Cancern tar inte sommalov

Kategorier: Artiklar

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller önskvärd ur ett medicinskt perspektiv. På Docrates Cancersjukhus kan diagnostik och behandlingar påbörjas omedelbart – även under sommaren.

Docrates är ett privat Cancersjukhus i Helsingfors, som är specialiserat på diagnostisering, behandling och uppföljning av cancer. Redan inom bara några dagar har du som patient möjlighet att boka in ett besök hos någon av våra specialister. Det innebär att diagnostisering och behandling kan inledas omgående – oavsett säsong.

Alla våra läkare är erfarna inom sina egna specialområden. Vi har nöjda patienter även från Sverige.

Du når våra onkologer snabbt, utan remiss och även via en distansmottagning. Du kan också konsultera våra erfarna sjuksköterskor på distans.

Varför skall jag välja Docrates?

  • Du får vård utan dröjsmål – även under sommaren – och du behöver ingen remiss. Behandlingarna kan inledas inom en vecka.
  • Du får stöd av erfarna specialister inom cancervård.
  • Du får en egen erfaren cancerläkare som har satt sig in i just din situation samt en egen medicinskt ansvarig som tar hand om dig under hela behandlingen.
  • Tillgång till de nyaste framforskade läkemedlen och de senaste inom diagnostik och behandling av cancer.
  • Modern utrustning och behandlingsteknik – allt under ett och samma tak.
  • Om du är bosatt i Sverige, får du ofta ersättning för dina behandlingar via Försäkringskassan.

COVID-19 pandemin

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar.

Pandemin har lugnat sig i Finland. Begränsningarna avskaffas gradvis, både hotellen och restaurangerna har öppnat. På vårt sjukhus har vi strikta säkerhetsåtgärder, för att försäkra oss om att vi fortsättningsvis kan skydda våra patienter mot viruset. Inga fall av corona har rapporterats på vårt sjukhus. Vår personal är utbildad för att beakta säkerhetsåtgärder vid infektionssjukdomar.

Även om svenska resenärers ankomst till Finland fortfarande är begränsad, är cancerbehandlingar en giltig anledning för att komma in i landet. Vår personal hjälper dig med nödvändiga dokument för gränsövergång. Vi kan också ordna med en mottagning via telefon eller video. Distansmottagningarna är särskilt praktiska vid ett första inledande samtal med onkologen.

Hur bokar jag tid?

På Docrates sker tidsbokningen per telefon (+358 10 773 2020 eller +46 10 199 2020). Genom ett personligt bemötande på svenska strävar vi till att den första kontakten känns välkomnande och individuell. Under samtalet med någon av våra erfarna sjuksköterskor får du information om våra kärnkompetenser, olika undersökningar och behandlingsalternativ. Utgående från det specifika fallet, kan våra experter leda dig rätt, antingen direkt till vård eller till en första mottagning med onkologen. Tidsbokningen kan även göras av en familjemedlem eller av vårdande läkare. Ett samtycke av patienten är dock nödvändigt.

Vill du träffa oss personligen – boka tid på Docrates Info Stockholm!

Vi har personlig kundservice i Stockholm. Mötet med vår koordinator är kostnadsfritt och riktar sig till nya patienter som är intresserade av vård på Docrates Cancersjukhus i Finland. Alla undersökningar och behandlingar sker på sjukhuset i Helsingfors.

Du kan boka tid för ett personligt möte med vår koordinator på Docrates Info Stockholm. Vid frågor, kontakta vår tidsbokning, ring +46 10 199 2020. Vårt kontor ligger i Solna, på Framstegsgatan 23.

Boka tid på Docrates Info Sthlm

Cancervård på distans

Du når våra cancerspecialistläkare snabbt och utan remiss även via en distansmottagning. Vi har förutsättningarna för att agera snabbt och smidigt och kan därför erbjuda inledande undersökningar och behandlingar även på kort varsel. Vid behov ordnar vi en distansmottagning med specialistläkaren/onkologen. Också våra sjuksköterskor står till tjänst via telefon eller på distans via videouppkoppling.

Kontakt

Tidsbeställning: +358 10 773 2020, mån-fre kl. 8-16 (finsk tid GMT+2)

Om du ringer från Sverige, kan du också ringa oss tel. +46 10 199 2020, mån-fre kl. 9-16 eller skicka e-post till: nordic (a) docrates.com

Växel: + 358 10 773 2050
Fax: + 358 10 773 2099

Adress

Docrates Cancersjukhus
Utterhällsstranden 2
00180 Helsingfors
Finland

 

Läs mer

Publicerad: 10.08.2021

Cancerläkare berättar om vilka levnadsvanor som ökar risken för genförändringar

Största delen av alla cancerformer kan härledas till våra levnadsvanor, inte till våra gener, säger professor Timo Joensuu, grundare av...

Läs mer
Publicerad: 10.08.2021

När en närstående får cancer – psykoterapeuten ger anhöriga tips för att hantera krisen

Vid en cancerdiagnos är chocken stor, inte bara för patienten utan även för de anhöriga. Vården fokuserar på den som...

Läs mer
Publicerad: 06.05.2021

Prognosen för bröstcancer är god, när sjukdomen upptäcks i tid – Så här lyckas det bäst

Tid till 3 D-mammografi och magnetundersökning av brösten fås snabbt på Docrates Cancersjukhus i Finland. Ju snabbare bröstcancer upptäcks, desto...

Läs mer
Publicerad: 06.05.2021

Varför behandla bröstcancer på ett privat sjukhus?

Kvinnor från Sverige kommer till Finland för behandling av bröstcancer. De kommer för behandling av bröstcancer bland annat på grund...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)