Skip to content

Snabbt till undersökningar och vård – på Docrates skräddarsys vården alltid individuellt för bröstcancerpatienter

31.10.2023 Kategorier: Artiklar
Bröstcancer
En knöl i bröstet eller en bröstcancerdiagnos kan skapa mycket oro. Ur patientens synvinkel är det viktigt att snabbt uppsöka vård så att man får en helhetsbild av situationen. På Docrates skräddarsys behandlingen för en bröstcancerpatient alltid individuellt och utifrån vilken undertyp av cancer det rör sig om. Samma vårdpersonal finns till stöd för patienten i varje skede av vården.

På Docrates är utgångspunkten att bröstcancerpatienten får omedelbar tillgång till behandling och undersökningar. Du kan söka dig till Docrates för undersökningar och behandling oavsett om du själv upptäckt en knöl eller symtom, om fyndet har upptäckts vid mammografi eller om du redan får behandling på en annan enhet inom hälso- och sjukvården.

Noggranna undersökningar redan från början säkerställer rätt vård

När du kontaktar Docrates kommer vi att begära nödvändiga uppgifter av dig och hänvisa dig till en läkare. Samtidigt kartläggs behovet av ytterligare undersökningar för att fastställa en diagnos.

Patienten träffar vanligtvis läkaren på kort varsel efter den första kontakten. Avbildningsundersökningar och vävnadsprov spelar en viktig roll för diagnosticering av bröstcancer och planering av vården. Som en ytterligare undersökning kommer patienten i de flesta fall att även genomgå en MR-undersökning av brösten. Undersökningen ger mer information om tumören och dess storlek och om lymfkörtlarna i armhålan, och samtidigt kan man utesluta eventuella andra fynd i brösten. Behandlingen påbörjas när tumören och dess specifika egenskaper har kartlagts noggrant. Förutom en onkolog, det vill säga en specialist på cancer, träffar patienten också en kirurg och en egen samordnande sjuksköterska. En bröstcanceroperation kan utföras tidigast inom en vecka efter att patienten tagit kontakt.

– Möjliga andra fynd som upptäckts vid magnetisk resonanstomografi kräver ofta ytterligare undersökningar, såsom biopsier. Nödvändiga undersökningar utförs alltid utan dröjsmål på Docrates. Vi skräddarsyr behandlingen enligt tumörens bioprofil, säger Leila Vaalavirta, specialistläkare i cancer- och strålbehandling, MD, docent på Docrates Cancersjukhus.

Diagnosen bröstcancer är ofta en stor chock för patienten, så patientens behov av information uppmärksammas noggrant i vårdteamet. Behandlingsalternativ förklaras för patienten och likaså ges patienten detaljerad information om hur behandlingen fortskrider.

– Läkaren som behandlar patienten är alltid densamma, så vårdrelationen avbryts inte i något skede. Vi har också samordnande sköterskor som man kan kontakta lättillgängligt. Det är viktigt att patienten alltid har en kontaktperson för att vid behov kunna skicka meddelanden till eller ringa. Dessutom har våra patienter tillgång till den digitala kommunikationskanalen Kaiku, där patienten kan beskriva symtom och be om mer information, säger Leila Vaalavirta.

Det finns olika behandlingsalternativ för bröstcancer i ett tidigt stadium och behandlingsresultaten är i princip utmärkta. De flesta patienter tillfrisknar permanent. En snabb och noggrann diagnos redan från början underlättar valet av rätt behandling och ger bästa resultat. Utnyttjande av genetisk information ger möjlighet till de senaste precisionsbehandlingarna.

Patienten behandlas av ett multiprofessionellt team

Det multiprofessionella teamet som planerar behandlingen av bröstcancer inkluderar en kirurg, en onkolog, en patolog, en radiolog och en fysiker. Behandlingar planeras utifrån varje patients behov och typ av tumör, och det kan finnas individuella skillnader, till exempel i fråga om läkemedelsbehandlingar. På Docrates tas de nya och de senaste läkemedlen snabbt i bruk. För vissa patienter kan läkemedelsbehandlingen påbörjas redan före operationen.

– Vi diskuterar alltid behandlingsbeslutet med patienten. Eftersom det ges mycket information och patienten samtidigt har praktiska saker att ta hand om, rekommenderar vi att en anhörig följer med till mottagningen. Det är viktigt att patienten förstår vilka faktorer som ledde till behandlingsbeslutet, säger Leila Vaalavirta.

Behandlingspaketen är flexibla på Docrates. Det finns patienter som behöver åka långt hemifrån för att komma till Docrates och då kanske hellre få strålbehandlingar eller kemoterapi på en hälso- och sjukvårdsenhet närmare hemmet. Utöver själva cancerbehandlingen kan patienter på Docrates få stöd och behandling av till exempel en fysioterapeut, dietist eller på gynekolog.

– Många patienter är redo att göra förändringar i sin livsstil efter cancerbehandlingar, eftersom studier visar att rökning till exempel ökar risken för bröstcanceråterfall en aning, liksom en betydande viktökning. Möjliga nackdelar som kommer med behandlingarna, såsom klimakteriebesvär, behandlas alltid individuellt och ett symptom i taget, fortsätter Leila Vaalavirta.
Uppföljningen sker genom att lyssna på patientens behov
På Docrates kommer man efter cancerbehandlingarna överens om uppföljningen från fall till fall med patienten. Det är vanligt att uppföljningsbesöken görs ungefär med ett års mellanrum, men för vissa patienter kan det bli nödvändigt med mer frekventa kontroller i det initiala skedet.

– Uppföljningen innebär ofta ultraljudsundersökning, mammografiundersökning och magnetisk resonanstomografi. Dessutom omfattar uppföljningen en klinisk undersökning av patienten på mottagningen samt eventuella ytterligare undersökningar, såsom blodprov. Patienten kan också själv påverka hur ofta uppföljningen görs, och det är vanligt att läkaren som varit med från början ansvarar för uppföljningen, säger Leila Vaalavirta.

Uppföljningen är långvarig och syftar till att upptäcka ett eventuellt återfall av cancer i ett så tidigt skede som möjligt. Det är viktigt att patienterna vet vem de ska kontakta om nya symptom uppstår. Inom den offentliga sektorn upphör vanligen uppföljningen av bröstcancerpatienter efter fem år, och då kan även patienter som behandlats på andra enheter inom hälso- och sjukvården söka sig till uppföljning hos Docrates.

–Jag har patienter som jag har följt i tio år efter att behandlingarna avslutades. Även för en läkare är det givande när en bekant patient som är nöjd med behandlingen och uppföljningen har bokat tid till mottagningen. Våra professionella sjuksköterskor och Docrates lugna och trivsamma lokaler får också mycket beröm, säger Leila Vaalavirta, som redan har 20 års erfarenhet som specialist i kliniskt arbete vid universitetets- och centralsjukhuset och Docrates Cancersjukhus.

Läs mer

Utbyggnaden av Docrates Cancersjukhus slutförd – utökat tjänsteutbud

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors erbjuder allt mångsidigare utbud av tjänster, särskilt för kunder med misstänkt cancer och i behov av...

Läs mer

Tuomo Alanko vid Docrates Cancersjukhus vald till Årets forskare

På Forumet för kliniska prövningar den 26 oktober 2023 belönades årets forskningsexperter i Finland. Vid forumet valdes Tuomo Alanko vid...

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Cancern tar inte sommalov

17.6.2023 | Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)