Skip to content

Uusi ilmiö: Vakuutuspotilaiden määrä yli kolminkertaistunut viidessä vuodessa

9.3.2023 Kategoriat: Tiedotteet
Yritystietoa
9.3.2023 | Vuonna 2022 Docrates Syöpäsairaalan suomalaisten potilaiden liikevaihdosta lähes 30 prosenttia tuli vakuutusyhtiöasiakkailta, kun neljä vuotta aiemmin osuus oli noin 20 prosenttia. Vakuutuspotilaiden lukumäärä puolestaan on yli kolminkertaistunut viidessä vuodessa, eli kasvuvauhti on ollut selvästi nopeampaa kuin suomalaisten potilaiden kokonaismäärän kasvu. Docrateen asiakkuusjohtaja Jani Mikkola arvioi syiksi yhtäältä muutokset työssäkäyvien ikärakenteessa ja toisaalta uudenlaisten vakuutusten yleistymisen.

Vakuutuspotilaat ovat heitä, jotka käyttävät syöpädiagnostiikan tai -hoitojen rahoittamiseen yksityistä vakuutusta, jonka nojalla vakuutusyhtiö korvaa potilaan kustannuksia. Vakuutuksen ottaja voi olla joko potilas itse tai tämän työnantaja. Docrateen asiakkuusjohtaja Jani Mikkola arvelee, että vakuutuspotilaiden määrän ripeä kasvu Docrateella juontaa juurensa mm. kasvaneesta tietoisuudesta liittyen vakuutusten kattavuuteen.

– Kokemukseni mukaan potilaat eivät aiemmin ole olleet kovin tietoisia siitä, että terveys- ja sairauskuluvakuutukset kattavat myös syöpähoitoja ja -tutkimuksia. Ne ovat samalla tavalla korvattavia terveyspalveluita kuin muidenkin yleisten sairauksien hoidot ja tutkimukset. Kannustan jokaista terveysvakuutuksen hankkinutta tarkastamaan vakuutuksen kattavuuden ja tarvittaessa hyödyntämään sitä, kun epäilys vakavasta sairaudesta ilmenee, kertoo yksityisellä syövänhoitoalalla pitkään työskennellyt Mikkola, jolla on myös vakuutusyhtiötaustaa.

– Muutos on selvästi havaittavissa: yhä useampi työikäinen on alkanut hyödyntää vakuutuksiaan syövän tutkimuksissa ja hoidossa. Työnantajan ottamissa vakuutuksissa on yleensä Suomen verohallinnon ohjeiden mukaisesti määritelty 10 000 euron maksimikorvaussumma. Tämä riittää hyvin siihen, että voimme tehdä potilaalle viiveettömän ja tarkan diagnostiikan ja hoitosuunnitelman, jolla hän saa hoitopolkunsa aloitettua nopeasti ja voi hyödyntää tuloksia silloinkin, jos päättää jatkaa hoitopolkuaan julkisessa sairaalassa, Mikkola muistuttaa.

Kokeneet työntekijät tottuneita yksityisiin palveluihin

1960-luvun suuri ikäluokka on yhä aktiivisessa työelämässä, mutta samalla iässä, jossa syövän riski on alkanut korostua merkittävästi. Noin 15 vuodessa 55–65-vuotiaiden työntekijöiden osuus on kasvanut työpaikoilla huomattavasti, ja tämä sama joukko on tottunut käyttämään yksityisiä työterveyspalveluita.

– Tämän seurauksena myös työnantajien ottamien sairaskuluvakuutuksien rooli syöpäsairauksien korvauksissa kasvaa vuosi vuodelta. Työikäiset osaavat vaatia, että hoitoon pääsy ja hoitopolun eteneminen tapahtuu viiveettömästi, ja yksityisellä puolella voimme tarjota hoitopolkuun pääsyn minimaalisella odotusajalla. Docrateelle hakeudutaan hoitoon siksi, että yksilöllisesti suunniteltuihin diagnostisiin tutkimuksiin pääsee nopeasti. Onneksemme edes korona-aika ei ole aiheuttanut meille resurssipulaa, joka heijastuisi diagnostiikan tai jatkotutkimusten aikatauluun, Mikkola sanoo.

– Vaatimus viiveettömyydestä selittää myös meille hakeutuvien ruotsalaisten vakuutuspotilaiden kasvanutta lukumäärää. Ruotsissa yksityisten terveysvakuutusten liiketoiminta on lähtenyt kasvamaan Suomeen nähden jälkijunassa. Ruotsalainen terveydenhuolto – sekä perus- että erikoisterveydenhoito – on pitkään ollut pääasiassa julkisrahoitteinen, mikä on toiminut hyvin 2020-luvulle asti. Nyt terveydenhuollon resursointi on kuitenkin kohdannut valtavia haasteita, mikä näkyy esimerkiksi hoitojonojen pidentymisenä Ruotsin julkisella puolella. Sen myötä markkinoille on noussut vakuutusyhtiöitä, jotka tarjoavat yhä enemmän terveys- ja sairauskuluvakuutuksia, joiden turvin potilaat hakevat viiveetöntä ja sitä kautta vaikuttavampaa syöpähoitoa.

Uudet vakuutukset aiempaa kattavampia

Suomalaisten vakuutuspotilaiden määrän kasvua selittää Mikkolan mukaan sekin, että myös Suomen markkinoille on tullut uudenlaisia vakuutuksia eliniän kasvaessa ja kuluttajien tarpeiden muuttuessa.

– Nyt on tarjolla vakuutuksia, jotka kattavat sairauden tutkimus- ja hoitokuluja myöhäisempään ikään, jopa 100-vuotiaaksi asti. Jo tämän tyyppinen vakuutustarjonnan monipuolistuminen näkyy meidän tilastoissamme kasvavina vakuutuspotilasmäärinä, koska syöpä on ennen kaikkea myöhäisiän sairaus.

– Toinen esimerkki on niin sanottujen critical illness -vakuutusten yleistyminen. Niissä vakavasti sairastuneelle asiakkaalle maksetaan kertakorvaus, jonka hän voi käyttää sairauden yksilölliseen ja nopeaan hoitamiseen yksityisessä sairaalassa tai esimerkiksi menetettyjen työtulojen kattamiseen. Tällaisia vakuutuksia tarjoaa nykyisin suuri osa Suomessa toimivista vakuutusyhtiöistä, Mikkola kertoo.

Lisätietoja:
Jani Mikkola, asiakkuus- ja myyntijohtaja, Docrates
p. 050 577 9444, jani.mikkola(at)docrates.com

Anna-Sofia Malmi, markkinointi- ja viestintäjohtaja
p. 050 4690 114, anna-sofia.malmi(at)docrates.com

Lue uusimpia tiedotteita

Docrateen uudet työvaatteet parantavat työviihtyvyyttä ja potilasturvallisuutta

Docrates Syöpäsairaala yhdisti voimansa Medantan, terveydenhuollon työvaatteiden edelläkävijän, kanssa luodakseen henkilöstölleen entistä toimivamman työvaatemalliston. Yhteistyön tavoitteena oli parantaa työviihtyvyyttä mukavien...

Lue lisää

Uudet haastattelumenetelmät auttavat syöpäpotilaita ja heidän puolisoitaan haastavan elämäntilanteen käsittelyssä

Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella 17.2.2024 väitellyt DI Riikka Talsi on kehittänyt uusia haastattelumenetelmiä tukemaan syöpäpotilaita ja heidän puolisoitaan sairauden ja sen...

Tähystystoiminnot alkoivat Docrateella

Tähystystoiminnot alkoivat Docrates Syöpäsairaalassa gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Jorma Heiskanen johdolla.

Kun syöpäepäily herää, viiveetön diagnoosi ja tuki on tärkeää – Syöpälääkäri on lähelläsi

Syöpä. Pelkkä sana saa monen sydämen lyömään nopeammin, ja mielen täyttymään kysymyksillä. Mitä jos minulla on syöpä? Mitä jos läheiselläni...

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16