Skip to content

»Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta« säger cancerläkaren

7.6.2020 Kategorier: Artiklar
Karriärberättelse
Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan ha stor betydelse för personer som insjuknat i cancer att fortsätta arbeta i den mån det går. På Docrates vill han kunna erbjuda livsbejakande cancerbehandling.

Arbetet är viktigt för människan. En cancerdiagnos ändrar inte detta faktum.

Det här vet MD Jorma Sormunen, specialistläkare inom cancersjukdomar och företagshälsovård. Sormunen började arbeta som cancerläkare vid Docrates Cancersjukhus i början av januari 2020.

– Många som insjuknar i cancer önskar att de kan återgå till arbetet i så gott skick som möjligt och vissa vill kanske med hjälp av specialarrangemang kunna arbeta även under sin sjukdom.

Sormunen har en särskilt bra förståelse för hur cancer och cancerbehandlingar påverkar arbetsförmågan och människors möjligheter att återgå till sitt arbete. Dessutom vet han att motion kan förbättra cancerpatienternas livskvalitet avsevärt och därmed även deras möjligheter att arbeta.

– All slags motion har omfattande hälsofördelar. Ju mer man undersöker detta, desto tydligare kommer fördelarna fram. För patienter med långt framskriden cancer har motion till exempel en smärtlindrande effekt. Detta för sin del förbättrar sömnkvaliteten, som har en direkt koppling till den allmänna livskvaliteten. Motion är dessutom ett billigt och för nästan alla tillgängligt sätt att behandla cancer – och även andra besvär, säger Sormunen.

Tillsammans med professor Teemu Murtola leder Jorma Sormunen ett forskningsprojekt vid Tammerfors universitetssjukhus där man undersöker fördelarna med motion för cancerpatienter och dess inverkan på cancervårdens effektivitet. Utgångspunkten för undersökningen är att motion har minst samma effekt som ett bra cancerläkemedel och är en lika bra behandlingsform som till exempel cytostatika.

– Många är kritiska och tveksamma till effekten av motion. Man har länge antagit att när kroppen får mer syre och blodflödet ökar under träningen så skulle det också sätta fart på cancercellerna. I själva verket visar den senaste undersökningen emellertid att cancerceller är anpassade till att fungera i en syrefattig miljö, så en syrerik miljö är utmanande för dem. Detta har redan antytts i undersökningar av åtminstone bröstcancer, prostatacancer, njurcancer och äggstockscancer.

Mer motion och barmhärtighet

Kopplingen mellan motion och cancer är inget nytt forskningsämne för Sormunen. År 2018 disputerade han om arbetsmotionens inverkan på cancerförekomsten särskilt i fråga om prostata- och tarmcancer. Forskningsresultaten var betydande på befolkningsnivå.

– Om människor rörde på sig mer skulle vi kunna undvika hundratals cancerfall per år, bara i Finland. Motionen verkar ha aningen högre skyddande effekt hos män än hos kvinnor.

Sormunen bestämde sig för sitt avhandlingsämne utifrån eget intresse. Han blev intresserad av cancersjukdomar när han arbetade inom läkemedelsindustrin i olika positioner i Finland och utomlands. Motion i sig är något som alltid har varit viktigt för honom.

– Jag har alltid gillat att motionera på ett eller annat sätt. Jag försöker röra på mig på många olika sätt, både genom styrketräning och aerobisk träning. Dessutom håller min flock med franska bulldoggar mig i rörelse, skrattar Sormunen.

Han önskar att alla skulle vara snällare mot sig själva när det gäller motion.

– Vi finländare tenderar att tänka att om vi inte kan motionera minst en timme så motionerar vi inte alls. Om man bara rörde på sig så mycket som möjligt, om så bara i fem eller tio minuter, så är det bättre än ingenting. Jag försöker säga åt folk att även lite motion är bra, och mer motion är ännu bättre. Det är också viktigt att man inte motionerar med sammanbitna tänder, utan att man upplever en bra känsla av det.

– Även på Docrates kan jag hjälpa patienterna att göra motionerandet till en del av vardagen och cancervården, säger Sormunen.

Livsbejakande cancerbehandling

När Sormunen skrev sin doktorsavhandling fördjupade han sig allt mer i cancersjukdomarnas värld. Slutligen beslöt han sig för att lämna sin arbetsplats inom läkemedelsindustrin i Belgien och gick i stället in för att specialisera sig på cancersjukdomar vid Tammerfors universitetssjukhus.

Sormunen valde att fokusera på urologiska cancersjukdomar, och efter att han slutfört sina specialiststudier ansvarade han för behandlingen av dessa sjukdomar vid Tammerfors universitetssjukhus. Även vid Docrates omfattar Sormunens specialistområde förutom läkemedelsbehandlingar även urologiska cancersjukdomar.

Innan sin tid inom läkemedelsindustrin arbetade Sormunen inom försvarsmakten och var fredsbevarare i Libanon.

Att Sormunen slutligen blev cancerläkare krävde en viss andlig utveckling.

– Tanken mognade gradvis under många år. Jag är verkligen nöjd över att jag fått uppleva en sådan utveckling i vuxen ålder. Jag upplever att min livserfarenhet är min styrka inom cancerbehandling, eftersom behandlingen inte är enbart teknisk, utan också livsbejakande. Jag hoppas kunna förmedla denna upplevelse även till mina patienter.

Under sitt liv har Sormunen bland annat sett på nära håll hur hans nära och kära drabbats av cancer och han har även varit med om svåra situationer som fredsbevarare.

– När man själv har upplevt sådana stunder behöver man inte alltid säga till patienterna att man förstår hur de känner det, utan förhoppningsvis förmedlas det på andra sätt. Sist och slutligen handlar cancervård om att arbeta tillsammans, att arbeta som ett team. Patienten sköter sin uppgift och läkaren sin egen uppgift. Det ingår i en läkares arbete att ge patienten professionell vård och att uppmuntra honom eller henne att kämpa på under behandlingarna.

 

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)