Publicerad: 27.04.2020

Jonas berättelse

Jonas Näslund ville inte vänta längre och valde då att bli behandlad på Docrates Cancersjukhus.

Jonas Näslund fick diagnosen prostatacancer när han var 52 år. Han sökte sjukvård i Sverige men blev strandsatt ett par gånger och väntan på behandling drog då ut på tiden med flera månader. Med cancer i kroppen ville inte Jonas vänta längre och valde då att bli behandlad på Docrates Cancersjukhus.

Titta på videon om hans cancerresa: