MR er den beste undersøkelsesmetoden for å utrede lokal spredning av prostatakreft. I løpet av det siste tiåret har MR av prostata utviklet seg enormt, takket være multiparametriske teknikker som f.eks. magnetisk resonanstomografi, dynamisk kontrastrøntgen og spektroskopi.  Med disse teknikkene har MR for øyeblikket vist seg å være den beste undersøkelsesmetoden for prostatakreft. MR er den mest effektive metoden, spesielt med tanke på å finne svulster i prostataens perifere sone.

En multiparametrisk magnetundersøkelse via rektum med en endorektal spole utføres ved Docrates kreftsykehus. Når magnetundersøkelsen utføres før prøvetakingen, kan nåleprøven vanligvis styres, og man trenger ikke å ta den blindt på samme måte som ved tradisjonelle ultralydstyrte undersøkelser. Saturasjonsbiopsi utføres når svulsten ikke kan nås med tradisjonelle teknikker eller hvis den ikke er synlig på magnetbildet og kreftmistanken likevel er sterk. Saturasjonsbiopsien utføres under narkose eller spinalanestesi.

Det er viktig å få et pålitelig bilde av kreftens utbredelse i prostata. Spesielt bedømmes kreftens relasjon til prostatakapselen, noe som har stor betydning for planleggingen av behandlingen. Når man vurderer fjerning eller strålebehandling av prostata, er det alltid nødvendig med en MR før man tar den endelige operasjonsavgjørelsen, ettersom en MR avslører om kreften har vokst utenfor kapselen. Hvis kreften vokser mot urinrørets lukkemuskel, er det spesielt vanskelig å fjerne den med kirurgi, fordi lukkemuskelen kan bli skadet under en operasjon eller kreftvev kan bli igjen når man forsøker å beskytte muskelen. I disse tilfellene innrettes strålebehandlingen nærmere urinrøret, og rekonvalesensen fra kreften er sikrere. Strålebehandlingen kan innrettes slik at kreftcellene som sitter utenfor kapselen elimineres.

Magnetisk undersøkelse brukes alltid, selv når man planlegger hvordan strålebehandlingen bør innrettes. Hvis en MR konstaterer at kreften har spredd seg til sædblærene, skal dette håndteres ved at man retter en større stråledose også mot sædblærene. Alltid når man har fastslått ulike risikofaktorer knyttet til faren for at kreften kommer tilbake, for eksempel lokal spredning, vurderes også hormonbehandling.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt