Företagare och cancerbehandlingar – Hur klarar jag mig?

Kategorier: Artiklar
En företagare som nyligen fått en cancerdiagnos kan känna ångest över att det kommer att bli en lång paus i arbetet på grund av sjukdomen. Frånvaron behöver dock inte alltid bli lång. Några kan återgå till arbetet genast efter behandlingarna och vissa arbetar till och med under pågående behandlingar. Det är ofta även möjligt att arbeta deltid, eftersom till exempel strålbehandling tar endast 15–30 minuter åt gången och man vanligtvis inte mår märkbart sämre av dessa. Det är ändå viktigt att komma ihåg att ge sig själv tid och lov att vara sjuk.

Anställda kan vara sjukskrivna, men för en privatföretagare är situationen en annan. Hos en företagare väcker sjukdomen ofta många frågor när oron inför framtiden inte endast gäller den egna hälsan, utan även hur företagets verksamhet ska kunna fortsätta, och hur både den egna och de eventuella anställdas ekonomi ska kunna säkerställas: Kan man fortsätta jobba trots att man är sjuk? Hur kan behandlingarna anpassas till arbetstiderna? Går alla inkomster åt till behandlingarna eller skulle en försäkring kunna ge trygghet?

Päivi Hietanen, psykoterapeut och specialistläkare inom cancersjukdomar vid Docrates Cancersjukhus, ger tips åt företagare, och företagaren Jaana Nurmi berättar om sina erfarenheter av bröstcancerbehandlingarna på privatsjukhuset.

Är det möjligt att fortsätta jobba under cancerbehandlingarna?

– Det beror på cancerformen och behandlingarna om man kan arbeta efter att man har insjuknat. Det lönar sig dock att ge sig själv lov att vara sjuk, även om det till en början känns svårt. Alltför mycket oro och stress över jobbet kan nämligen göra cancerbehandlingarna jobbigare än de redan är. Särskilt vid behandlingar med cytostatika sätts kroppen ofta på prov och då lönar det sig inte att belasta den ännu mer genom att jobba. Man bör alltså vara beredd på att man kan bli tvungen att vara sjukskriven i upp till några månader, säger Päivi Hietanen.

Företagare Jaana Nurmi var sjukskriven i sammanlagt tre månader efter en bröstcanceroperation år 2017.

– I egenskap av företagare var det en god nyhet att jag inte behövde cytostatika eller strålbehandling. När jag fick diagnosen var jag säker på att det här skulle ta hela året. Men allt gick mycket snabbare. Operationen utfördes i slutet av juni och efter 12 veckor var jag redan på jobb och såren hade läkt, berättar Jaana Nurmi.

Men efter att hon hade återgått till arbetet märkte hon ändå att hon var utmattad. Hon insåg att hon behövde vara sjukskriven ett tag till och behövde hantera sjukdomen tillsammans med Päivi Hietanen. Den hjälp hon fick av psykoterapin fyllde ett behov.

– Jag besökte Päivi några gånger, tills vi tillsammans konstaterade att jag inte längre behöver besöka hennes mottagning, berättar Jaana.

Att anpassa arbete och mottagningstider

Före operationen och innan Jaana blev sjukskriven jobbade hon i sitt företag efter bästa förmåga. Det var till stor fördel att hon kunde anpassa behandlingstiderna vid Docrates Cancersjukhus efter sitt arbetsschema, vilket gjorde det enklare att sköta arbetsuppgifterna.

– I egenskap av företagare uppskattar jag att mottagnings- och andra tider ordnades smidigt och att jag kunde anpassa tiderna efter mitt arbete. Det gav mig en möjlighet att planera arbetet och andra aktiviteter. På andra håll kan det ta en hel dag. Det är också enkelt att alltid komma till samma plats och smidigt att parkera bilen i garaget, säger Jaana.

Vid Docrates uppskattar företagarpatienterna även att mottagningstiderna hålls samt att behandlingarna är noggranna och snabba.

– Här har jag inte heller behövt köa och de bokande tiderna har hållits utan extra väntan, säger Jaana Nurmi.

Som kund vid Docrates fick Jaana också en mycket exakt diagnos och tack vare detta kunde hennes bröstcancer opereras bort på en gång. Utan den magnetundersökning som genomfördes vid Docrates hade det funnits risk för en ny operation.

Jaana_rintasyopa

Företagare Jaana Nurmi fick bröstcancer.

Heltäckande försäkring ger företagaren trygghet

Många företagare väljer privatvård för att undvika att de i värsta fall blir tvungna att vänta flera månader på vård. Vid Docrates Cancersjukhus kommer man t ex till en specialistläkares mottagning inom några dagar och behandlingen kan inledas snabbt, till och med inom en vecka.

En heltäckande sjukvårdsförsäkring gör det ofta ekonomiskt möjligt att anlita privatvård. Cancersjukdomar är den vanligaste allvarliga sjukdomen som försäkringen ersätter.

I Jaana Nurmis fall gjorde en sjukvårdsförsäkring det möjligt för henne att söka vård vid ett privat cancersjukhus.

– Jag visste att jag där garanterat skulle få en högklassig vård, säger hon.

Jaana berättar att hon kände sig lättad över att hon också fick hjälp med att sköta praktiska frågor när det kändes tungt för henne själv. Docrates skötte bland annat kontakten med försäkringsbolaget.

– Här får man livskvalitet och man lägger märke till människan, avslutar hon.

Hur kan man förbereda sig inför en allvarlig sjukdom?

  • Teckna en heltäckande sjukvårdsförsäkring som skyddar dig och ditt företag, även i fall av allvarlig sjukdom
  • Gå på regelbundna hälsoundersökningar för att allvarliga sjukdomar ska upptäckas i tid och enklare kunna behandlas
  • Se till att ansvarsområdena i ditt företag är fördelade så, att någon annan vid behov kan fatta tyglarna om din egen hälsa sviker

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)