Skip to content

Möt oss på Docrates: Intervju med klinisk expert Katri

22.1.2024 Kategorier: Artiklar
Karriärberättelse
Bland personalen på Docrates Cancersjukhus finns fortfarande flera medarbetare som har varit en del av sjukhusets vardag ända sedan början. En av dem är Katri Siltanen, som för närvarande arbetar som klinisk expert på individuell cancervård och samordnande sjuksköterska på Nordens enda privata cancersjukhus.

Katri började på Docrates år 2009, två år efter att sjukhuset grundades, så hon har fått se och uppleva sjukhusets tillväxt och utveckling från första parkett. Även hennes egen roll som arbetstagare har förändrats genom åren. Under sina första år i arbetet deltog Katri i grundandet av enheten för läkemedelsbehandling, och när sjukhusets första samordnande sjuksköterskor började i sina nya roller år 2011 var Katri en av dem.

Den samordnande sjuksköterskans ovärderliga uppgift

Under större delen av sin karriär på Docrates har Katri arbetat som samordnande sjuksköterska. I den samordnande sjuksköterskans vardag och arbetsbeskrivning syns Katris handavtryck fortfarande starkt.

– Arbetsbeskrivningen är väldigt mångsidig, den samordnande sjuksköterskan deltar i mycket. Man kan nästan säga att när man varit samordnande sjuksköterska har man sett så gott som allt, säger Katri.

Från det ögonblick då patienten kommer till sitt första besök på sjukhuset börjar den samordnande sjuksköterskans resa med patienten. Hen sköter det praktiska med patientens vård, men minst lika viktigt är det att stödja patienten och stå vid hens sida i den svåra situationen.

– Den samordnande sjuksköterskans arbete är utmanande och kräver mycket. Men vad det ger, det kan man inte ens beskriva. I den rollen är känslan av arbetets betydelse enorm, funderar Katri.

Utnyttjande av genetisk information som en del av individuell cancervård

Utvecklingen av cancervården har också förändrat Katris arbetsbeskrivning. Individuell cancervård är redan i dag en del av vardagen inom cancervård. I korthet innebär det att vården planeras individuellt utgående från patientens personliga gendiagnostik och molekylära diagnostik. Docrates är en föregångare inom utnyttjande av genetisk information, och utnyttjande av genetisk information som en del av vården har redan länge varit en del av vardagen på det privata cancersjukhuset. Det är också en del av Katris arbetsdagar, som i dag till stor del ägnas åt genprofilering. Införandet av genetiska tester är en lång och komplex process. Katris uppgift är att se till att dessa processer fungerar och alltid är uppdaterade.

– När ett nytt gentest behövs börjar allt med ett startmöte som jag, en läkare och en sjukhuscellbiolog deltar i. Sedan funderar vi tillsammans på vilket slags test det egentligen är frågan om, hur testet kan tas i bruk på Docrates och hur transporten och andra praktiska frågor kring testet kan skötas. Införandet av ett enda test är en process med mycket krångel och flera steg. Tidsspannet från startmötet till att testet tas i bruk är ofta flera månader, säger Katri.

– Och när testet väl har införts är det min uppgift att noga följa upp hur de första leveranserna går och se till att hela processen är finslipad. Det är också viktigt att instruera personalen om de nya testerna och säkerställa att testportalen är användbar och datasäker, tillägger Katri.

– Antalet tester som tas i bruk ökar hela tiden och det finns fler och fler tester tillgängliga. Detta kräver naturligtvis alltid en noggrann bedömning av läkaren för att avgöra vilket test som är rätt för oss. Vi har riktigt höga kvalitetsstandarder som alla tester vi använder naturligtvis måste uppfylla, säger Katri.

Nära samarbete för patienternas bästa

Katris arbete är ett nära samarbete framför allt med läkarna och sjukhuscellbiologen. Majoriteten av resultaten kommer till testportalen eller via skyddade anslutningar, varefter resultaten behandlas av läkare och andra experter på ett tumörmöte. Det är Katris ansvar att se till att processen är vattentät och att experterna har tillgång till resultaten vid rätt tidpunkt.

– Och även här står patienten och den bästa möjliga individuella vården skräddarsydd för hen i centrum, sammanfattar Katri.

Katri berömmer arbetsgemenskapen och vi-andan på sjukhuset.

– Det här jobbet skulle inte kännas så här utan mina fantastiska kollegor och det smidiga samarbetet. Kollegorna ger mycket. Självklart är det också viktigt att arbetet är väldigt intressant och lagom utmanande. Det är fint att få följa den här enorma utvecklingen från första parkett. Jag får lära mig nya saker hela tiden. Och viktigast av allt, det är fantastiskt att se hur vi kan erbjuda patienterna ännu bättre och mer individuell vård, säger Katri.

Den digitala patientvägen möjliggör snabb kontakt med det egna vårdteamet

På Docrates ansvarar Katri även för patienternas digitala vårdväg, tjänsten KaikuHealth.

– Kaiku är till stor hjälp både för patienterna och vår egen vårdpersonal. Via tjänsten får patienten snabbt och smidigt kontakt med vårdpersonalen på distans, och även uppföljningen sker via Kaiku. Kaiku möjliggör smidig kommunikation i realtid mellan vårdgivaren och patienten. Vem som helst i patientens vårdteam kan svara patienten, vilket innebär att patientens väntetid inte är bunden till en enda vårdgivare, listar Katri fördelarna med den digitala vårdvägen.

Katri är också en eftertraktad föreläsare utanför sjukhuset, och hon har föreläst bland annat på studiedagar för cancersjuksköterskor, vid olika utbildningstillfällen och via läkemedelsföretag på andra utbildningsdagar. Föreläsningarna har främst handlat om gentester och tablettläkemedel, men patientvägen på Docrates är också unik och intressant för åhörarna.

 

 

Läs mer

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Läs mer

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Närmare 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland 2020–2023

Ungefär 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland på privata Docrates Cancersjukhus under 2020-talet. Av dessa patienter...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)