Undersökning stöder användning av kombinerad strålbehandling vid aggressiv prostatacancer

Aggressiv prostatacancer med hög risk behandlas på olika sätt, eftersom det för närvarande inte finns några enhetliga riktlinjer för optimal behandling. En undersökning (Kishan et al. 2018) som nyligen har utförts tyder dock på att de bästa resultaten uppnås genom att kombinera yttre strålbehandling och strålbehandling inne i vävnaden samt hormonbehandling.

Enligt en undersökning som nyligen har utförts är den effektivaste behandlingsformen för aggressiv prostatacancer en kombination av yttre strålbehandling och brakyterapi inne i vävnaden samt hormonbehandling. Hos de män som hade fått den ifrågavarande kombinationsbehandlingen var dödligheten i prostatacancer betydligt lägre och metastasbildningen långsammare än hos de män som hade blivit opererade eller som enbart hade fått kombinationsbehandling med yttre strålbehandling och hormonbehandling. I den retrospektiva kohortundersökningen deltog sammanlagt 1 809 män som hade prostatacancer Gleasongrad 9 eller 10 under åren 2000–2013.

Under uppföljningstiden på fem år var dödligheten i prostatacancer hos de patienter som hade fått kombinationsbehandling med inre och yttre strålbehandling 3 procent, medan motsvarande siffra för operationspatienter och de som hade fått yttre strålbehandling var 12 och 13 procent. I fråga om metastaser uppkom metastaser hos 8 procent av patienterna i den första gruppen, medan metastaser bildades hos 24 procent av de patienter som hade genomgått operation och fått yttre strålbehandling.

Timo Joensuu som är specialistläkare inom strålbehandling och cancersjukdomar på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors konstaterar att resultaten av Kishans undersökning stöder Docrates långvariga åsikt om hur aggressiv prostatacancer med hög risk ska behandlas.

– Fördelen med kombinerad strålbehandling är att stråldosen kan höjas, varvid behandlingsresultatet är det bästa möjliga. HDR-brakyterapi inne i vävnaden behandlar cancern inne i prostatakörteln och den yttre strålbehandlingen stoppar de cancerceller som har hunnit sprida sig utanför prostatan. Samtidigt kan man minimera sannolikheten för biverkningar, förklarar Joensuu.

– Under strålbehandlingen skyddar man till exempel ändtarmen genom att applicera hydrogel mellan prostatan och ändtarmen, vilket avskärmar ändtarmen från strålningsområdet. HDR-brakyterapi är en så skonsam teknik att patienter som tidigare har fått strålbehandling även kan få behandlingen på nytt. Utifrån våra erfarenheter återkommer cancer i prostatan nästan aldrig om HDR-brakyterapi ingår i strålbehandlingen.

På Docrates Cancersjukhus baseras kombinerad strålbehandling på PET-DT-avbildningar, som bättre avslöjar även en liten spridning av cancern än konventionell DT och isotopundersökning av skelettet.

– Enligt forskningsresultat preciseras behandlingsbeslutet i upp till 50 procent av fallen efter en PET-DT-undersökning, säger Joensuu.

Se videon om strålbehandling av prostatacancer på Docrates Cancersjukhus:

Källor:

Kishan A. U., Cook R. R., Ciezki J. P., Ross A. E., Pomerantz M. M., Nguyen P. L., Shaikh T., Tran P. T., Sandler K. A., Stock R. G., Merrick G. S., Demanes J., Spratt D. E., Abu-Isa E. I., Wedde T. B., Lilleby W., Krauss D. J., Shaw G. K., Alam R., Reddy C. A., Stephenson A. J., Klein E. A., Song D. Y., Tosoian J. J., Hegde J. V., Yoo S. M., Fiano R., D’Amico A. V., Nickols N. G., Aronson W. J., Sadeghi A., Greco S., Deville C., McNutt T., DeWeese T. L., Reiter R. E., Said J. W. Steinberg M. L., Horwitz E. M., Kupelian P.A., King C. R. 2018. Radical Prostatectomy, External Beam Radiotherapy, or External Beam Radiotherapy With Brachytherapy Boost and Disease Progression and Mortality in Patients With Gleason Score 9-10 Prostate Cancer. JAMA 2018; 319(9): 896-905.