Skip to content

Utbyggnaden av Docrates Cancersjukhus slutförd – utökat tjänsteutbud

9.11.2023 Kategorier: Nyheter
Bröstcancer Cancervård Diaknostik Hälso- och friskvårdstjänster
Docrates Cancersjukhus i Helsingfors erbjuder allt mångsidigare utbud av tjänster, särskilt för kunder med misstänkt cancer och i behov av tidig diagnos. I utbyggnaden erbjuds undersökningar för upptäckt av cancer, till exempel skopitjänster för diagnostisering av cancer i magsäcken, matstrupen och tarmen. I framtiden erbjuder vi även tjänster vid det patologiska forskningslaboratoriet. De nybyggda faciliteterna ligger i cancersjukhusets nya del, adressen till nya C sidan är Västrahamnsgatan 16, våning 3.

I utbyggnaden av fastigheten, som är dryga 800 kvadratmeter finns utrymme särskilt för tjänster inom tidig diagnostik, endoskopienhet för tarm-, matstrupe- och magcancer samt patologiska tjänster. Samtidigt förnyades mammografiutrymmena och gynekologmottagningen.

‒ Det är värdefullt att vi nu har möjlighet att erbjuda nya tjänster till våra kunder. Vi vill utveckla mer omfattande tjänster för tidig diagnostisering av cancer för våra kunder som misstänker cancer. Vi vill också erbjuda endoskopitjänster till exempel för personer som redan haft tarmcancer eller som är under uppföljning av tarmcancer. Vi strävar också efter att ytterligare påskynda vården för bröstcancerpatienter genom ett eget patologiskt laboratorium. Vi har nu koncentrerat våra tjänster för bröstcancerpatienter till C sidan, säger Heli Littunen, servicedirektör, Docrates Cancersjukhus.

Genom nya tjänster utökar Docrates även sin expertgrupp till att omfatta gastrokirurger, patologer och bioanalytiker. Den nya expertisen stöder också onkologteamet i sitt arbete.

Nya faciliteter även för fysioterapi och specialister i hudsjukdomar

Den nya våningen innehåller också ett behandlingsrum för specialister inom hudsjukdomar och mångsidiga utrymmen för fysioterapeuter.

‒ Anne Keinonen, specialist i hudsjukdomar har också börjat arbeta hos oss. Hon har 15 års erfarenhet av att vårda hudcancer. Hon utför olika ingrepp och avlägsnar hudförändringar i de nya lokalerna. Det är fint att vi nu kan erbjuda även den här tjänsten som stöd till våra övriga tjänster. Lokaler avsedda för fysioterapi gör arbetet lättare för våra erfarna terapeuter. Det vore jättebra om även andra än cancerpatienter kunde hitta till våra fysioterapeuters mottagning, säger Heli Littunen.

Tjänster i C delen:

  • Mottagning hos specialistläkare, till exempel till bröstcancerkirurgi
  • Gynekologi
  • Fysioterapitjänster
  • Mammografi och ultraljud
  • Patologiskt laboratorium
  • Endoskopi

Mer information:
Heli Littunen, servicedirektör, Docrates Cancersjukhus
Tfn 050 500 1886
heli.littunen(a)docrates.com

Tidsbokning
Tfn 010 773 2020, Mån–fre kl. 9–16

Läs mer

Snabbt till undersökningar och vård – på Docrates skräddarsys vården alltid individuellt för bröstcancerpatienter

En knöl i bröstet eller en bröstcancerdiagnos kan skapa mycket oro. Ur patientens synvinkel är det viktigt att snabbt uppsöka...

Läs mer

Tuomo Alanko vid Docrates Cancersjukhus vald till Årets forskare

På Forumet för kliniska prövningar den 26 oktober 2023 belönades årets forskningsexperter i Finland. Vid forumet valdes Tuomo Alanko vid...

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Cancern tar inte sommalov

17.6.2023 | Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)