– Dessa metoder erbjuder nya perspektiv och nya sätt att stödja patienterna. De kan ge oss en bättre förståelse för vad patienterna går igenom, så att vi kan utveckla mer helhetsbetonade sätt att bemöta patienterna och deras närstående och samtidigt hantera känslor, säger Joensuu.