Skip to content

Investoinnit diagnostiikkaan ja uusiin hoitoihin sekä palveluihin – Docrates Syöpäsairaala julkaisi vuosikatsauksen 2023

21.5.2024 Kategoriat: Tiedotteet
Yritystietoa
Vuonna 2023 Docrates Syöpäsairaala edisti strategiaansa investoimalla laajempiin toimitiloihin, kehittämällä syövän varhaisen toteamisen palveluita ja rekrytoimalla lisää osaajia. Yhtiön liikevaihto kasvoi 27,8 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Ilpo Tolonen kommentoi vuoden 2023 tulosta:

”Edistimme määrätietoisesti strategiaamme tarjoamalla yksilöllistä, innovatiivista ja viiveetöntä maailmanluokan syövän diagnostiikkaa ja hoitoa itsemaksaville ja vakuutetuille asiakkaille. Tehostimme palvelujamme laajentamalla toimitilojamme, investoimalla uusiin palveluihin ja kehittämällä asiakaskokemusta.

Uudet diagnostiset menetelmät kasvaimen molekyyliprofiloinnissa mahdollistavat yksilöllisen lääkehoidon suunnittelun ja auttavat löytämään uusia hoitovaihtoehtoja vaikeahoitoisiin syöpiin. Syöpätapausten määrä yleistyy koko ajan, mutta parempien syövän diagnostisten menetelmien ja uusien hoitojen ansiosta yhä useampi tulee selviytymään ja syöpää voidaan tulevaisuudessa hoitaa yhä enenevissä määrin kroonisena sairautena.

Vuoden tilikauden tuloksemme oli 2,2 miljoonaa euroa ja liikevaihtomme kasvoi. Omavaraisuusasteemme parani, vaikka teimme isoja investointeja palveluidemme kehittämiseksi asiakkaillemme. Liiketoimintayksiköistämme sädehoito kasvoi edelleen merkittävästi 11 % ja kuvantaminen ja radiofarmasia 10 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2023 aikana Docrateelle tuli 1 600 uutta potilasta ja potilaskäyntejä oli yhteensä 19 000. Uusista asiakkaista 84 prosenttia oli suomalaisia ja heistä kaksi kolmasosaa oli potilaita, jotka maksoivat hoidot itse. Yksityisten terveysvakuutusten määrä kasvaa ja jo joka kolmannen suomalaisen potilaan hoidon kustansivat vakuutukset. Ulkomaalaisten potilaiden osuus liikevaihdosta oli 30 prosenttia, joista ruotsalaisia oli noin puolet. Norjalaiset potilaat kattoivat liikevaihdosta 7 prosenttia.

Haluan kiittää koko henkilöstöä mittavasta panostuksesta koko vuoden aikana. Rekrytoimme uusia osaajia taloomme ja koko henkilöstömme on saanut ottaa uusia askeleita ja oppia uutta liittyen uusiin diagnostisiin menetelmiin ja hoitoihin. Tarjoamme joka päivä parhaan mahdollisen palvelun ja asiakaskokemuksen asiakkaillemme. Tavoitteemme on olla askeleen edellä syöpää, ihmisenä ihmisen rinnalla.”

Tutkimustoiminnot

Docrates panosti tutkimukseen vuoden aikana ja lääketutkimustoiminta kasvoi 35 prosenttia. Vuoden aikana oli käynnissä seitsemän (2022: 9) kliinistä syöpälääketutkimusta, joihin rekrytoitiin potilaita useasta erilaisesta kasvainalaryhmästä. Docrates otti käyttöön ensimmäisten sairaaloiden joukossa maailmalla uuden testausmenetelmän jäännöstaudin osoitukseen eli nestebiopsian, jolla voidaan seurata syövän tautikuormaa ilman säderasitusta ja mahdollisesti havaita syövän uusiutuminen ennen kuin etäpesäkkeet näkyisivät perinteisimmissä tietokoneleikekuvissa.

Kliinisten tutkimusten foorumi nimitti Docrateen lääketieteen tohtorin, syöpätautien erikoislääkärin ja lääkehoidon ylilääkärin Tuomo Alangon vuoden 2023 tutkijaksi. Foorumin järjestää Pharmaca.

Tuotekehitystoiminnot ja uudet palvelut

Docrates kehittää uusia palveluita asiakkailleen jatkuvasti. Vuonna 2023 yhtiö keskittyi kehittämään syövän varhaisen toteamisen ja syövän sairastaneiden potilaiden palvelupolkuja. Osana kehitystoimintaa käynnistettiin endoskopia ja patologian laboratorion hanke. Docrates pyrkii nopeuttamaan kasvainten molekyyliprofilointi-testien saatavuutta ja hoitopolkua entisestään oman patologialaboratorion myötä.

Yhtiö teki investointipäätökset skopiatoimintojen ja patologian kehittämisestä alkuvuonna 2023. Mittava sairaalan tilojen laajennus valmistui vuoden aikana nykyisessä kiinteistössä. Uusiin tiloihin on keskitetty diagnostiikan palveluita kuten skopia- eli tähystystoimintoja ja patologian toimintoja.

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Digitaalisten palveluiden kehittäminen on strategian yksi painopistealue. Vuoden aikana Docrates kehitti kansainvälisten asiakkaiden digitaalista palvelupolkua ottamalla käyttöön MyDocrates-palvelualustan, joka helpottaa verkkoasiointia ja dokumenttienhallintaa. Digitaalista asiakasviestintää tehostettiin myös ottamalla käyttöön asiakkuuksien hallintajärjestelmä kaikille asiakassegmenteille.

Henkilöstö ja vastuullisuus

Henkilöstön määrä Docrateella kasvoi 11,5 % vuonna 2023. Henkilöstön kokonaisvaihtuvuus oli matala, 8 % (2022: 18). Henkilöstön työtyytyväisyys oli huipputasolla ja nousi ennätyksellisen korkealle. Henkilöstötutkimuksen People Power –indeksi nousi yli neljä yksikköä, ollen 83,0​ (2022: 78,3). Docrates ylsi korkeimpaan AAA-luokkaan ja sai Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen jo 6. kertaa.

Potilasturvallisuus ja työturvallisuus on keskeinen osa Docrateen vastuullisuutta ja toimintoja. Työterveys- ja turvallisuusasioita hallitaan ja riskejä kartoitetaan Docrateella turvallisuushavaintojen avulla säännöllisesti. Syöpäsairaalan turvallisuuden tavoitteena on, että sairaalan omasta toiminnasta ei aiheudu asiakkaille, ympäristölle, henkilöstölle ja omaisuudelle vahinkoja tai työtapaturmia tai palveluiden tarjoamisessa odottamattomia viiveitä. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti 3,39 oli terveydenhuoltoalalle poikkeuksellisen alhainen.

Syövänhoitoon suunnitellulla sairaalalla on tarkat vaatimukset ja suojaukset. Yhtiö huomioi jatkuvasti ympäristössä ja kiinteistössä tapahtuvia muutoksia ja haluaa varmistaa, että luvat, rakennusmääräykset ja säteilyturvallisuus on huomioitu kiinteistön ja henkilöstön toiminnassa. Yhtiö tarkastelee turvallisuusriskejä säännöllisesti ja kehittää turvallisuutta yhdessä kumppaniensa kanssa.


Lisätietoja:
Ilpo Tolonen, toimitusjohtaja, Docrates Syöpäsairaala
p. 050 500 1880, ilpo.tolonen@docrates.com

Docrates Syöpäsairaala on kansainvälisesti toimiva syöpään erikoistunut sairaala Helsingissä. Palvelemme syöpään sairastuneita yksilöllisesti koko hoitoketjun ajan, syövän diagnostiikasta hoidon jälkeiseen seurantaan. Diagnoosin ja kuvantamisen jälkeen hoito voidaan suunnitella ja aloittaa viiveettä. Ainutlaatuinen konseptimme tuo potilaita joka puolelta maailmaa. Potilaita olemme hoitaneet yli 60 maasta. Huippuosaajista kootun yhteistyöverkostomme kanssa tarjoamme aidosti yksilöllistä syövänhoitoa uusimpia hoitomuotoja hyödyntäen.

Yksilöllistä ja viiveetöntä syövänhoitoa – ihmisenä ihmisen rinnalla.

Lue uusimpia tiedotteita

Asiakastiedote 21.5.2024

Docrates Syöpäsairaala liittyy osaksi Mehiläistä 16.5.2024 allekirjoitetulla yrityskaupalla. Kauppa vaatii toteutuakseen kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Lue lisää

Vastaanotolle tultaessa henkilötiedot tarkistetaan henkilötodistuksella

Asioidessasi Docrates Syöpäsairaalassa varauduthan esittämään kuvallisen henkilötodistuksen.

Docrates aloittaa uudentyyppisen alfasäteilyhoidon ensimmäisenä Pohjoismaissa

Docrates Syöpäsairaala aloittaa uuden kokeellisen alfasäteilyhoidon levinnyttä eturauhassyöpää sairastaville potilaille ensimmäisenä Pohjoismaissa. Alfasäteilyhoitoa voidaan antaa itsenäisenä hoitomuotona tai yhdistää se...

Docrates Syöpäsairaala osaksi Mehiläistä

Syöpäsairauksien diagnostiikkaan, hoitoon sekä seurantaan erikoistunut Docrates Syöpäsairaala liittyy osaksi Mehiläistä 16.5.2024 allekirjoitetulla yrityskaupalla. Docrateen toiminnan vahva kehittäminen ja korkealaatuisten...

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16