Skip to content

Kliniskt läkemedelstest mot metastaserad prostatacancer – Valters berättelse

Vad kan det innebära för en cancerpatient att delta i ett kliniskt läkemedelstest?

Valter Laine, 84 år, fick testbehandling av ett nytt läkemedel mot sin metastaserade prostatacancer. Innan behandlingen på Docrates Cancersjukhus hade han fått besked om att inga andra behandlingsalternativ kvarstod för att bota den aggressiva sjukdomen han drabbats av.

Redan efter de första behandlingsomgångarna med det nya läkemedlet minskade Valters PSA-värde till omätbart låga värden, vilket indikerade att läkemedlet som testades kunde ha en effekt i hans fall. Beslut togs att fortsätta läkemedelstestet när en avbildningsundersökning avslöjade att behandlingen höll på att ge mycket bra resultat. Slutligen, i maj 2017, uppvisade avbildningsundersökningarna inte längre några tecken på cancer och testbehandlingen kunde avslutas. Noggrann uppföljning av Valter pågår.

”Jag trodde det var den sista utvägen, men det var egentligen något mycket bättre”

Före läkemedelstestet var Valters tillstånd mycket allvarligt: efter cytostatika förnyade sig cancern snabbt och PSA-värdet hade rusat upp till 270. Valter hade redan börjat tänka på att påbörja hospicevård.

– När det dök upp en möjlighet att delta i ett klinisk läkemedelstest bestämde jag mig för att inte ge upp. Först trodde jag att det var den sista utvägen, men det var egentligen något mycket bättre, berättar Valter.

Under läkemedelstestet mådde Valter relativt bra jämfört med tiden då han fick cytostatika, men behandlingen orsakade trötthet och stelhet i musklerna.

– Jag vågar inte åka ut och paddla kajak än, för jag är inte säker på om jag skulle lyckas med en eskimåvändning. Jag måste öva upp styrka och smidighet igen, säger han.

Vandring i naturen ger styrka

Valters sommarplan är att motionera mera. Speciellt vandring i naturen ger Valter styrka.

– Motion är medicin! Jag njuter när jag får vara i vildmarken. I sommar kan jag kanske vandra i finska Noux och sova i en hängmatta.

Förutom detta är Valter mycket ivrig att lära sig nya saker, speciellt nu när tröttheten orsakad av behandlingarna börjat avta. Bl a lär han sig, med hjälp av olika handböcker, bildbehandling på datorn.

Valter-Laine-2Det läkemedlet som Valter fick i Helsingfors på Docrates, Nordens enda privata cancersjukhus, hör till ett globalt kliniskt läkemedelstest i vilket ett nytt immunonkologiskt läkemedel testas. Hittills har totalt några hundra patienter fått behandling, bland vilka många har en likadan situation som Valter. Det är dock sällsynt att ett lika bra vårdresultat uppnås i en läkemedelsprövning som i Valters fall. Nästa utmaning för cancerforskare blir alltså att utreda vilka faktorer som påverkar att en del patienter svarar väldigt bra på ett läkemedel medan andra inte upplever någon effekt alls.

Docrates Cancersjukhus är en privat vårdenhet i Helsingfors specialiserad på cancervård. Docrates erbjuder sina patienter möjlighet att delta i kliniska cancerläkemedelstester. Att delta i ett läkemedelstest innebär en möjlighet att få de senaste cancerläkemedel som ännu inte är allmänt tillgängliga. Testerna utförs alltid under noggrann övervakning av myndigheterna. Ingen remiss behövs för de avgiftsfria cancerläkemedelstesterna.

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)