God fysioterapi i samband med vården i livets slutskede

”Vårt mål är att se till att patienten klarar av vardagen och arbetet så bra som möjligt. Vi kommer överens om målet för fysioterapin och dess praktiska aspekter tillsammans med patienten.”

Fysioterapeut Sonja Snygg, Docrates Cancersjukhus.

Du kan boka tid via vår telefontjänst, där våra professionella sjuksköterskor hjälper dig på numret +358 10 773 2020.