Bare 15 % av alle svulster i eggstokkene er ondartede, mesteparten er godartede. Risikoen for at svulsten er ondartet vokser med kvinnens alder. I eggstokkene forekommer det også såkalte borderline-svulster, som ligger mellom god- og ondartede svulster. Prognosen for eggstokkreften er dårligere enn ved andre gynekologiske krefttyper, fordi sykdommen i startfasen gir så få symptomer at det tar lang tid før den blir konstatert.

Risikoen for å bli syk

Man kjenner ikke nøyaktig årsakene til eggstokkreften. Men man har observert at det er flere beskyttende faktorer. Bruken av prevansjonspiller og graviditet reduserer risikoen for å bli syk. Det kan tenkes at p-pillenes virkningsmekanisme, dvs. at de forhindrer eggceller i å løsne og tilsvarende situasjon under graviditeten beskytter eggstokkene. Også sterilisering og fjerning av livmoren har en beskyttende effekt, sannsynligvis avhengig av mange faktorer.

Risikoen for få denne sykdommen øker i takt med alderen. Mest eggestokkreft konstateres hos 60–69 år gamle kvinner. Deretter minsker forekomsten av sykdommen raskt med alderen. Noen ganger konstateres sykdommen også hos unge kvinner.

Utviklingen av eggstokkreften påvirkes av hormonale faktorer. Også barnløshet, endometriose og hormonbehandling i overgangsalderen samt forskjellige funksjonsforstyrrelser i eggstokkene øker risikoen for å bli syk.

Omtrent 10 % av eggstokkreften er arvelig. Risikogruppen omfatter de kvinner som har i slekten eggstokkreftsyndrom, bryst- og eggstokkreftsyndrom (BRCA1- eller BRCA2-genmutasjon) eller arvelig tykktarmsyndrom (HNPCC).

Symptomer på eggstokkreft

Eggstokkreften er i startfasen relativt symptomfri, og den får derfor vokse forholdsvis ubemerket og smertefritt i bukhule-området. Sykdommen i startfasen blir da som regel diagnostisert som et helt tilfeldig funn i forbindelse med en gynegologisk undersøkelse. Foreløpig har man ikke funnet en slik screeningsmetode som man kunne oppdage sykdommen i startfasen med.

Symptomer begynner å forekomme først når svulsten er stor, eller når den er spredt til andre vev eller andre organger. Symptomene er i begynnelsen forholdsvis diffuse generelle symptomer: trøtthet, trykkfølelse i nedre del av magen, problemer med tarmfunksjon, magelidelser eller nedsatt matlyst samt smerter i magen eller nedre del av ryggenvannlatingsvansker

Diagnostisering av eggstokkreft 

Grunnleggende undersøkelse for å finne eggstokkreft er en gynegologisk innvendig undersøkelse. Andre undersøkelser er ultralyd, CT og magmetrøntgen (MR) samt kikkertoperasjon av bukhulen dvs. laparoskopi Svulstmarkørstoffer som undersøkes ved hjelp av blodprøver er viktige ved diagnostisering og vurdering av behandlingsresponsen og oppfølgingen.

Det mest tydelige svulstmarkørstoffet har vist seg å være blodets CA 125 Et av nye markørstoffer er HE4, med det kan man skille kreft fra eggstokkenes godartete svulster. Beslutningen om behandling tas oftest allerede på grunnlag av en klinisk undersøkelse, men en sikker kreftdiagnose kan likevel stilles først i en mikroskopisk vevsprøveundersøkelse.

Behandling av eggstokkreft

Eggstokkkreften behandles både med operasjon og cytostatikabehandling. Også strålebehandling blir brukt.

Grunnleggende behandling av eggstokkreft er en operasjon. Under operasjonen tar man mye vevsprøver fra bekkenet og bukhuleområdet, mellomgulvet og lymfeknuter. Begge eggstokkene, egglederne, livmoren, blindtarmen og bukhinnen fjernes. Lymfeknutene ved siden av hjertets hovedpulsåre dvs. aortaen og i bekkenområdet fjernes. Man prøver å fjerne svulstvevet så fullt ut som mulig.

Operasjonsbehandlingen ved behandling av eggstokkreft kompletteres vanligvis med cytostatikabehandling. Operasjonsbehandlingen alene er tilstrekkelig hvis det er blittt konstatert pålitelig at svulsten er begrenset bare til den ene eggstokken, og at den er en veldig differensialisert celletype.

Hvis det dreier seg om kreften som er begrenset bare til den ene eggstokken, og den er veldig differensialisert, og pasienten vil ha barn, kan det utføres fjerning av bare én eggstokk. En slik kirurgi innebærer likevel en varierende stor risiko for å få tilbakefall, noe som må vurderes nøye med pasienten.

Ved tilbakefall og langt framskreden eggstokkreft kan det også være nødvending med operasjonstiltak for å lette pasientens symptomer hvis svulsten stenger f.eks. tarmsystemet eller urinveier.

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt