 100 prostatacancerpatienter och deras vårdresultat under 10 års tid.

– Vid våra uppföljningar märkte vi flera olika variabler som har legat till grund för de utmärkta vårdresultaten som patienterna haft. För det första, till skillnad för den allmänna praxisen, tillsattes större doser av antiandrogenhormon till behandlingen. För det andra strävade vi efter en mer aggressiv strålbehandling av prostatan även i de fall där cancern hade spridit sig. För det tredje siktade vi på att minimera antalet cancerceller i skelettmetastaserna genom extern strålbehandling och/eller radioisotopbehandlingar. Och för det fjärde ville vi optimera behandlingstiden utifrån varje enskild patients sjukdomsförlopp. Därigenom var behandlingsplanen alltid individuell, berättar Timo Joensuu om sina erfarenheter av behandlingarna på Docrates Cancersjukhus.

– Enligt vår vårdpolicy försöker vi alltid ge strålbehandling till samtliga patienter med metastaserad prostatacancer. Men strålbehandlingen ges inte bara till prostatan, utan också till bäckenområdet för alla patienter med förstorade lymfkörtlar, och nästan alltid till eventuella enskilda skelettmetastaser. Utöver detta ges cytostatika och radioisotopläkemedelsbehandlingar i ett tidigt skede enligt patienternas enskilda behov. Alla dessa åtgärder minskar cancercellbelastningen med hjälp av kroppens egna mekanismer, säger Timo Joensuu.

– Majoriteten av våra patienter med metastaserad prostatacancer lever fortfarande 5 år efter behandlingsstarten, och den totala livslängdsprognosen idag är redan 8,35 år (median)**. Resultaten visar med andra ord på betydande framsteg i behandlingen av spridd prostatacancer.

Timo Joensuu är expert inom prostatacancer och har specialiserat sig på ständig utveckling av strål- och läkemedelsbehandlingar. Han har erfarenhet av bland annat stereotaktiska strålbehandlingar sedan 15 år tillbaka, och är en pionjär inom att introducera de senaste behandlingsmetoderna. Docrates var till exempel först i Finland med att använda de mest avancerade strålbehandlingsteknikerna VMAT RapidArc, HDR-brakyterapi och behandling med 177-lutetium-PSMA.

** Joensuu T., Joensuu G., Kairemo K., Kiljunen T., Riener M., Aaltonen A., Ala-Opas M., Kangasmäki A., Alanko T., Taipale L., Hervonen P., Bützow A., Virgolini I., Hemminki A. 2016. Multimodal Primary Treatment of Metastatic Prostate Cancer with Androgen Deprivation and Radiation. Anticancer Research36(12), 6439-6447. https://doi.org/10.21873/anticanres.11242.

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)