Skip to content

Geenitutkimus parantaa syövän hoitotuloksia jo nyt

14.1.2019 Kategoriat: Artikkelit
Molekyylidiagnostiikka
Mitä jos jokainen syöpään sairastunut saisi syöpähoitoa, joka on räätälöity tehoamaan yksilöllisesti juuri hänen syöpäkasvaimeensa? Nykypäivänä tämä ei enää ole tavoittamaton utopia. Geenitutkimuksen ansiosta voidaan jo antaa yksilöllistä, tutkimusnäyttöön perustuvaa täsmähoitoa kohdennetusti tiettyihin syövän alatyyppeihin.

Syöpä syntyy, kun solujen perimään muodostuu vaurioita, joita elimistö ei pysty korjaamaan.

– Syöpä on mutaatioiden aiheuttama tauti. Näin ollen kasvainsolujen perimässä on erilaisia muutoksia, joiden luonne määrittelee pitkälti sen, miten itse syöpä toimii. Muutos voi olla esimerkiksi pistemutaatio, eli yhden DNA:n emäksen muutos, puuttuva tai ylimääräinen geenipätkä tai yhden geenin monistuma, Docrateen lääkehoidon ylilääkäri Tuomo Alanko selventää.

Geeniprofilointitestit antavat lääkärille tiedon syöpäkasvaimen eri geenien rakenteesta ja poikkeamista sekä sen solujen herkkyydestä monille syöpälääkkeille. Parhaimman hoitomuodon löytämiseksi tunnetut syöpägeenit sekvensoidaan, mikä tarkoittaa, että solujen perimässä oleva tieto eli ns. geneettinen koodi luetaan niiden DNA:sta. Syövän hoidossa kiinnostavia ovat kasvainsolujen geenipoikkeamat, jotka eivät useimmiten ole periytyviä.

Syöpään syntyneitä geenimutaatioita kannattaa etsiä, sillä niiden tunnistaminen auttaa löytämään niiden hoitoon sopivan syöpälääkkeen tai lääketutkimuksen, jossa mutaatioon sopivaa kokeellista valmistetta tutkitaan.

Geenikartta voi avata uusia mahdollisuuksia, kun standardihoidot on käytetty

Syövän geeniprofilointia käytetään Docrates Syöpäsairaalassa kaikkien kiinteiden kasvainten tutkimiseen. Geenitestaus soveltuu etenkin kohdennettujen syöpälääkkeiden löytämiseen ja lisäksi se voi antaa tietoa myös immunologisten syöpälääkkeiden tehosta. Testauksesta on hyötyä etenkin tilanteissa, joissa niin sanottu näyttöön perustuva standardihoito on jo käytetty ja pohditaan potilaan mahdollisuuksia osallistua kokeelliseen hoitoon kliinisissä lääketutkimuksissa.

Geeniprofiloinnin on koettu hyödyttävän etenkin paksu- ja peräsuolen syöpää ja keuhkosyöpää sairastavia, sillä näiden syöpien geenitestauksesta on kertynyt eniten kokemusta maailmalla. Erään tutkimuksen mukaan jopa 89 % keuhkosyöpäpotilaista voisi hyötyä geenitutkimukseen pohjautuvasta kohdennetusta lääkehoidosta*. Testauksesta voi kuitenkin olla hyötyä myös mm. muissa vatsan alueen syövissä, rintasyövässä sekä syövissä, joissa alkuperäisen kasvaimen tarkkaa sijaintia ei tunneta. Tulevaisuudessa odotetaan läpimurtoja myös muiden syöpien geeniprofiloinnissa.

Kohti syöpien kokonaisvaltaista molekyylitason tuntemusta – ja entistä parempia syöpähoitoja

Monista syövistä tunnetaan jo niin useita mutaatioita, ettei niiden tutkiminen yksittäin ole kannattavaa, vaan on helpompi tehdä laaja geeniprofilointi. Docrates Syöpäsairaalassa syöpäkasvaimen geenit on mahdollista profiloida esimerkiksi Rochen omistaman Foundation Medicinen 315 syöpägeeniä kattavan geenitestin avulla. Testi kartoittaa tutkittavat geenit kokonaan löytäen samalla kertaa kaikentyyppiset ja harvinaisetkin muutokset.

Syövän immunologiset hoidot ovat uusi tapa taistella syöpää vastaan aktivoimalla kehon omaa puolustusjärjestelmää. Foundation Medicinen kehittämän geenitestin avulla voidaan löytää syövän immunologisista hoidoista todennäköisimmin hyötyviä potilaita. Immunologisten hoitojen on osoitettu tehoavan paremmin potilailla, joilla kasvaimen kokonaismutaatiotaakka on korkea. Testistä saadaan myös tämä tieto yksittäisten geenimuutosten lisäksi.

 width=

Foundation Medicine on yhdysvaltalainen yritys, joka tarjoaa syövän laajoja geeniprofilointeja. Sveitsiläinen lääkeyhtiö Roche osti vuonna 2015 enemmistöosuuden yrityksestä. Foundation Medicinen palvelut tarjoavat testattavalle kattavan geeniprofiilin, jonka avulla muutokset potilaan syövässä voidaan identifioida molekyylitasolla.

Foundation Medicinen geenitesti tehdään koepalasta tai verinäytteestä, joka lähetetään yrityksen laboratorioon tutkittavaksi. Testauksesta tulosten saapumiseen menee keskimäärin vain pari viikkoa, jonka jälkeen lääkäri tulkitsee tulokset ja valitsee sopivat lääkkeet sen pohjalta.

– Löydetyt täsmälääkkeet eivät suoranaisesti korjaa viallista geeniä, vaan kohdistuvat geenimuutosten haitallisen vaikutuksen vähentämiseen syöpäsoluissa, Alanko tarkentaa.

Syöpää koskeva genomitieto lisääntyy koko ajan

Syövän geenitestaus hyödyttää testattavan lisäksi myös tulevia potilaita, sillä jokainen testitulos lisätään anonyymisti yhteiseen geenitietokantaan, joka edistää geenityyppien yhdistämistä sopiviin lääkeaineisiin. Esimerkiksi Foundation Medicinen geenitietokanta kattaa tänä päivänä jo yli 120 000 geeniprofiilia yli 150 syöpämuodosta. Kattava tietokanta lisää geenitestauksen laatua, sillä kasvava geenitestien volyymi lisää luottoa siihen, että testaus tuottaa tehokkaita ja hyödyllisiä tuloksia.

Tiesitkö?

  • Genomi tarkoittaa yksilön koko geneettistä perimää, joka koostuu kromosomipareissa olevasta DNA:sta. Genomia voidaan kartoittaa geenitestauksen avulla
  • Ihmisen genomikartta luo pohjan geneettiselle tutkimukselle
  • Geenitestien yleistyminen merkitsee parhaimmillaan potilaiden edun parantumista, täsmälääkkeiden yleistymistä, uusien hoitomuotojen löytämistä, ja turhien lääkitysten vähenemistä

 

* Rozenblum et al. (2017). J Thorac Oncol. 2017 Feb, 12(2), 258-268. Tutkimus koski keuhkosyöpäpotilaita, jotka tutkittiin FoundationOne-analyysillä. Löydetyt mutaatioit aiheuttivat muutoksen hoitopäätökseen 45 % potilaista.

Lisätietoa Foundation Medicinestä

www.foundationmedicine.fi

Yhteistyössä Roche ja Docrates Syöpäsairaala
FI/ROCH/1712/0201

Lue uusimpia tiedotteita

Tutustu potilastarinaan: Hannu Nurmion tavoitteena normaali arki

Kun rockmuusikko Hannu ”Tuomari” Nurmio, 73, sai tietää PSA-arvojensa olevan koholla, hän päätti hakeutua magneettikuvaukseen, varmuuden vuoksi. Eturauhasesta kuvissa löytynyttä...

Lue lisää

Uudistunut uutiskirje nyt tilattavissa kuluttajille ja ammattilaisille

Syöpätaudit on nopeasti kehittyvä lääketieteen erikoisala. Docrates julkaisee muutamia kertoja vuodessa viimeisimmät kuulumiset ja uutiset liittyen esimerkiksi syövän hoitoon, diagnostiikkaan...

PODCAST: Syöpäsiskot – Jakso 2 | Jenni Kuusisto: ”Kuljin kaljuna, sillä en suostu sairastamaan piilossa”

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään, ja vuosittain 5 000 naista sairastuu rintasyöpään. Eeva.fin uudessa Syöpäsiskot-podcastissa puhutaan suoraan sairaudesta, joka koskettaa...

Tietoverkkoyhteyksissä ollut tilapäinen häiriö on saatu korjattua

Docrates Syöpäsairaalan tietoverkkoyhteyksissä on ilmennyt tilapäinen häiriö, joka on saatu korjattua. Pahoittelemme häiriöstä johtuvia viiveitä asiakaspalvelussamme ja palveluissamme.

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16