Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Kategorier: Artiklar
Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan ha stor betydelse för personer som insjuknat i cancer att fortsätta arbeta i den mån det går. Vid Docrates vill han erbjuda livsbejakande cancerbehandling.

Arbetet är viktigt för människan. En cancerdiagnos ändrar inte detta faktum.

Det här vet MD Jorma Sormunen, specialistläkare inom cancersjukdomar och företagshälsovård. Sormunen började arbeta som cancerläkare vid Docrates Cancersjukhus i början av januari.

– Många som insjuknar i cancer önskar att de kan återgå till arbetet i så gott skick som möjligt och vissa vill t.o.m. arbeta under sin sjukledighet.

Med anledning av sin bakgrund inom företagshälsovården har Sormunen särskilt bra förståelse för hur cancer och cancerbehandlingar påverkar arbetet och människans möjligheter att återgå till sitt arbete. Dessutom vet han att motion kan förbättra cancerpatienternas livskvalitet avsevärt och därmed även deras möjligheter att arbeta. Detta sågs tydligt i ett pilotprojekt om prostatacancer som genomfördes för två år sedan vid Tammerfors universitetssjukhus.

Det finns också tecken på att motion förbättrar cancerbehandlingarnas effekt. I en artikel som nyligen publicerades i Lääkärilehti sammanfattade man olika undersökningar och konstaterade att motion kan ha stor inverkan på behandlingarna. Man kan säga att motion har samma effekt som en bra cancermedicin. Verkningsmekanismen grundar sig bl.a. på att blodcirkulationen effektiviseras, vilket gör att läkemedlen bättre kommer fram till tumören.

Fördelarna med motion bland cancerpatienter ska utredas vidare i en undersökning som inleds senare i år.

– Det här projektet ligger mig varmt om hjärtat. Förhoppningsvis får vi också patienter från Docrates med i undersökningen, säger Sormunen.

Mer motion och barmhärtighet

Kopplingen mellan motion och cancer är inget nytt forskningsämne för Sormunen. År 2018 disputerade han om arbetsmotionens inverkan på cancerförekomsten särskilt i fråga om prostata- och tarmcancer. Forskningsresultaten var betydande på befolkningsnivå.

– Om finländarna rörde på sig mer skulle vi kunna undvika hundratals cancerfall per år. Motionen verkar ha aningen högre skyddande effekt hos män än hos kvinnor.

Ämnet för sin doktorsavhandling valde Sormunen helt utifrån sitt eget intresse. Han blev fascinerad av cancersjukdomar när han arbetade inom läkemedelsindustrin först som sakkunnig och sedan som medicinsk direktör. Motion var något som han själv förespråkade.

– Jag har alltid gillat att motionera på ett eller annat sätt. De senaste åren har jag inte gått på gym, men däremot gillar jag att motionera utomhus. Samtidigt har jag ständigt dåligt samvete över att jag inte rör på mig tillräckligt mycket. Lyckligtvis ser mina tre franska bulldoggar och två west highland white-terriers till att jag hålls igång, säger Sormunen med ett skratt.

Han önskar de facto att alla skulle vara snällare mot sig själva när det gäller motion.

– Vi finländare tenderar att tänka att om vi inte kan motionera minst en timme så motionerar vi inte alls, men sanningen är ju att även 10 minuter motion är bättre än ingenting. Jag försöker säga åt folk att även lite motion är bra, och mer motion är ännu bättre. Det är också viktigt att man inte motionerar med sammanbitna tänder, utan att man får en bra känsla av motionerandet.

– Även på Docrates kan jag hjälpa patienterna att göra motionerandet till en del av vardagen, säger Sormunen.

Livsbejakande cancerbehandling

När Sormunen skrev sin doktorsavhandling fördjupade han sig allt mer i cancersjukdomarnas värld. Slutligen beslöt han sig för att lämna sin arbetsplats inom läkemedelsindustrin i Belgien och gick i stället in för att specialisera sig på cancersjukdomar vid Tammerfors universitetssjukhus.

Sormunen valde att fokusera på urologiska cancersjukdomar, och efter att han slutfört sina specialiseringsstudier ansvarade han för behandlingen av dessa sjukdomar vid Tammerfors universitetssjukhus. Även vid Docrates omfattar Sormunens specialistsområde förutom läkemedelsbehandlingar även urologiska cancersjukdomar.

Innan han inledde sin karriär inom läkemedelsindustrin arbetade Sormunen inom Försvarsmakten som fredsbevarare i Libanon.

– Där halkade jag in på företagshälsovårdsbanan, då jag vid huvudstaden fick i uppdrag att planera företagshälsovården vid Försvarmakten.

Det att Sormunen slutligen blev cancerläkare krävde en viss andlig utveckling.

– Tanken mognade gradvis under många år. Jag är verkligen nöjd över att jag fått uppleva en sådan utveckling i vuxen ålder. Jag upplever att min livserfarenhet är min styrka inom cancerbehandling, eftersom behandlingen inte är enbart teknisk, utan också livsbejakande. Jag hoppas kunna förmedla denna upplevelse också till mina patienter.

Sormunen har bl.a. själv under livets gång på nära håll sett närstående insjukna i cancer och upplevt svåra situationer som fredsbevarare.

– När man själv har upplevt sådana stunder behöver man inte nödvändigtvis säga till patienterna att man förstår hur det känns, utan förhoppningsvis känner de det på sig. Sist och slutligen grundar sig cancerbehandlingar på samarbete. Patienten sköter sin uppgift och läkaren sin egen uppgift. Det ingår i en läkares arbete att ge patienten professionell vård och uppmuntra honom eller henne genom behandlingar.

Läs mer

/

Docrates Cancersjukhus utökar sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Möt oss på Docrates: Intervju med koordinerande sköterska Michaela

En allvarlig sjukdom orsakar ofta förvirring, osäkerhet och rädsla. På Docrates Cancersjukhus är en av den koordinerande sjuksköterskans viktigaste uppgifter...

Läs mer
/

Undvik vårdköerna i Sverige – ansök enkelt om cancervård utomlands

Väntetiden mellan cancerdiagnos och behandling i Sverige är ofta lång. Många söker vård på Docrates Cancersjukhus i Finland för att...

Läs mer
/

Genombrott i diagnostiken av personer som haft cancer: Återkommande cancer kan avslöjas innan den börjar utvecklas

20.4.2023 | Vätskebiopsi som utnyttjar markörer som släpps ut i blodomloppet av cancerceller kan avslöja eventuell återkommande cancer och kvarvarande...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)