Skip to content

Lars berättelse: Cancerbeskedet förändrade livet

Vintern 2013 drabbades Lars Murman av prostatacancer. Nu har han lärt sig mycket om prostatacancer och vill gärna föra kunskapen vidare och framförallt få andra att förstå hur viktigt det är med tidig diagnos och behandling.

Beskedet som förändrar livet

Vintern 2013 drabbades Lars Murman av prostatacancer. Lars är företagsledare och grundare av bemanningsföretaget Manpower och när cancerbeskedet kom var han både ägare och styrelseordförande för Proffice. Att få cancer förändrade Lars Murmans liv och han bestämde sig för att prioritera sin hälsa vilket medförde att han avgick som styrelseordförande och sålde sina aktier.

Lars gjorde valet att bli behandlad på Docrates.

– Det är såklart flera parametrar att ta hänsyn till när man gör ett så viktigt val. På Docrates går det fort, här finns inga väntetider. Jag var inte en i mängden utan fick en nära relation med läkare och övrig personal, som dessutom var mycket kompetenta. Det gjorde att jag kände mig trygg i att välja Docrates för min strålbehandling. Vilket var helt rätt val, säger Lars efter avslutad strålbehandling för prostatacancer på Docrates.

lars_murman
Lars Murman

Att välja vård

Lars bor i Stockholm och sedan 2009 hade man tagit fyra biopsier på hans prostata då PSA-värdet har legat på mellan 2.7 och 3.5. Den fjärde biopsin, år 2013, visade att Lars hade prostatacancer. Lars ville försäkra sig om att beskedet stämde och tog därför en second opinion. Det visade sig då att två olika läkare hade olika syn på var cancern satt och vilken behandlingsmetod som skulle lämpa sig bäst. För att få klarhet ville Lars genomgå en magnetundersökning, men det var en månads väntetid i Sverige för detta då.

– Men cancer är inget du vill vänta med, säger Lars.

Lars ringde sin vän i Norge som tipsade honom att kontakta Docrates i Helsingfors.

– Jag tog kontakt med Docrates och två dagar senare hade jag en tid för magnetundersökning.

Undersökningen tog en timme och dagen efter fick Lars besked av Timo Joensuu, onkolog och en av Docrates grundare.

– Jag hade inte en T2, vilket de tidigare läkarna hade sagt, utan en T3 cancer som enligt de flesta experterna måste strålas och inte opereras, säger Lars.

En T3 betyder att cancern har brutit igenom kapseln som omger prostatan. På grund av att det var en T3 rekommenderade Timo att Lars skulle påbörja en strålbehandling omgående.

– Då jag fick olika besked i Sverige var det viktigt att våga ifrågasätta och att ta en second opinion i Sverige eller utomlands. Min sambo Lotta hjälpte mig med att söka information och fakta kring prostatacancer och behandling. Stoppa inte huvudet i sanden utan ta hjälp av dina nära och kära, det är Lars råd till alla som hamnar i en liknande situation.

Tidig diagnos och behandling

På Docrates får du träffa en specialistläkare inom bara några dagar efter det att du tagit första kontakten med sjukhuset. Inom en vecka får du din diagnos och även behandlingen startar vid behov inom en vecka.

Lars Murman tillbringade åtta veckor på Docrates i Helsingfors under behandlingstiden. Strålbehandling tog endast 10-15 minuter per dag vilket gav honom mycket tid över till annat.

– Jag hade möjlighet att jobba på distans och stannade i Helsingfors i veckorna. Jag fyllde tiden utanför jobbet med bio, promenader, träning och middagar med vänner. Jag har turen att ha många vänner och 20 av dem kom över och hälsade på mig och på helgerna flög jag hem till Stockholm och familjen, berättar Lars.

Efter avslutad strålbehandling på Docrates fick Lars också ta en kur med tabletter som gör att cancercellerna inte längre kan koppla ihop sig med testosteron – man berövar cancercellerna från testosteronstimulans. Lars är glad och tacksam över behandlingen på Docrates.

– Jag känner mig trygg i att jag fick en utomordentlig bra behandling på Docrates. De var professionella, engagerade och mycket trevliga, säger han.

Lars Murman har lärt sig mycket om prostatacancer och vill gärna föra kunskapen vidare och framförallt få andra att förstå hur viktigt det är med tidig diagnos och behandling.

– Var femte svensk man får prostatacancer så sannolikheten för att du eller någon du känner blir drabbad är hyfsat stor. Jag har själv flera vänner som drabbats, säger Lars.

Varje dag får cirka 25 män i Sverige veta att de har prostatacancer. Detta gör prostatacancer till landets vanligaste cancersjukdom. Varje år får omkring 9 000 män diagnosen prostatacancer, år 2012 diagnostiserades 8 985 män med sjukdomen. Drygt 16 procent av det totala antalet cancerfall i Sverige utgörs av prostatacancer. [1]

Förändrad livsstil

Efter behandlingen har Lars lagt om sin livsstil. Docrates cancerdietist lärde honom att sättet du lever på faktiskt kan påverka om du kommer att drabbas av cancer eller inte.  Det är viktigt att göra vad man kan och grundpelarna är kost, motion, stress och sömn, något som Lars har tagit fasta på.

Hjälpt av EU-direktivf

Tack vare patientrörlighetsdirektivet som gäller inom EU kunde Lars söka ersättning för vård utomlands via Försäkringskassan. För att kunna söka ersättning måste patienten vara berättigad vård i Sverige innan man söker sig utomlands. Hösten år 2013 trädde dessutom en ny lag i kraft vilket gör det möjligt för patienten att få förhandsbesked om ersättningen, tidigare var det endast möjligt att söka ersättning efter genomgången behandling. Patienten kan på så vis får besked innan behandling påbörjas att ersättning kommer att betalas ut. Det finns två olika typer av förhandsbesked att söka hos Försäkringskassan. Det som kallas förhandsbesked ger svar på vilket högsta belopp patienten kan få i ersättning. Det andra beskedet är ett så kallat förhandstillstånd, vilket ger patienten ett intyg som tas med till vårdinrättningen och patienten behöver då endast betala patientavgiften, övrig kostnad betalas direkt av Försäkringskassan. Lars har fått tillbaka 240 000 SEK av de 255 000 SEK som han har lagt ut för behandlingar. Resor och boende tillkommer utöver den ersättning patienten kan få från Försäkringskassan i Sverige.

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)