Skip to content

Claes erfarenhet – prostatacancer

Prostatacancervård på en privat cancerklinik hjälpte Claes att flexibelt anpassa behandlingstider till arbete och gav honom möjlighet att få stöd även när han inte var fysiskt närvarande. Efter endast två månader var behandlingarna färdiga och i tillägg till lyckad vård fick han en hel del nya vänner på vägen.

Professionellt och vänligt bemötande från början till slut

Sex månader efter att han framgångsrikt behandlats för prostatacancer öppnar Claes Lund dörren till Docrates Cancersjukhus och säger att det känns som att komma hem och träffa gamla vänner. Hans kommentar kanske låter ovanlig för att komma från en tidigare cancerpatient, men Claes säger att hans erfarenhet av vården på Docrates är extremt positiv.

– Hela vägen, från det första välkomnandet och hur jag bemöttes av den vänliga och kunniga personalen till hela vårdprocessen, har jag inte haft några otrevliga upplevelser. Dessutom har jag haft den stora turen att inte få några allvarliga bieffekter av behandlingen, berättar han.

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen för män över hela världen. För de flesta män är blotta ordet ‘prostatacancer’ en källa till skräck. Det handlar inte bara om sjukdomen i sig, den drar också med sig en oro för impotens och väcker frågor om maskulinitet och manlighet. Men Claes är snabb med att påpeka att allt fungerar som det ska där nere.

– Det säger till och med min fru, fortsätter han och ler.

Vikten av regelbundna kontroller

Våren 2013 gick Claes, som är svensktalande finländare som bor i Stockholm med sin fru, till sin årliga hälsokontroll på Eira Sjukhus i Helsingfors, som är en av Docrates partners. Han valde det privata sjukhuset eftersom hans jobb som körare av livsmedelstransporter mellan Norge, Finland och Sverige kräver större flexibilitet när det gäller tidsbokningar, vilket den privata sjukvården är bättre på att erbjuda jämfört med den offentliga.

Vid kontrollen bestämde sig Claes för att göra ett komplett test av blodet eftersom han hade känt av mindre cirkulationsrubbningar i sitt högra ben, som till och från kunde kännas stelt. Läkaren föreslog ett möte med en urolog eftersom Claes PSA-värde hade stigit något.

Men Claes, som inte hade några andra symptom, var mycket upptagen med sina transporter mellan Norge, Sverige, Finland och Estland. Det gick fyra månader innan han äntligen hade tid att träffa en specialist.

Årliga PSA-tester för män över 50 rekommenderas av Docrates, eftersom tidig upptäckt av prostatacancer är avgörande för en god prognos, särskilt om sjukdomen upptäcks innan den har spridit sig utanför prostatan.

Snabb ankomst till läkarmottagning och undersökningar

Därefter fick Claes en tisdag i slutet av juni efter ett blodprov veta att mycket talade för att det fanns en förändring i hans prostata. Läkaren föreslog några olika behandlingsalternativ men rekommenderade Lund att överväga ett privat sjukhus, vilket skulle bli dyrare men mycket snabbare än den offentliga vården.

– Jag är inte någon medicinsk expert, men alla vet att tiden är avgörande när det handlar om cancerbehandling, säger Claes.

Eftersom Docrates är Eira sjukhusets samarbetspartner bestämde sig Claes att ringa dit direkt. Tid fick han redan nästkommande dag.

Diagnosen fastställdes med PET-scanning

Det var den 1 juli då Lund träffade doktor Timo Joensuu, onkolog och en av Docrates grundare. När resultaten från en biopsi och en PET-scanning (Position Emission Tomography), som är en procedur som skapar en 3D-bild av processerna i kroppen, var klara kunde doktor Joensuu bekräfta att Claes hade prostatacancer.

– Timo sade som det var och berättade om olika behandlingsalternativ och deras effekt. Han bad mig komma in och träffa honom och diskutera mera, berättar Claes.

– När jag kom dit nästa dag ritade Timo ett diagram på ett A4-papper över hur prostatan fungerar och andra faktorer, till exempel Gleasons graderingssystem, som används för att ge en prognos för män med prostatacancer. Min Gleason-poäng var sex: tre på ena sidan och tre på den andra. Därefter förklarade han hur cancer sprider sig och vilka chanserna var för tillfrisknande.

– När jag ser tillbaka tror jag att det var det faktum att jag fick träffa en expert och fick svar direkt på alla frågor som gjorde att jag inte behövde ligga sömnlös och oroa mig för vad som skulle hända, menar Claes.

Enkel och flexibel vård

40 strålbehandlingar rekommenderades och för Claes påbörjades behandlingen omedelbart. Den avslutades sex veckor senare, i mitten av september.

– Själva behandlingen var relativt smärtfri, och det gick fort, berättar han. De 15 minuter långa behandlingarna var lätta att passa in i Claes kalender.

Claes säger att en av de största överraskningarna var hur enkel och flexibel vården var.

– Om jag till exempel kom 10-15 minuter tidigt till behandlingen kunde sköterskan som var i tjänst fråga “är det OK för dig att komma in redan nu eller vill du vänta tills det klockslag som du har bokat?”.

Delvis berodde flexibiliteten också på att faktumet Docrates har, inte bara en, men två RapidArc-acceleratorer av senaste modellen, vilka ger den mest avancerade formen av strålbehandling.

– Den enda bieffekten som jag märkte under behandlingen var att jag kunde få ett mycket plötsligt och trängande behov av att gå på toaletten, säger Claes.

– Men när jag väl hade vant mig, såg jag helt enkelt till att alltid ta reda på var toaletten fanns, till exempel när jag var hemma och hälsade på hos någon.

“Många verkar tro att kirurgi är det enda alternativet, få känner till att strålbehandling också fungerar och är mycket verkningsfullt.”

– En del sade till mig att jag skulle bli trött, men jag upplevde nog mer en mental trötthet av det faktum att jag fått diagnosen cancer. Jag kunde fortsätta att arbeta och köra lastbil. Jag kunde faktiskt köra härifrån till Docrates och stanna till och få min strålbehandling, och sedan fortsätta arbeta. Jag tog inte sjukledigt även om både min fru, min mamma och övriga familjemedlemmar tyckte att jag borde det. Cancer är väldigt skrämmande för de som inte har upplevt det, fortsätter Claes.

Det värsta har varit missförstånd hos andra människor

– Det finns många missförstånd om cancer och dessa är ibland svårare att hantera än själva sjukdomen. Människor som inte har upplevt cancer förstår inte skillnaden mellan olika behandlingsformer, till exempel strålbehandling och cytostatika (kemoterapi), berättar Claes.

– Många har till exempel frågat varför jag inte tappade håret. När jag förklarade att det berodde på att jag inte behövde cytostatisk behandling, menade en del att jag skulle drabbas av alla möjliga komplikationer eftersom jag inte tog kemoterapi och att jag skulle bli impotent – men det har inte varit några problem i det avseendet, berättar Claes upprört.

En av fördelarna med strålbehandling är att det inte alls kan liknas vid en kastrering. Däremot innebär den vanligaste typen av kirurgi vid prostatacancer, en radikal prostatektomi, att prostatakörteln och den omkringliggande vävnaden, liksom sädesblåsorna, avlägsnas.

I Claes fall visade MRI-undersökningen (undersökning med magnetkamera) att cancern hade spridit sig till prostatakapseln. Ett kirurgiskt ingrepp där prostatan tas bort hade inte hjälpt, medan strålbehandlingen kunde riktas mot rätt mål och cancerceller utanför prostatan kunde elimineras.

– Många verkar tro att kirurgi är det enda alternativet, få känner till att strålbehandling också fungerar och är mycket verkningsfullt, funderar han.

Stöd från PSA-bröderna

Under sin behandling träffade han många andra män med samma diagnos och fick mycket stöd från dem.

– Jag har fått ett halvt dussin nya vänner här, jag kallar dem mina PSA-bröder. Jag har till exempel lärt känna Tor, som är direktör för den norska verksamheten på ett finskt försäkringsbolag. Första gången vi träffades var i lobbyn och vi tog en kaffe tillsammans några gånger på Salutorget i Helsingfors. Jag introducerade honom till det finska köket – vi åt strömming och potatismos som vi sköljde ner med Koskenkorva på restaurangen Elite (ett klassiskt matställe i Helsingfors). Vi gjorde också dagsturer till platser som Sveaborg och Artillerimuséet i Tavastehus, minns Claes.

– På min näst sista behandlingsdag råkade jag ha med mig en flaska med Koskenkorva Valhalla-vodka som jag hade fått som present. Jag sade till Tore: “Låt oss skåla som ett tecken på vår vänskap”. Och det gjorde vi.

Kommunikationen håller oberoende av tid och plats

Claes använder Kaiku, ett digitalt kommunikationsverktyg och uppföljningssystem för patientinteraktion som utvecklats tillsammans av Docrates och NetMedi, utvecklare av innovativa programvaror för sjukvården.

– Jag började använda Kaiku-systemet mot slutet av behandlingen. En del av utmaningen med kommunikation i mitt fall är att jag jobbar så oregelbundet – förra veckan körde jag en lastbil fullastad med lax genom hela Norge – och det gick bara inte att titta in på Docrates för ett kort besök. Kaiku löste denna problem åt mig, säger Claes.

– Jag har också blivit mycket intresserad av hälsofrågor, och till exempel med Timo talade jag om träning och hälsosam kost, något som alltid är bra för välmåendet. Kaiku är mycket användbart eftersom du kan få svar på både sådana här och på vårdrelaterade frågor från en läkare eller specialist. Kaiku är en fantastisk resurs och säker att använda – det är bara de som koordinerar mitt fall som har åtkomst till mitt konto, säger Claes.

En god investering

Efter det första besöket hos doktor Joensuu fick Claes en detaljerad sammanställning över vad allt skulle kosta. Kostnadskalkylen fastställdes vid det sista besöket.

– Vi höll oss till den budgeten, och sluträkningen blev faktiskt lite lägre än uppskattat, säger Claes nöjd.

– Behandlingen gjorde visserligen ett hål i plånboken, men jag tänker så här: Är det viktigast att köpa en ny Toyota Corolla eller att klara livhanken? Då blev det lätt att välja det senare alternativet.

"

Läs mer

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Läs mer

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Närmare 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland 2020–2023

Ungefär 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland på privata Docrates Cancersjukhus under 2020-talet. Av dessa patienter...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)