Skip to content

Aktuellt

Aktuell information, nyheter och web nyheter om cancervård och Docrates Cancersjukhus. Kontakt viestinta@docrates.com.
Nyheter | 05.12.2022

Vi förnyar prissättningen på vår service

24.11.2022 | Vi förnyar prissättningen på vår service fr.o.m. 1.1.2023. Prisökningen är en följd av den allmänna höjningen av kostnadsnivån....

Pressmeddelanden | 24.11.2022

Docrates Cancersjukhus fyller 15 år – alltid ett steg före cancern

24.11.2022 | Privata Docrates Cancersjukhus firar sitt 15-årsjubileum i år. Docrates Cancersjukhus är känt för banbrytande cancervård och snabba behandlingsvägar....

Artiklar | 19.10.2022
Prostatacancer

Undersökning: Så påverkar cancer sexlivet

19.10.2022 | Enligt en stor finsk undersökning vill cancerpatienter få mer stöd för bearbetning av det psykiska måendet och de...

Artiklar | 24.08.2022
Levnadsvanor och cancer

Dessa yrkesgrupper löper en större risk att insjukna i vissa former av cancer

Vissa arbetsmiljöer kan göra oss mera mottagliga för olika typer av cancer. Juha Kononen, ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus, berättar...

Artiklar | 10.05.2022
Prostatacancer

Grunden för behandlingen av prostatacancer utgörs av en korrekt information om cancerns aggressivitet och spridning

I västvärlden är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män. Den är ofta symtomfri i tidiga stadier. – Det är möjligt...

Artiklar | 29.03.2022
Karriärberättelse Levnadsvanor och cancer Prostate cancer

Professorn vid cancersjukhuset: här är de 5 största myterna om cancer jag har stött på under min karriär

Docrates Cancersjukhus grundare, Professor Timo Joensuu, är överläkare för strålbehandling och specialist på cancer och strålbehandling, med en kvarts sekels...

Artiklar | 29.03.2022
Cancervård Hudcancer

Så här har cancervården utvecklats under tio år – ett stort språng särskilt gällande lungcancer och melanom

Juha Kononen, ledande överläkare vid Docrates Cancersjukhus, förklarar vilka cancerformers prognos som har påverkats mest av läkemedelsutvecklingen under det senaste...

Artiklar | 29.03.2022
Diagnostik Hudcancer Prostate cancer Tarmcancer

Dessa är de mest aggressiva cancerformerna: de cancerformer som avancerar snabbast är bukspottkörtel-, lung- och levercancer

De aggressivaste cancerformerna med kortast förväntad livslängd efter diagnos är bukspottkörtelcancer, lungcancer och hepatocellulärt karcinom. Levnadsvanor, särskilt rökning och hög...

Artiklar | 29.03.2022
Bröstcancer

Vid Docrates används de senaste läkemedlen för behandling av bröstcancer

Nya cancerläkemedel utvecklas hela tiden och nya användningsområden hittas för de läkemedel som redan är i bruk.

Artiklar | Pressmeddelanden | 10.02.2022
Bröstcancer Cancervård

Genombrott i behandlingen av spridd bröstcancer

10.2.2022 | Nya läkemedelsbehandlingar kan nästan fördubbla livslängden för patienter med spridd bröstcancer och möjliggöra behandling för tre gånger fler...

Artiklar | 01.02.2022
Diagnostik

“Framtidens cancervård” används redan i Finland – genprofilering kan vara till nytta för alla cancerpatienter

Genprofilering är en ny metod där man kartlägger cancertumörers egenskaper. För närvarande används den vid uppgörandet av vårdplanen för var...

Nyheter | Pressmeddelanden | 07.01.2022
Cancervård

En cancersjukdom skiljer sig från de andra genom att den är smärtsam

7.1.2022 | När cancern bildar metastaser ökar vanligtvis också den smärta den orsakar. Onkolog Olga Maslennikova vid Docrates Cancersjukhus avslöjar...