Kommer jag att förlora mina bröst? En bröstbevarande operation bevarar bröstet och självkänslan

Kategorier: Artiklar
Det första steget vid behandling av bröstcancer är en operation, som ofta väcker många olika känslor. En del kvinnor som precis har fått diagnosen ber kirurgen ta bort hela bröstet av rädsla för att cancern annars ska återkomma, medan andra kanske oroar sig över att förlora sin kvinnlighet om bröstet tas bort. Ett samtal med en kunnig läkare är på sin plats i detta skede. När operationen planeras med hänsyn till patientens önskemål och utifrån läkarens gedigna erfarenhet når man oftast det önskade resultatet. Delaktighet i besluten om vården bidrar också till att bibehålla patientens känsla av kontroll över sitt eget liv i den nya situationen.

Målet är att bevara kvinnligheten och livskvaliteten även efter behandlingarna

Jari Viinikainen, specialist i plastikkirurgi

Jari Viinikainen, bröstcancerkirurg på privata Docrates Cancersjukhus, berättar att han i samband med planeringen av operationer alltid diskuterar de olika behandlingsalternativen och deras risker, nackdelar och fördelar med patienten.

– På Docrates planeras varje bröstcanceroperation individuellt utifrån tumörens karaktär samt kvinnans önskemål, medicinska orsaker, livssituation och ålder, konstaterar Viinikainen.

Under årens lopp har den kirurgiska behandlingen av bröstcancer utvecklats, och plastikkirurgi har blivit en del av bröstcanceroperationerna. Numera kan man få ett ganska intakt slutresultat med s k onkoplastisk bröstkirurgi.

– Vi strävar efter att alltid välja en bröstbevarande operation om det är medicinskt möjligt och patienten önskar det, berättar Viinikainen.

I en bröstbevarande operation avlägsnas cancertumören, och därefter återställs bröstets form med hjälp av plastikkirurgiska metoder. Ibland kan man t.ex. minska det andra bröstet för att få bra bröstsymmetri. Enligt vår erfarenhet behöves ytterligare operationer eller korrigeringar i efterhand mycket sällan efter bröstbevarande operationer.

– Det är allt oftare möjligt att på ett tryggt sätt behandla bröstcancer utan att ta bort hela bröstet. Med hjälp av operationstekniker som kombinerar cancer- och plastikkirurgi får man också ett funktionellt och estetiskt bra slutresultat, vilket ofta har stor betydelse för patientens kvinnlighet och mentala välbefinnande, berättar Jari Viinikainen.

Om patienten har bröstimplantat när bröstcancern diagnostiseras bedömer man från fall till fall om de kan bevaras i samråd med läkare. Om det inte är möjligt att bevara bröstet, exempelvis på grund av tumörens storlek, överväger man redan i detta skede om man vid samma operation kan konstruera ett nytt bröst av patientens egen vävnad eller med hjälp av ett implantat.

Man kan också skapa ett nytt bröst senare, när de övriga behandlingarna är avklarade. För att bygga upp det nya bröstet kan man använda patientens egen vävnad, en fettransplantation eller konstgjorda material.

Man bör inte operera bort brösten i onödan

Ett avlägsnande av ett helt bröst bör endast göras efter noggrant övervägande. Jari Viinikainen berättar att en del bröstcancerpatienter kan vara osäkra inför framtiden och tänka att ett avlägsnande av det ena eller båda brösten hindrar cancern från att sprida sig eller återkomma. Risken för att cancern ska återkomma försvinner dock inte helt trots att hela bröstet opereras bort. Det händer också att man ändrar åsikt under eller efter behandlingen.

– Många patienter tycker inte att det är viktigt att bevara bröstet vid sitt första mottagningsbesök. I det skedet fokuserar man på att överleva, berättar Viinikainen.

– När behandlingarna är avslutade är det ändå många som berättar att de är nöjda med den bröstbevarande operationen och det bra estetiska slutresultatet. De upplever att den bröstbevarande operationen har haft stor betydelse för deras livskvalitet, bl a för att utomstående inte kan se att de har genomgått en bröstcanceroperation.

Riktade läkemedel och stödtjänster främjar återhämtningen

Efter operationen kan man beroende på operationsfynden göra ytterligare undersökningar, som datortomografi och isotopundersökning av skelettet. Om man konstaterar att cancern inte har spridit sig till andra organ försöker man i de flesta fall minimera risken för återfall med hjälp av hormonell behandling, cytostatikabehandlingar eller strålbehandling eller en kombination av dessa.

– Strålbehandlingen hindrar effektivt cancern från att återkomma lokalt och förbättrar även överlevnadsprognosen. Den är ofta nödvändig, i synnerhet efter en bröstbevarande operation, berättar onkolog Tom Wiklund.

Beroende på cancerns individuella egenskaper kan man genom läkemedelsbehandling lyckas minska risken för återfall i mycket hög grad. Oftast använder man en kombination av cytostatikabehandlingar och hormonbehandling. I vissa fall räcker det dock med hormonbehandling, medan det i andra fall kan krävas en ett år lång behandling med riktade biologiska läkemedel. Hormon- och cytostatikabehandlingar skräddarsys också individuellt med hänsyn till patientens värden.

Med tanke på cancerpatientens livskvalitet är det mycket viktigt att man fäster uppmärksamhet vid patientens hälsotillstånd och välmående på ett brett plan. Under och efter bröstcancerbehandlingarna kan exempelvis lymf- och fysioterapi, näringsterapi och psykoterapi främja återhämtningen.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

/

Docrates Cancersjukhus utökar sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Möt oss på Docrates: Intervju med koordinerande sköterska Michaela

En allvarlig sjukdom orsakar ofta förvirring, osäkerhet och rädsla. På Docrates Cancersjukhus är en av den koordinerande sjuksköterskans viktigaste uppgifter...

Läs mer
/

Undvik vårdköerna i Sverige – ansök enkelt om cancervård utomlands

Väntetiden mellan cancerdiagnos och behandling i Sverige är ofta lång. Många söker vård på Docrates Cancersjukhus i Finland för att...

Läs mer
/

Genombrott i diagnostiken av personer som haft cancer: Återkommande cancer kan avslöjas innan den börjar utvecklas

20.4.2023 | Vätskebiopsi som utnyttjar markörer som släpps ut i blodomloppet av cancerceller kan avslöja eventuell återkommande cancer och kvarvarande...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)