Skip to content

Merja från Stockholm berättar: “Jag orkade inte vänta längre”

Merja Kailokari som bor i Stockholm med sin familj var 43 år gammal när hon för första gången insjuknade i bröstcancer. Idag, 15 år senare, har hon fått ett nytt bröstcancerbesked. Merja sitter i Docrates Cancersjukhus foajé och går igenom händelseförloppet under de gångna månaderna.

Cancern upptäcktes vid rutinundersökning

– I februari 2017 deltog jag på mammografiscreening där det upptäcktes något misstänkt i mitt andra bröst. Det tog veckor innan det kunde diagnostiseras, och sedan under flera veckor var jag på ett flertal olika undersökningar på Sös, och varje gång träffade jag en ny läkare och/eller nya sköterskor. Jag träffade min kontaktsjuksköterska endast en gång, vid inskrivning. Mina frågor som jag hade ställt innan tappades bort och jag fick aldrig svar på dem. När diagnosen äntligen gavs så fick jag tid för operation efter 3 veckor. Men hela processen tog två månader från den första kontakten, minns Merja Kailokari.

– Det var så fruktansvärt att vänta. Jag kunde inte sova för jag var så rädd att mitt tillstånd skulle försämras och att cancern skulle sprida sig till lymfkörtlarna.

Långa väntetider i Stockholm ledde till Docrates

När tiden kom för Merjas operation så gick den bra och den opererande kirurgen var vänlig och professionell. Men så kom nästa väntetid: det tar två veckor att få patologsvar och besked om diagnos och behandlingar. Som tur var hade cancern inte hunnit sprida sig, och det bestämdes att Merjas efterbehandling skulle bestå av hormonblockerande mediciner och strålbehandling. Medicinering påbörjades omedelbart, men för att få strålbehandling ställdes Merja i kö – igen.

– Köerna till strålbehandling i Stockholm är väldigt långa, suckar Merja.

– Därför började jag själv leta efter information på internet. Snart insåg jag att normalt borde strålbehandling inledas snabbare, inom ca 4-6 veckor efter operation. I Stockholm skulle jag fått vänta minst 8,5 veckor enligt preliminär planering. Varje vecka ökar risken för återfall.

– Jag hittade Docrates Cancersjukhus via Google, och började med att kolla hur det funkar med ersättning från Försäkringskassan. Sen ringde jag till Stockholms läns Bröstcancerförening BCF Amazonas rådgivningsnummer och frågade dem om Docrates. Lyckligtvis var sjukhuset redan bekant för dem sen tidigare. Därefter ringde jag till Docrates och fick veta att i mitt fall var det möjligt att påbörja behandlingen på en gång. Min egen hälsa är så pass viktig för mig att jag bestämde mig för att åka iväg.

Experthjälp utan dröjsmål

Nu sitter Merja inne på Docrates redo för behandlingsstart och ser riktig glad ut eftersom väntan är över.

Strålbehandlingarna ska påbörjas idag. Redan efter det första mottagningsbesöket här kände jag förtroende inför allt som ska hända. Läkaren var lyhörd och ville få en bra helhetsbild för att kunna ge mig den bästa behandlingen utifrån min bakgrund.

På Docrates fick Merja träffa cancerspecialist Maigo Riener. Stämningen på mottagningen var avslappnad och läkaren tog sig god tid för att få en tydlig bild av Merjas situation. Merja tycker att det var skönt att hon äntligen fick ingående experthjälp när läkaren kartlagde alla hennes andra sjukdomar och mediciner, samt gav svar på alla frågor som hon hade.

– Det var också betryggande att diskutera med läkaren om sannolikheten att sjukdomen skulle komma tillbaka ännu en gång, begrundar Merja och fortsätter:

– Han förklarade att fastän jag redan insjuknat i bröstcancer två gånger, är den nuvarande sjukdomen av sådan art att den inte nödvändigtvis återkommer.

Svensktalande personal och digital direktkommunikation skapar trygghet

Docrates svenskspråkiga webbsida har varit till stor hjälp för Merja under hela processen, från de första informationssökningarna till att ordna det praktiska.

– På sidorna kunde jag lätt hitta information om tjänsterna och direkta länkar till blanketter som Försäkringskassan kräver för ersättningen. Ersättning har man rätt till om behandlingen är det samma som du skulle ha fått i Sverige. Dessutom var det en överraskning för mig att man kan genomgå hela behandlingen på svenska; att det finns svensktalande personer i personalen, berättar Merja.

Ett digitalt verktyg som också har hjälpt Merja, speciellt när det gäller diskussionshjälp, var Kaiku Health – ett patientuppföljningssystem som används på Docrates. Genom systemet har Merja kunnat kommunicera direkt med sitt eget vårdteam och snabbt få svar på alla frågor som dyker upp. Tack vare Kaiku har Merja även kunnat sova bättre, eftersom hon inte längre behöver fundera över ändringar i sitt hälsotillstånd alldeles ensam.

Läs även artikeln: Vid Docrates används de senaste läkemedlen för behandling av bröstcancer

“Jag är oerhört tacksam till hela behandlingsteamet för allt”

Merjas strålbehandling tog totalt 3 veckor. Under den tiden bodde Merja i en hyreslägenhet inom gångavstånd från sjukhuset.

– Lägenheten är trevlig, man får vara i lugn och ro och koka kaffe närhelst man har lust. På helgerna hinner min man komma på besök, berättade Merja glad vid behandlingsstarten.

Innan midsommar var Merjas strålbehandling på sluttampen, och hon hade bara hemresan tillbaka till Sverige kvar.

– Jag är oerhört tacksam till hela behandlingsteamet för allt: för den professionella behandlingen och för det kontinuerliga stödet under hela processen, med mera. Jag känner mig säker och trygg, och till och med krisreaktionen som följde från diagnosen har lindrats.

Till Merjas stor glädje ersatte Försäkringskassan nästan alla hennes vårdkostnader.

– I augusti fick jag veta att FK ersätter närapå alla mina vårdkostnader; endast 800 SEK måste jag bekosta själv. Jag är övertygad om att detta är en god nyhet för dem som överväger planerad vård utomlands, uppmuntrar Merja.

– Jag jobbar för ett företag inom biokemi där vi levererar material för forskningsarbete. Jag vet alltså vad bra kundbetjäning är. Jag har upplevt att här på Docrates finns det, förutom högkvalitativ medicinisk kompetens, ett starkt fokus på leverans av högkvalitativa kundupplevelser. Hade jag vetat att jag kunde välja vårdgivare inom EU så hade jag valt Docrates från början. Då hade jag varit färdigt behandlat i april.

Kundservice även i Stockholm

Visste du att Docrates har kundservice i Stockholm?

Vill du veta vad Docrates Cancersjukhus kan erbjuda dig eller din anhöriga? Vi har också kundservice i Stockholm.

Vår info i Solna är bara för nya patienter som är intresserade av vad vi kan erbjuda för hjälp. Där informerar och vägleder vi cancerpatienter som är intresserade av kostnader och de möjligheter som Docrates har att erbjuda. Våra sköterskors besökstider är kostnadsfria och riktar sig till nya patienter som är intresserade av vård på Docrates i Finland. Alla undersökningar, konsultationer och behandlingar sker på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors.

Läs mer

Varför återkommer bröstcancer och hur behandlar man ett återfall?

Vid slutet av bröstcancerbehandlingen kan man ha många olika känslor – många är glada över att behandlingen snart är över,...

Läs mer

Vid Docrates används de senaste läkemedlen för behandling av bröstcancer

Nya cancerläkemedel utvecklas hela tiden och nya användningsområden hittas för de läkemedel som redan är i bruk.

“Framtidens cancervård” används redan i Finland – genprofilering kan vara till nytta för alla cancerpatienter

Genprofilering är en ny metod där man kartlägger cancertumörers egenskaper. För närvarande används den vid uppgörandet av vårdplanen för var...

Mammografiläkare Matti Kestilä: ”Jag skulle vara nöjd om man inte längre behövde avlägsna ett enda bröst i världen”

Matti Kestilä har en lång karriär inom bröstcancerdiagnosticering och han arbetar för att hitta bröstcancer i tillräckligt god tid. Det...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)