Geenitutkimus parantaa syövän hoitotuloksia jo nyt

Kategoriat: Artikkelit
Mitä jos jokainen syöpään sairastunut saisi syöpähoitoa, joka on räätälöity tehoamaan yksilöllisesti juuri hänen syöpäkasvaimeensa? Nykypäivänä tämä ei enää ole tavoittamaton utopia. Geenitutkimuksen ansiosta voidaan jo antaa yksilöllistä, tutkimusnäyttöön perustuvaa täsmähoitoa kohdennetusti tiettyihin syövän alatyyppeihin.

Syöpä syntyy, kun solujen perimään muodostuu vaurioita, joita elimistö ei pysty korjaamaan.

– Syöpä on mutaatioiden aiheuttama tauti. Näin ollen kasvainsolujen perimässä on erilaisia muutoksia, joiden luonne määrittelee pitkälti sen, miten itse syöpä toimii. Muutos voi olla esimerkiksi pistemutaatio, eli yhden DNA:n emäksen muutos, puuttuva tai ylimääräinen geenipätkä tai yhden geenin monistuma, Docrateen lääkehoidon ylilääkäri Tuomo Alanko selventää.

Geeniprofilointitestit antavat lääkärille tiedon syöpäkasvaimen eri geenien rakenteesta ja poikkeamista sekä sen solujen herkkyydestä monille syöpälääkkeille. Parhaimman hoitomuodon löytämiseksi tunnetut syöpägeenit sekvensoidaan, mikä tarkoittaa, että solujen perimässä oleva tieto eli ns. geneettinen koodi luetaan niiden DNA:sta. Syövän hoidossa kiinnostavia ovat kasvainsolujen geenipoikkeamat, jotka eivät useimmiten ole periytyviä.

Syöpään syntyneitä geenimutaatioita kannattaa etsiä, sillä niiden tunnistaminen auttaa löytämään niiden hoitoon sopivan syöpälääkkeen tai lääketutkimuksen, jossa mutaatioon sopivaa kokeellista valmistetta tutkitaan.

Geenikartta voi avata uusia mahdollisuuksia, kun standardihoidot on käytetty

Syövän geeniprofilointia käytetään Docrates Syöpäsairaalassa kaikkien kiinteiden kasvainten tutkimiseen. Geenitestaus soveltuu etenkin kohdennettujen syöpälääkkeiden löytämiseen ja lisäksi se voi antaa tietoa myös immunologisten syöpälääkkeiden tehosta. Testauksesta on hyötyä etenkin tilanteissa, joissa niin sanottu näyttöön perustuva standardihoito on jo käytetty ja pohditaan potilaan mahdollisuuksia osallistua kokeelliseen hoitoon kliinisissä lääketutkimuksissa.

Geeniprofiloinnin on koettu hyödyttävän etenkin paksu- ja peräsuolen syöpää ja keuhkosyöpää sairastavia, sillä näiden syöpien geenitestauksesta on kertynyt eniten kokemusta maailmalla. Erään tutkimuksen mukaan jopa 89 % keuhkosyöpäpotilaista voisi hyötyä geenitutkimukseen pohjautuvasta kohdennetusta lääkehoidosta*. Testauksesta voi kuitenkin olla hyötyä myös mm. muissa vatsan alueen syövissä, rintasyövässä sekä syövissä, joissa alkuperäisen kasvaimen tarkkaa sijaintia ei tunneta. Tulevaisuudessa odotetaan läpimurtoja myös muiden syöpien geeniprofiloinnissa.

Kohti syöpien kokonaisvaltaista molekyylitason tuntemusta – ja entistä parempia syöpähoitoja

Monista syövistä tunnetaan jo niin useita mutaatioita, ettei niiden tutkiminen yksittäin ole kannattavaa, vaan on helpompi tehdä laaja geeniprofilointi. Docrates Syöpäsairaalassa syöpäkasvaimen geenit on mahdollista profiloida esimerkiksi Rochen omistaman Foundation Medicinen 315 syöpägeeniä kattavan geenitestin avulla. Testi kartoittaa tutkittavat geenit kokonaan löytäen samalla kertaa kaikentyyppiset ja harvinaisetkin muutokset.

Syövän immunologiset hoidot ovat uusi tapa taistella syöpää vastaan aktivoimalla kehon omaa puolustusjärjestelmää. Foundation Medicinen kehittämän geenitestin avulla voidaan löytää syövän immunologisista hoidoista todennäköisimmin hyötyviä potilaita. Immunologisten hoitojen on osoitettu tehoavan paremmin potilailla, joilla kasvaimen kokonaismutaatiotaakka on korkea. Testistä saadaan myös tämä tieto yksittäisten geenimuutosten lisäksi.

 width=

Foundation Medicine on yhdysvaltalainen yritys, joka tarjoaa syövän laajoja geeniprofilointeja. Sveitsiläinen lääkeyhtiö Roche osti vuonna 2015 enemmistöosuuden yrityksestä. Foundation Medicinen palvelut tarjoavat testattavalle kattavan geeniprofiilin, jonka avulla muutokset potilaan syövässä voidaan identifioida molekyylitasolla.

Foundation Medicinen geenitesti tehdään koepalasta tai verinäytteestä, joka lähetetään yrityksen laboratorioon tutkittavaksi. Testauksesta tulosten saapumiseen menee keskimäärin vain pari viikkoa, jonka jälkeen lääkäri tulkitsee tulokset ja valitsee sopivat lääkkeet sen pohjalta.

– Löydetyt täsmälääkkeet eivät suoranaisesti korjaa viallista geeniä, vaan kohdistuvat geenimuutosten haitallisen vaikutuksen vähentämiseen syöpäsoluissa, Alanko tarkentaa.

Syöpää koskeva genomitieto lisääntyy koko ajan

Syövän geenitestaus hyödyttää testattavan lisäksi myös tulevia potilaita, sillä jokainen testitulos lisätään anonyymisti yhteiseen geenitietokantaan, joka edistää geenityyppien yhdistämistä sopiviin lääkeaineisiin. Esimerkiksi Foundation Medicinen geenitietokanta kattaa tänä päivänä jo yli 120 000 geeniprofiilia yli 150 syöpämuodosta. Kattava tietokanta lisää geenitestauksen laatua, sillä kasvava geenitestien volyymi lisää luottoa siihen, että testaus tuottaa tehokkaita ja hyödyllisiä tuloksia.

Tiesitkö?

  • Genomi tarkoittaa yksilön koko geneettistä perimää, joka koostuu kromosomipareissa olevasta DNA:sta. Genomia voidaan kartoittaa geenitestauksen avulla
  • Ihmisen genomikartta luo pohjan geneettiselle tutkimukselle
  • Geenitestien yleistyminen merkitsee parhaimmillaan potilaiden edun parantumista, täsmälääkkeiden yleistymistä, uusien hoitomuotojen löytämistä, ja turhien lääkitysten vähenemistä

 

* Rozenblum et al. (2017). J Thorac Oncol. 2017 Feb, 12(2), 258-268. Tutkimus koski keuhkosyöpäpotilaita, jotka tutkittiin FoundationOne-analyysillä. Löydetyt mutaatioit aiheuttivat muutoksen hoitopäätökseen 45 % potilaista.

Lisätietoa Foundation Medicinestä

www.foundationmedicine.fi

Yhteistyössä Roche ja Docrates Syöpäsairaala
FI/ROCH/1712/0201

Lue uusimpia tiedotteita

/

Tutustu henkilökuntaamme: Harjoittelupaikka oli onnenpotku röntgenhoitajaopiskelijalle

Lappeenrannasta Helsinkiin röntgenhoitajan opintojen perässä muuttanut Lauri Kelloniemi on jo tuttu kasvo Docrates Syöpäsairaalaan röntgentiimissä. Harjoittelupaikka yksityisessä syöpäsairaalassa oli Laurille...

Lue lisää
/

Docrates Syöpäsairaala laajentaa sairaalaa Helsingissä

31.5.2023 | Docrates Syöpäsairaala on tehnyt investointipäätöksen laajentaa sairaalan tiloja Suomessa, Helsingin Jätkäsaaressa merkittävästi. Reilun 800 neliön kokoisen kiinteistön laajennusosan...

Lue lisää
/

Tutustu Docrates Syöpäsairaalan henkilökuntaan, esittelyssä koordinoiva hoitaja Michaela

Vakava sairaus herättää usein hämmennystä, epävarmuutta ja pelkoa. Docrates Syöpäsairaalassa koordinoivan hoitajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla potilaan tukena vaikean...

Lue lisää
/

Yhä useammat syöpäpotilaat hakeutuivat tutkimuksiin ja hoitoihin yksityiseen syöpäsairaalaan – Docrates Syöpäsairaalan vuoden 2022 katsaus julkaistiin

10.5.2023 | Vuonna 2022 Docrates Syöpäsairaalan liikevaihto kasvoi 26,0 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 13,5 prosentin kasvua edellisvuodesta. Liikevaihdosta 70 prosenttia...

Lue lisää

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16