Naispotilas Tuomo Alangon vastaanotolla

Här får du ett eget läkarteam och cancervård inom en vecka

Ett cancerbesked är ofta chockartat och livsomvälvande. Vad händer nu? Kan jag fortsätta jobba? Hur länge måste jag vänta mellan diagnos och behandlingsstart? Frågorna är otaliga, och otydlig information från läkare i kombination med de onödigt långa väntetiderna för cancervård i Sverige leder till att många patienter känner sig oroade och otrygga. Därför väljer många att söka vård utomlands där informationen om sjukdomsförloppet är tydligare, väntetiderna kortare, och där även kostnaden för behandlingen går att få ersatt av Försäkringskassan.

På privata Docrates Cancersjukhus i Helsingfors, som är specialiserat på högkvalitativ diagnostisering, behandling och efterbehandling av alla cancerformer, går alla delar i verksamheten ut på att skapa trygghet för individen ända ner på detaljnivå. Inredning, belysning, färger och atmosfär är anpassat för att ge ett lugnt och behagligt intryck vilket bidrar till en ökad känsla av trygghet för de besökande patienterna. För att ytterligare minska den stress och oro som en cancerdiagnos- och behandling innebär så finns det möjlighet för patienterna på Docrates att bo på hotell eller lägenheter belägna nära sjukhuset tillsammans med en anhörig eller vän.

Många cancerpatienter i Sverige upplever att de känner sig förbisedda av den svenska sjukvården och inte får tillräcklig information om sin cancer. Dessutom upplever många att det är stressande att ha ett flertal olika behandlande läkare. På Docrates är hela vårdprocessen anpassad för att ge patienten en så trygg och lugn upplevelse som möjligt – i alla led. På Docrates blir patienten direkt tilldelad en egen svensktalande specialistläkare och sjukvårdsteam som följer patienten under hela vårdtiden. Tillsammans samarbetar teamet med patienten för att komma fram till den behandlingsmetod (operation, läkemedel eller strålning) som är bäst lämpad för varje individ baserat på dennes olika behov, önskemål och omständigheter. Vilken metod som slutligen väljs beror på tumörcellernas läge, spridning och cancertyp. De behandlingar som erbjuds på Docrates baseras på forskning och de tekniskt mest framstående maskinerna. Samarbetet mellan läkarteam och patient innebär att man från dag ett är konstant informerad om hur den individuella behandlings- och efterbehandlingsprocessen kommer att gå till.

Den patientorienterade vårdfilosofin på Docrates – med individen i fokus – innebär att väntetiderna mellan diagnos och behandlingsstart är begränsade till ett absolut minimum för att minska stress- och orosfaktorer. Behandlingen på Docrates kan starta redan inom en vecka efter fastställd diagnos, och patienten har stora möjligheter att själv bestämma sina behandlings- och efterbehandlingstider för att kunna ha en så normalt fungerande vardag så långt det är möjligt.

EU:s patientrörlighetsdirektiv gör det dessutom möjligt att enkelt få behandlingen i Finland delvis eller helt och hållet ersatt av Försäkringskassan, eftersom behandlingen på Docrates faller inom planerad vård utomlands. För att ansöka om ersättning fyller man enkelt i en blankett som hämtas på forsakringskassan.se. Har man en privat sjukförsäkring kan även den ersätta hela eller delar av behandlingen på Docrates. Ersättningen betalas ut i efterskott efter avslutad vård. Många patienter på Docrates väljer att använda sig av denna möjlighet för att slippa de problem som finns i den svenska cancervården – allt ifrån långa väntetider, otillräcklig information och otrygga upplevelser.

Docrates Cancersjukhus önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos.
Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Magnus Sjöroos (nordic@docrates.com, tel. +358 10 773 2020, mån-fre kl. 8-16) hjälper dig gärna att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.