Långa köer för patienter med prostatacancer

Nio månader. Så länge kan en man med prostatacancer få vänta på behandling i den svenska vårdkön. – Det är helt oacceptabelt och oerhört psykologiskt påfrestande för patienten att vänta så länge, säger Alf Carlsson, Prostatacancerförbundets ordförande. Svenska män med prostatacancer är en växande patientgrupp på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors. En vanlig anledning till att männen väljer vård på Docrates är de långa väntetiderna i Sverige.

På Docrates har man inga väntetider. Tar man kontakt med sjukhuset får man en tid hos en specialist inom bara några dagar. Behandlingen startar omgående. Prostatacancer har de längsta väntetiderna av alla cancerformer i Sverige. Det visar en rapport som Socialstyrelsen presenterade i december 2014. Den normala väntetiden är 172 dagar från remiss då man misstänker prostatacancer till att behandlingen startar. – Men det finns män som får vänta så länge som 270 dagar, säger Alf Carlsson, Prostatacancerförbundets ordförande, som driver frågan om att korta väntetiderna. – Det innebär en väntan på cirka 38 veckor, eller ungefär nio månader. Det är helt oacceptabelt. Alla andra cancerformer har väntetider under 60 dagar, visar Socialstyrelsens rapport. – Förutom risken att sjukdomen förvärras är det oerhört psykologiskt påfrestande att vänta. Prostatacancerförbundet ser därför vårdmodellen på Docrates i Helsingfors som en förebild, säger Alf Carlsson.

Men varför måste man vänta så länge i Sverige? Ola Bratt, överläkare och chef för urologin vid Helsingborgs lasarett, och en av Sveriges främsta experter på prostatacancer: – En orsak är det ökade behovet av urologisk sjukvård, framför allt för prostatacancer. Till exempel: I dag handlägger Helsingborgs urologimottagning tre gånger så många patienter som för tio år sen. En annan orsak är brist på urologer, onkologer, röntgenläkare och patologer. Det har tills nyligen funnits län i Sverige som inte har en enda fast anställd urolog. Samtidigt måste sjukvården erkänna att vi har misslyckats organisatoriskt; väntetiderna borde kunna vara kortare. Detta gäller hela den svenska sjukvården, inte bara cancer. Många andra länder som satsar jämförbart mycket på sjukvård har betydligt kortare väntetider. Väntetiden mellan provtagning och besked om cancer anses vara den mentalt mest påfrestande.

Nationella prostatacancerregistret NPCR i Sverige har satt som mål att alla ska få svar inom 18 dagar. Men det är bara 16 procent av patienterna som får det. För riket är den normala väntetiden 29 dagar, med en spridning mellan 18 och 45 dagar i de olika landstingen. Ska man opereras får man normalt vänta 44 dagar. För kvinnor med bröstcancer är motsvarande väntan cirka 20 dagar lång. Överläkaren Ola Bratt: – Glädjande nog satsar regeringen nu två miljarder kronor under fyra år på att korta köer inom cancersjukvården.

Väntetider för patienter med prostatacancer i Sverige (Källa: NPCR (Nationella prostatacancerregistret). Siffrorna avser 2013)

Från remiss till första besöket på mottagning

 • Mediantid: 35 dagar
 • Längst: 71 dagar (Värmland)
 • Kortast: 23 dagar (Stockholm)

Från vävnadsprov till besked om cancer

 • Mediantid: 29 dagar
 • Längst: 45 dagar (Värmland)
 • Kortast: 18 dagar (Blekinge)

Från beslut om operation till operation

 • Mediantid: 44 dagar
 • Längst: 70,5 dagar (Uppsala)
 • Kortast: 30 dagar (Gävleborg)

Från beslut om strålning till strålning (för män som enbart behandlas med strålning)

 • Mediantid: 54 dagar
 • Längst: 105 dagar (Västmanland)
 • Kortast: 36,5 dagar (Stockholm)

Total väntetid från misstänkt cancer till behandling

 • Mediantid: 172 dagar
 • Längst: 271 dagar (Dalarna)
 • Kortast: 117 dagar (Halland)

Total väntetid vid spridd prostatacancer

 • Mediantid: 42 dagar.
 • Längst: 75 dagar (Gävleborg)
 • Kortast: 17 dagar (Västmanland)