Kreft i tykktarm og endetarm

Symptomer

Lokal kreft i tykktarmen eller endetarmen kan føre til forandringer i tarmfunksjonen (diaré, forstoppelse, problemer med avføring, luft i magen), blod i avføringen, magesmerter, kvalme, oppkast og generell utmattelse. Lokal kreft kan også være helt uten symptomer.

Tarmkreft kan påvises ved undersøkelser av avføringen dersom den inneholder en mikroskopisk mengde blod. Kreft i tykktarm og endetarm blir diagnosert med en vevsprøve tatt i forbindelse med tarmendoskopi (kolonoskopi). Kreftspredning undersøkes vanligvis med en CT-undersøkelse, mens MR gir det mest nøyaktige bildet av lokal spredning av kreft i endetarmen.

Behandling og oppfølging på Docrates Sykehus

Operasjon er den viktigste behandlingen av lokal kreft i tykktarm og endetarm. Før operasjonen kan lokal strålebehandling være nødvendig, dersom svulsten har spredd seg gjennom tarmveggen eller til lymfeknutene. En kombinasjon av stråling og medikamentell behandling kan krympe svulsten slik at den kan fjernes kirurgisk. Etter operasjonen får pasienten medikamentell behandling i henhold til risikofaktorene (kjemoterapi). Noen tilfeller av metastasert kreft kan kureres med operasjon og legemidler.

Hensikten med oppfølgingen er å identifisere og behandle symptomer som kan oppstå senere, samt identifisere potensielle tilbakefall i et tidlig stadium.

Generell informasjon om tarmkreft

I Norge ble det i 2008 diagnosert 2371 nye tilfeller av tykktarmskreft og 1173 tilfeller av kreft i endetarmen (Kreftregisteret). Økningen er større i Norge enn i de andre nordiske land. Ifølge amerikanske statistikker vil fem prosent rammes av kreft i tykktarm eller endetarm i løpet av levetiden.

Risikoen for tykktarmskreft øker med alderen og opptrer sjelden før 50 års alderen. Andre risikofaktorer kan være godartede adenomer som finnes i tarmen, tilfeller av tykktarmskreft i nærmeste familie og visse arvelige sykdommer, slik som ikke-polypøs kreft i tykktarmen (HNPCC) og familiær adenomatøs polypose (FAP). Kreftrisikoen øker også som følge av tidligere kreft i tykktarm eller endetarm, infeksjon i tykktarmen, Crohns sykdom og røyking. Innvirkning av ernæringsmessige faktorer er dels kontroversielle. Rikelig inntak av animalsk fett, samt utilstrekkelig inntak av kalsium og fiber kan gi økt kreftrisiko.

Fjerning av godartede adenomer tilknyttet en intestinal endoskopi kan redusere risikoen for kreft. I Finland pågår en screening for kreft i tykktarmen blant 60-69 åringer basert på funn av blod i avføringen.